NBA Opleidingen

Het opleidingenaanbod van NBA Opleidingen richt zich specifiek op mkb-accountants. Waarom inschrijven voor een NBA-opleiding via onze website? Door u via deze website aan te melden, profiteert u als Novak-lid van 10 procent korting op de reguliere opleidingsprijs. De kortingsregeling geldt uitsluitend voor het aanbod op deze website. Novak Opleidingen verrekent de korting achteraf door middel van een creditnota. De cursussen van NBA Opleidingen zijn vrij van btw.

Let op: Uw inschrijving is pas definitief wanneer u een bevestiging van NBA Opleidingen ontvangt.


 

 
Aan de slag met het Mkb-kantoor van de toekomst - Amsterdam (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Er wordt veel over geschreven: mkb-kantoren krijgen te maken met grote veranderingen. Disruptie ligt op de loer. Tegelijkertijd geven eigenaren van accountantskantoren aan dat ze drukker zijn dan ooit, maar wie naar de samenstelling van de omzet uit 2006 met die van 2016 vergelijkt ziet dat er nog maar weinig is veranderd. Veel kantooreigenaren vragen zich af of het wel het wel zo'n vaart zal lopen. Deze praktische training verschaft u inzicht en handvatten.

Resultaat

Tijdens de training 'Aan de slag met het MKB-kantoor van de toekomst' wordt ingegaan op ontwikkelingen in het mkb en het brede speelveld waarin het mkb-kantoor opereert en de wijze waarop het mkb-kantoor hierop kan inspelen. De training biedt een praktische vertaalslag van het NEMACC-onderzoek 'Businessmodelinnovatie in de mkb-praktijk.' Dit onderzoek werd in 2016 afgerond.

Onderwerpen

Aan de orde komen de volgende onderwerpen.
 • Marktontwikkelingen
 • Met welke ontwikkelingen moet de MKB-ondernemer rekening houden?
 • Impact Fintech sector
 • Wie azen er op de positie van de accountant en hoe biedt u daar weerstand aan?
 • De nieuwe rol van de MKB-accountant:
  o De ondernemer in beeld
  o Welke hulpmiddelen inzetten
  o Hoe kan ik er als kantoor geld mee verdienen?
 • Veranderen: Hoe geef ik het transitieproces vorm?
Na afloop kunnen kunt u uw eigen toekomstbestendige business- en verdienmodel vormgeven.
Cursuscode 225122
Docent Jan Wietsma AA mede-aandeelhouder bij Full Finance Consultants
PE-uren 5
Duur

14.00 - 20.00 uur

Data
07 december 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Mercure Amsterdam Airport
Oude Haagseweg 20
Amsterdam
Nederland
Prijs (NBA) leden € 390,00
Prijs niet-leden € 445,00

 

 
Aan de slag met het Mkb-kantoor van de toekomst - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Er wordt veel over geschreven: mkb-kantoren krijgen te maken met grote veranderingen. Disruptie ligt op de loer. Tegelijkertijd geven eigenaren van accountantskantoren aan dat ze drukker zijn dan ooit, maar wie naar de samenstelling van de omzet uit 2006 met die van 2016 vergelijkt ziet dat er nog maar weinig is veranderd. Veel kantooreigenaren vragen zich af of het wel het wel zo'n vaart zal lopen. Deze praktische training verschaft u inzicht en handvatten.

Resultaat

Tijdens de training 'Aan de slag met het MKB-kantoor van de toekomst' wordt ingegaan op ontwikkelingen in het mkb en het brede speelveld waarin het mkb-kantoor opereert en de wijze waarop het mkb-kantoor hierop kan inspelen. De training biedt een praktische vertaalslag van het NEMACC-onderzoek 'Businessmodelinnovatie in de mkb-praktijk.' Dit onderzoek werd in 2016 afgerond.

Onderwerpen

Aan de orde komen de volgende onderwerpen.
 • Marktontwikkelingen
 • Met welke ontwikkelingen moet de MKB-ondernemer rekening houden?
 • Impact Fintech sector
 • Wie azen er op de positie van de accountant en hoe biedt u daar weerstand aan?
 • De nieuwe rol van de MKB-accountant:
  o De ondernemer in beeld
  o Welke hulpmiddelen inzetten
  o Hoe kan ik er als kantoor geld mee verdienen?
 • Veranderen: Hoe geef ik het transitieproces vorm?
Na afloop kunnen kunt u uw eigen toekomstbestendige business- en verdienmodel vormgeven.
Cursuscode 224820
Docent Jan Wietsma AA mede-aandeelhouder bij Full Finance Consultants
PE-uren 5
Duur

14.00 - 20.00 uur

Data
30 oktober 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 390,00
Prijs niet-leden € 445,00

 

 
Aangifte vennootschapsbelasting: dé basis voor advies (NBA opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, Overige financieel professionals

Inhoud

Ondernemers met een BV moeten ieder jaar weer een aangifte vennootschapsbelasting (laten) indienen. Die aangifte maakt duidelijk hoe de BV de voor haar geldende fiscale regels in het aangiftejaar heeft toegepast. Het opstellen van de aangifte biedt u, als adviseur, alle gelegenheid om te beoordelen of uw relatie de fiscale regelingen (nog steeds) optimaal benut. Is dat niet het geval, dan is actie geboden.

Resultaat

Uw kennis van de fiscale spelregels voor BV's wordt uitgebreid en geactualiseerd. U kunt adequaat adviseren over de fiscaal optimale toepassing van de regels uit de Wet op de vennootschapsbelasting voor MKB-ondernemers.

Onderwerpen

 • De BV: nog steeds de beste rechtsvorm?
 • Kapitaalstortingen en onttrekkingen; kosten en winst
  o Aftrek gemengde kosten
 • Afschrijving of lagere bedrijfswaarde
  o Vastgoed / andere bedrijfsmiddelen
  o Waardering van diverse balansposten
 • Kwalificatie (onzakelijke)geldleningen
  o Renteaftrekbeperkingen
  o Waardering
 • Voorzieningen en reserves
 • Positie van de DGA
  o Een optimaal salaris
  o Rekening-courant met de BV
 • Objectieve vrijstellingen: de deelnemings- en kwijtscheldingswinstvrijstelling
NB. De cursus omvat géén toelichting of uitwerking op een aangiftepakket.
Cursuscode 224709
Docent mr. Hans Zwagemaker zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief BelastingBelangen, raadsheerplaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht).
PE-uren 6
Duur

14.00 - 21.00 uur

Data
05 december 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
Dordrecht
Prijs (NBA) leden € 420,00
Prijs niet-leden € 480,00

 

 
Aanmerkelijk belang en de TBS-regeling (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV is ondernemer en belegger, in één persoon. De belastingheffing over de ondernemingswinst in de BV - de vennootschaps-belasting - is gekoppeld aan de belastingheffing van de DGA als belegger: de aanmerkelijkbelang-heffing in box 2. De ab-heffing kent veel voetangels en klemmen. De DGA, maar ook zijn naaste familieleden, kunnen op onverwachte momenten geconfronteerd worden met de 25% AB-heffing.
 
De DGA kan voor zijn 'beleggingen' in de BV - bij vermogensbestanddelen die hij aan zijn BV ter beschikking stelt - ook geconfronteerd worden met belastingheffing in box 1: de terbeschikkingstellingsregeling. Die heffing treft het resultaat uit overige werkzaamheden. De vaststelling van dat resultaat moet plaatsvinden alsof de werkzaamheid een onderneming is, maar die gelijkschakeling met de winst uit onderneming laat op veel punten te wensen over.

Resultaat

Met deze cursus is uw kennis van de aanmerkelijkbelang- en de terbeschikkingstellings-regeling weer up to date. U kunt met die kennis uw DGA-relaties adviseren over de fiscale best practice.

Onderwerpen

De aanmerkelijkbelang-aandeelhouder
 
 • Soorten aanmerkelijk belang
 • Meeslepen en meetrekken; fictief aanmerkelijkbelang
 • Reguliere en vervreemdingsvoordelen
 • Een fictief rendement in box 2?
 • Ab-heffing na emigratie; remigratie
 • Doorschuifregelingen bij schenken en overlijden
 • Tijdstip genieten; vergoedingsvorderingen
 • Verlies uit aanmerkelijkbelang
De terbeschikkingstellingsregeling
 
 • Het rendabel maken van een vermogensbestanddeel
 • Toepassing winstregime
 • Gebruikelijke en ongebruikelijke terbeschikkingstelling
 • Aanvang en einde van de TBS
 • Borg- en garantstellingen in de TBS
 • Zakelijke en onzakelijke leningen
 • Omzetting of vervreemding van afgewaardeerde vorderingen
 • Opwaarderingsreserve en lucratieve belangen
 • Doorschuifregelingen
 • TBS en huwelijk en echtscheiding; vergoedingsvorderingen
Cursuscode 224717
Docent mr. Hans Zwagemaker zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief BelastingBelangen, raadsheerplaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht).
PE-uren 6
Duur

14.00 - 21.00 uur

Data
02 november 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer
Strandboulevard 3
Putten
Prijs (NBA) leden € 420,00
Prijs niet-leden € 480,00

 

 
Actualiteiten arbeidsrecht (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

Het komt regelmatig voor dat cliënten accountants betrekken bij arbeidsrechtelijke kwesties. Hij vervult in dit verband - zeker in het mkb - de rol van 'huisarts'. Kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in het arbeidsrecht en daarmee verband houdende fiscale ontwikkelingen zijn dan voor u van groot belang.

Resultaat

Tijdens deze cursus doet u praktische kennis op over recente ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht, zodat u uw cliënten goed kunt adviseren.

Onderwerpen

 • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: wanneer en hoe eindigen deze (niet)?
 • De proeftijd in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: in welke gevallen is dit toegestaan?
 • Wanneer is een concurrentie- en/of relatiebeding toegestaan?
 • In welke gevallen moet voor UWV en in welke gevallen voor de kantonrechter worden gekozen?
 • Op welke wijze toetsen UWV en kantonrechter? En hoe is de procedure?
 • Hoe zit het met de transitievergoeding?
 • Kan met de werknemer worden overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt?
 • Welke wijzigingen vinden in de WW en/of in andere sociale verzekeringswetten plaats?
Cursuscode 224765
Docent Mr. Caroline van Gent, werkzaam bij BarentsKrans als arbeidsrechtadvocaat
PE-uren 5
Duur

14.00 - 20.00 uur

Data
07 december 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 495,00
Prijs niet-leden € 595,00

 

 
Actualiteiten Externe Verslaggeving (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Een seminar exclusief voor accountants werkzaam in de controlepraktijk in de vorm van actuele capita selecta. Deze dag hoort u over de laatste actuele ontwikkelingen en komen praktische vraagstukken aanbod inzake bestaande wet- en regelgeving. Het programma is vanwege de actualiteit dan ook tot vlak voor de cursusduur in ontwikkeling.

Resultaat

Na afloop van deze cursus bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van externe verslaggeving onder NL GAAP.

Onderwerpen

In elk geval komen aan de orde de nieuwe bepalingen in de wet- en regelgeving die van toepassing zijn vanaf de jaarrekening 2016. Ook wordt vooruit gekeken naar toekomstige wijzigingen en ontwikkelingen en worden praktische vraagstukken en verdiepingen inzake bestaande wet- en regelgeving behandeld.
 
Vanaf de jaarrekening 2016 zijn nieuwe bepalingen in Titel 9 van toepassing. Tijdens het seminar wordt u op de hoogte gesteld van de meest recente interpretaties en de mogelijke problemen bij de toepassing van deze nieuwe bepalingen.
 
U heeft uiteraard gelegenheid uw vragen te stellen en met de sprekers van gedachten te wisselen.
Cursuscode 223382
Docent Ronald Smittenberg, gevolmachtige bij Deloitte Accountants te Leiden, Accounting Support Leader Accounting & Auditing Center (AAC) van Deloitte te Rotterdam, voorzitter van de Vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving, lid van de controleursdelegatie van de Raad voor de Jaarverslaggeving en lid VERA-Stuurgroep Externe Verslaggeving. Drs. Jordaan RA, Arep Accountants en Belastingadviseurs. Prof. dr. Hoogendoorn RA, partner Ernst & Young Acccountants en hoogleraar Financial Accounting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ronald de Feijter, RA.
PE-uren 5
Duur

13.30 - 20.00 uur

Data
12 december 2017 13:30 - 20:00
Locatie
Hotel Van der Valk Houten
Hoofdveste 25
Houten
Prijs (NBA) leden € 495,00
Prijs niet-leden € 595,00

 

 
Actualiteiten loonheffingen (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals 

Inhoud

60% van alle belasting- en premie-opbrengsten komt uit loonheffingen, zo'n 150 miljard euro. De werkkostenregeling, de eindheffing en de 'pseudo-eindheffingen' laten zien hoe deze heffingen zich geleidelijk ontwikkelen: van een voorheffing op het loon van de werknemer tot een loonsomheffing die rechtstreeks bij de werkgever wordt geheven. De loonheffingen worden dus (nog) meer en meer het probleem van de werkgever. Daarbij spelen de loonheffingen een hoofdrol bij de vraag hoe een opdrachtgever arbeid inhuurt. Ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht en de aanpak van 'schijnzelfstandigheid' laten fiscaal diepe sporen na.

Resultaat

Loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw in 2016: na afloop bent u op dit gebied helemaal bijgepraat. 

Onderwerpen

 • De Verklaring ArbeidsRelatie ingeruild voor modelovereenkomsten: hoe moeten opdrachtgevers hiermee omgaan?
 • Het nieuwe ontslagrecht: de fiscale aspecten van de WWZ.
 • Premieplicht DGA: in 2016 wijzigen de regels; wat betekent dit voor de DGA?
 • Al gewend aan de werkkostenregeling? De laatste ontwikkelingen.
 • Premieplicht DGA: wat worden de nieuwe regels?
 • Gebruikelijk loon: de laatste stand van zaken.
 • De Wet Aanpak Schijnzelfstandigheid (WAS): wat betekent deze voor opdrachtgevers?

Bijzonderheden

 

Cursuscode 223445
Docent Mr. Ton Mertens, voorzitter van de praktijkgroep Loonheffingen & Arbeidsrecht van Loyens & Loeff N.V.
PE-uren 4
Duur

15.00 - 20.00 uur

Data
07 november 2017 15:00 - 20:00
Locatie
Mercure Hotel Amersfoort Centre
De Nieuwe Poort 20
Amersfoort
Prijs (NBA) leden € 395,00
Prijs niet-leden € 450,00

 

 
Actualiteiten regelgeving accountancy (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants 

Inhoud

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2017 die met u worden besproken.

Resultaat

De accountant te informeren over de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2017 en de verwachtingen voor daarna op het gebied van de wettelijke en de beroepsregels die de van toepassing zijn op het accountantsberoep.

Onderwerpen

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling.
 
Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de [mogelijke] gevolgen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving. Op deze wijze ontstaat een combinatie van kennisoverdracht en uitwisseling van gefundeerde meningen.
 
De volgende onderwerpen komen aan de orde.
 
Introductie
 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving
 • Aanpak in het vervolg van de cursus
Actualiteiten per onderwerp
 • De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep: rapporten en reacties
 • De wijzigingen in NV COS: controleopdrachten/controleverklaring en daarmee samenhangende wijzigingen
 • De wijzigingen in NV COS: standaard 3000 [Assuranceopdrachten anders dan controle of beoordeling van historische financiële informatie] en daarmee samenhangende wijzigingen
 • De wijzigingen in NV COS: standaard 4400 [Specifieke overeengekomen werkzaamheden]
 • De wijzigingen in NV COS: standaard 4410 [Samenstellingopdrachten] voor micro-entiteiten
 • De Nadere voorschriften Kwaliteitssystemen [NVKS]
 • NBA-Alerts voor 2017
De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast aan de actualiteit.

Bijzonderheden

 

Cursuscode 224790
Docent Drs. Sytze de Swart RA AA, directeur Escourse BV
PE-uren 5
Duur

14.00 - 20.00  uur

Data
21 december 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 370,00
Prijs niet-leden € 425,00

 

 
Actualiteiten regelgeving samenstelpraktijk (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants 

Inhoud

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2016 en voor 2017 die met u worden besproken.

Resultaat

De accountant te informeren over de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2016 en de verwachtingen voor 2017 op het gebied van de wettelijke en de beroepsregels die de van toepassing zijn op het accountantsberoep.

Onderwerpen

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling.
 
Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de [mogelijke] gevolgen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving.
 
De volgende onderwerpen komen aan de orde.
 
Introductie
 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving en de MKB-bundel van de NBA
 • Aanpak in het vervolg van de cursus
Actualiteiten per onderwerp
 • De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep: wat is de invloed op de algemene en de samenstelpraktijk
 • De wijzigingen in NV COS: standaard 4400 [Specifieke overeengekomen werkzaamheden]
 • De wijzigingen in NV COS: standaard 4410 [Samenstellingopdrachten] voor micro-entiteiten
 • De Nadere voorschriften Kwaliteitssystemen [NVKS]
 • De toetsingsprogramma's van de Raad voor Toezicht op deze opdrachten
 • NBA-Alerts voor 2017
De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast aan de actualiteit.
 

Bijzonderheden

 

Cursuscode 224948
Docent Drs. Sytze de Swart RA AA, directeur Escourse BV
PE-uren 5
Duur

14.00 - 20.00  uur

Data
20 december 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Kosterijland 8
Bunnik
Prijs (NBA) leden € 370,00
Prijs niet-leden € 425,00

 

 
Alles wat u moet weten over de micro-bv (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

De externe verslaggeving voor BV's en de Samenstellingsopdracht zijn ingrijpend gewijzigd met de komst van de micro-BV. Als accountant bent u de deskundige op dit gebied in het mkb. In deze praktijkgerichte cursus wordt ingegaan op de gevolgen van de invoering van de micro-BV, zodat u de toepassing in de praktijk beheerst.
 
Met behulp van voorbeelden van jaarrekeningen en werkprogramma's wordt de vertaling naar de praktijk gemaakt.
 

Resultaat

Na afloop van deze cursus kunt u aangeven welke vaktechnische gevolgen de micro-BV heeft voor uw accountantspraktijk en kunt u de regeling van de micro-BV toepassen.

Onderwerpen

 • Introductie
 • Raamwerk van wet- en regelgeving van de micro-BV
 • De Externe verslaggeving
 • o De achtergrond van de micro entiteit
 • o Groottecriteria
 • o Ingangsmoment
 • o Stelselwijzigingen
 • o De balans van een micro entiteit
 • o De winst-en-verliesrekening van een micro entiteit
 • o De toelichting bij een micro entiteit
 • o De deponeringstukken
 • o Fiscale grondslagen
 • o Verschillende vormen van rapportages in de praktijk
 • De Samenstellingsopdrachten
 • o Formele aspecten
 • o Inhoudelijke aspecten
 • De toetsing door de Raad voor Toezicht
De [ontwerp]Richtlijn van de Raad voor de jaarverslaggeving voor de micro entiteit is in het cursusmateriaal opgenomen. Daarnaast wordt informatie gegeven over het toetsingsprogramma van de Raad voor Toezicht bij samenstellingsopdrachten.
 
Cursuscode 224723
Docent drs. Sytze de Swart RA AA openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht
PE-uren 4
Duur

16.30 - 21.00 uur

Data
15 november 2017 16:30 - 21:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 350,00
Prijs niet-leden € 395,00

 

 
Audit efficiency met statistische steekproeven - Putten (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, overige financieel professionals, controllers, auditor

Inhoud

Toenemende druk op auditbudgetten aan de ene kant en aan de andere kant maatschappelijke roep om hogere kwaliteit, dwingen auditors om met minder manuren een hogere kwaliteit te leveren.
 
Het gebruik van steekproeven in de controle leidt tot snel inzicht in hoogte van risico's of besparingen, waarbij omvang van de werkzaamheden relatief beperkt is en de uitkomsten objectief meetbaar.

Resultaat

Aan het eind van de training heeft u een goed beeld waar het gebruik van steekproeven waarde toevoegt en heeft u kennis verkregen om steekproeven in de praktijk te kunnen toepassen, waarbij u tevens steekproeven weet te plaatsen naast andere technische hulpmiddelen zoals data-analyse.

Onderwerpen

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt stap voor stap de theorie rondom steekproeven in de controle uitgelegd.
 
 • Geldsteekproef versus postensteekproef
 • Omvang van de steekproef
 • Gebruik van voorinformatie bij toepassen steekproeven
 • Omvang van de steekproef
 • Evaluatie van de steekproef
 • Steekproef om te schatten
Tijdens de sessie bestaat voldoende ruimte voor discussie en uw specifieke vragen.
Cursuscode 225070
Docent Hein Kloosterman RA RE ir. Ferry Geertman RE CISA
PE-uren 3
Duur

13.30 - 17.00 uur

Data
13 december 2017 13:30 - 17:00
Locatie
Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer
Strandboulevard 3
Putten
Prijs (NBA) leden € 250,00
Prijs niet-leden € 285,00

 

 
Audit van soft controls: wat is de beste manier? - tweedaagse cursus (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, intern accountants, overheidsaccountants, overige financieel professionals

Inhoud

Auditen van soft controls steeds vaker een hoge prioriteit binnen de audit en betrekken steeds meer auditors soft controls in hun werkzaamheden. Aspecten als organisatiecultuur, gedrag, motivatie, stijl van leidinggeven en tone-at-the top worden daarbij meegenomen. Een goede kwaliteit van soft controls stimuleert bestuurders, managers en medewerkers om de goede dingen te (blijven) doen.
 
Maar hoe doe je dat op een goede manier en wat komt daarbij kijken?

Resultaat

U ontdekt welke modellen, methoden en programma's beschikbaar zijn bij het onderzoeken en evalueren van soft controls.

Onderwerpen

Tijdens deze tweedaagse cursus werkt u aan gezamenlijke opdrachten en aan uw eigen soft controls auditplan.
 
De cursus vraagt een actieve houding van de deelnemers en bestaat uit vijf blokken:
 • Waarom soft controls?
 • Wat zijn soft controls?
 • Welke processen spelen een belangrijke rol bij soft controls?
 • Hoe onderzoekt u soft controls?
 • Hoe rapporteert u over soft controls?
Enkele onderwerpen:
 • control environment (COSO)
 • organisatiecultuur
 • soft controls normen kader (zoals gedragscodes)
 • soft controls model
 • soft controls audit methodieken
Cursuscode 224729
Docent Prof. dr. Muel Kaptein, partner KPMG en hoogleraar bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Marty van den Nieuwelaar, consultant New ICA en drs. Erik van Bekkum RA Trainer bij KPMG Forensic & Integrity. Erik heeft ruime ervaring met het opleiden en trainen van accountants op het gebied van soft-controls en frauderisicomanagement. Centraal staat hierbij het vraagstuk hoe je cultuur en gedrag kunt integreren in bedrijfsprocessen en audit. Tevens heeft hij 7 jaar ervaring in de accountantscontrole. Eriks klanten variëren van midden/klein tot en met beursgenoteerd en US GAAP (SOx)
PE-uren 14
Duur

16 november 2017: 9.30 - 20.00 uur

17 november 2017: 9.30 - 16.30 uur

Data
16 november 2017 9:30 - 20:00
Locatie
Bilderberg Hotel De Keizerskroon
Koningstraat 7
Apeldoorn
Prijs (NBA) leden € 1695,00
Prijs niet-leden € 1895,00

 

 
Basiscursus Transfer Pricing (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

Vaststelling van de onderlinge verrekenprijzen (transfer pricing) staat steeds meer in de belangstelling, zowel bij adviseurs, fiscale autoriteiten en belastingplichtigen. Maar zeker ook bij de OESO en Europese Gemeenschap geniet transfer pricing de aandacht. Zie bijvoorbeeld de BEPS richtlijnen, maar ook recente casussen zoals die van Apple en Starbucks
 
Ondernemingen horen immers onderling zakelijk te handelen (at arms length). Bij transacties tussen onafhankelijke ondernemingen zal dat automatisch gebeuren. Het ligt echter lastig bij ondernemingen die deel uitmaken van hetzelfde concern en gelieerd zijn. Bij internationaal handelende partijen is het motief vaak dat men wil profiteren van het verschil in belastingdruk tussen landen. Bij nationaal georiënteerde partijen gaat het vaak om het benutten van mogelijkheden van verliescompensatie of verschuiving naar niet belastingplichtige stichtingen.
 
Voor u als accountant (adviseur) is het noodzakelijk de structuur van het concern van uw klant te kennen. U dient de risico's op onzakelijk handelen in te schatten om zo nodig dit risico afdoende te mitigeren. Primair in het belang van uw af te geven verklaring en uw daaruit voortvloeiende advisering. Maar ook als u de fiscale aangiften verzorgt voor (delen van) het concern. En u wilt natuurlijk in dat kader een gesprekspartner zijn.

Resultaat

In de ééndaagse cursus krijgt u inzicht op hoofdlijnen in de verschillende methoden die de OECD onderkent om verrekenprijzen in verschillende situaties vast te stellen. Ook wordt stilgestaan bij mogelijkheden om afspraken te maken met fiscale autoriteiten en welke weg open staat als de fiscale autoriteiten van verschillende landen een andere mening hebben.

Onderwerpen

 • Wat is transferpricing? Waarom en wanneer is het van belang?
 • Relatie met de regelgeving voor accountants.
 • Methoden voor het bepalen van verrekenprijzen in verschillende situaties volgens de OECD.
 • Administratieve verplichtingen.
U gaat na de theoretische inleiding zelf aan het werk, waarbij u de zojuist verkregen kennis toepast in cases. Wat is relevant? Hoe vergelijkt u? Wat moet u met een vragenbrief van de fiscus? Is het een verplichting of een advies om inzage te geven in uw kennis van de structuur en van uw werkzaamheden bij de fiscale beoordeling van de transfer pricing?
Cursuscode 204023
Docent Hans de Bruijn RA AA coördinator stagebureau Accountancy Rijksoverheid
PE-uren 7
Duur

13.00 - 21.00 uur

Data
27 november 2017 13:00 - 21:00
Locatie
BCN Utrecht
Daltonlaan 100
Utrecht
Prijs (NBA) leden € 580,00
Prijs niet-leden € 665,00

 

 
Bedrijfswaardering in het mkb - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

Bedrijfsoverdrachten komen veelvuldig voor in het MKB. In veel gevallen volgt de fiscus de waarde van een bedrijf in het MKB die marktpartijen zijn overeengekomen. Dat is echter niet altijd zo. Er zijn situaties waar kritisch naar wordt gekeken. Hierbij kan gedacht worden aan
 
Waardering inkomstenbelasting: AB-regeling
Besmette transacties
- bedrijfsopvolging
- schenkingen / overdracht aan familieleden
Optieregelingen
Inkoop aandelen
Inbreng ondernemingen
Waardering in het kader van successierecht
In dergelijke gevallen spelen er over het algemeen van nature bepaalde tendenties. Al naar gelang het belang wil men graag een lage of hoge waarde hanteren. Bij dergelijke bedrijfswaarderingen doemen veel vragen op. Veelal wordt tegenwoordig bij waarderingen ook door de fiscus uitgegaan van (een vorm van) de discounted cashflow methode (DCF). Maar is dit wel (fiscaal) goed bruikbaar binnen het MKB? En hoe moet je dan omgaan met de bepaling van de eindwaarde? Welke goed verdedigbare alternatieven zijn er? Waar let de fiscus op? Hoe moet met cruciale factoren als winstverwachting en risicopercentage in de berekeningen worden omgegaan? Kun je met één berekening of één scenario volstaan vanuit accountantsperspectief?
 
Veelal wordt de waardering losgekoppeld van de daadwerkelijke financiering. Kan dat zomaar, of bestaat hier een verband tussen? En hoe zit het met het inzagerecht van de fiscus in uw waarderingsdossier? Bij bedrijfsopvolgingen wordt de overname soms mogelijk gemaakt met een structuur waarbij gefinancierd wordt met onder meer de uitgifte van cumulatief preferente aandelen (of aandelen met een vergelijkbare functie). Maar hoe zit het fiscaal met het rentepercentage dat hierop moet worden vastgesteld, wil men niet te maken krijgen met een vermogensverschuiving als gevolg van een hefboomeffect met alle mogelijke nare fiscale gevolgen van dien? In de praktijk gaat dit lang niet altijd goed. Omdat veel adviseurs dit probleem niet goed begrijpen of doorzien en de rente als gevolg daarvan (veel) te laag vast stellen. Deze problematiek kan in een enkel geval ook aan de orde komen bij de inbreng in een BV vanuit een samenwerkingsverband.
Het betreft een cursus gericht op de dagelijkse praktijk van (aankomend) accountants / adviseurs die MKB ondernemingen bedienen. Het gaat niet primair om de waarderingen van grote ondernemingen met een goede en betrouwbare begrotings- en bugetteringscyclus. Daar worden veelal methoden als (een vorm van) de discounted cashflow methode (DCF) of de Adjusted Present Value methode (APV) toegepast. In de cursus worden vele methoden besproken, maar er wordt vooral aandacht gegeven aan:
 
Boekhoudkundige methode:
 
De intrinsieke waarde en de problemen bij de bepaling daarvan (nodig als basis voor de Goodwill methode en de methode van de verbeterde rentabiliteitswaarde).
Methoden gebaseerd op winstverwachtingen:
 
De Goodwill- of Mobach methode in een door de docenten voorgestane en door hen verder ontwikkelde versie.
De verbeterde rentabiliteitswaarde in een door de docenten voorgestane en door hen verder ontwikkelde versie.
Methoden gebaseerd op toekomstige kasstromen:
 
De discounted cashflow methode (DCF) en in mindere mate de Adjusted Present Value methode (APV) in die gevallen waarin deze binnen het MKB wel verantwoord toegepast zouden kunnen worden.
De cursus is interactief van opzet. Deelnemers worden na een theoretische inleiding zelf ook aan het beoordelen / berekenen gezet. De docenten hebben de casussen ook zelf uitgewekt in Excel, zodat deelnemers hun eigen uitwerking en begrip kunnen toetsen.

Resultaat

In de interactieve cursus wordt u het begrip bijgebracht van de bedrijfswaardering binnen het MKB middels verschillende methoden. Hierbij krijgt u onder meer inzicht in zaken als de te hanteren winstverwachting, het risicopercentage, het verband met financiering, het inzagerecht van de fiscus en het rentepercentage op cumulatief preferente aandelen (of aandelen met een vergelijkbare functie).

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
 
 • de plaats van de bedrijfswaardering in de NV COS en wat dat inhoudt voor de opdracht
 • verschillende waarderingsmethoden met inzicht van fiscaal logische aanvaardbaarheid
 • omgaan met winstverwachting
 • het bepalen van het risicopercentage
 • één of meerdere berekeningen
 • inzagerecht fiscus op waarderingsdossier?
 • rentepercentage op cumulatief preferente aandelen en hefboomeffect

Bijzonderheden

In verband met de interactieve opzet waarbij u zelf ook moet gaan berekenen wordt u uitdrukkelijk gevraagd een PPC mee te nemen voorzien van Excel en een opslagmedium. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, neemt u dan in ieder geval een rekenmachine mee, waarmee u contant maak berekeningen uit kunt voeren.

Cursuscode 225068
Docent Hans de Bruijn RA AA werkzaam als respectievelijk coördinator van het Stagebureau Accountancy Rijksoverheid en bij de Belastingdienst in Nederland (Ministerie van Financiën) Arie Stoffer werkzaam bij de Belastingdienst
PE-uren 9
Duur

10.00 - 21.00 uur

Data
02 oktober 2017 10:00 - 21:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 795,00
Prijs niet-leden € 895,00

 

 
Bedrijfswaardering in het mkb - Putten (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

Bedrijfsoverdrachten komen veelvuldig voor in het MKB. In veel gevallen volgt de fiscus de waarde van een bedrijf in het MKB die marktpartijen zijn overeengekomen. Dat is echter niet altijd zo. Er zijn situaties waar kritisch naar wordt gekeken. Hierbij kan gedacht worden aan
 
Waardering inkomstenbelasting: AB-regeling
Besmette transacties
- bedrijfsopvolging
- schenkingen / overdracht aan familieleden
Optieregelingen
Inkoop aandelen
Inbreng ondernemingen
Waardering in het kader van successierecht
In dergelijke gevallen spelen er over het algemeen van nature bepaalde tendenties. Al naar gelang het belang wil men graag een lage of hoge waarde hanteren. Bij dergelijke bedrijfswaarderingen doemen veel vragen op. Veelal wordt tegenwoordig bij waarderingen ook door de fiscus uitgegaan van (een vorm van) de discounted cashflow methode (DCF). Maar is dit wel (fiscaal) goed bruikbaar binnen het MKB? En hoe moet je dan omgaan met de bepaling van de eindwaarde? Welke goed verdedigbare alternatieven zijn er? Waar let de fiscus op? Hoe moet met cruciale factoren als winstverwachting en risicopercentage in de berekeningen worden omgegaan? Kun je met één berekening of één scenario volstaan vanuit accountantsperspectief?
 
Veelal wordt de waardering losgekoppeld van de daadwerkelijke financiering. Kan dat zomaar, of bestaat hier een verband tussen? En hoe zit het met het inzagerecht van de fiscus in uw waarderingsdossier? Bij bedrijfsopvolgingen wordt de overname soms mogelijk gemaakt met een structuur waarbij gefinancierd wordt met onder meer de uitgifte van cumulatief preferente aandelen (of aandelen met een vergelijkbare functie). Maar hoe zit het fiscaal met het rentepercentage dat hierop moet worden vastgesteld, wil men niet te maken krijgen met een vermogensverschuiving als gevolg van een hefboomeffect met alle mogelijke nare fiscale gevolgen van dien? In de praktijk gaat dit lang niet altijd goed. Omdat veel adviseurs dit probleem niet goed begrijpen of doorzien en de rente als gevolg daarvan (veel) te laag vast stellen. Deze problematiek kan in een enkel geval ook aan de orde komen bij de inbreng in een BV vanuit een samenwerkingsverband.
Het betreft een cursus gericht op de dagelijkse praktijk van (aankomend) accountants / adviseurs die MKB ondernemingen bedienen. Het gaat niet primair om de waarderingen van grote ondernemingen met een goede en betrouwbare begrotings- en bugetteringscyclus. Daar worden veelal methoden als (een vorm van) de discounted cashflow methode (DCF) of de Adjusted Present Value methode (APV) toegepast. In de cursus worden vele methoden besproken, maar er wordt vooral aandacht gegeven aan:
 
Boekhoudkundige methode:
 
De intrinsieke waarde en de problemen bij de bepaling daarvan (nodig als basis voor de Goodwill methode en de methode van de verbeterde rentabiliteitswaarde).
Methoden gebaseerd op winstverwachtingen:
 
De Goodwill- of Mobach methode in een door de docenten voorgestane en door hen verder ontwikkelde versie.
De verbeterde rentabiliteitswaarde in een door de docenten voorgestane en door hen verder ontwikkelde versie.
Methoden gebaseerd op toekomstige kasstromen:
 
De discounted cashflow methode (DCF) en in mindere mate de Adjusted Present Value methode (APV) in die gevallen waarin deze binnen het MKB wel verantwoord toegepast zouden kunnen worden.
De cursus is interactief van opzet. Deelnemers worden na een theoretische inleiding zelf ook aan het beoordelen / berekenen gezet. De docenten hebben de casussen ook zelf uitgewekt in Excel, zodat deelnemers hun eigen uitwerking en begrip kunnen toetsen.

Resultaat

In de interactieve cursus wordt u het begrip bijgebracht van de bedrijfswaardering binnen het MKB middels verschillende methoden. Hierbij krijgt u onder meer inzicht in zaken als de te hanteren winstverwachting, het risicopercentage, het verband met financiering, het inzagerecht van de fiscus en het rentepercentage op cumulatief preferente aandelen (of aandelen met een vergelijkbare functie).

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
 
 • de plaats van de bedrijfswaardering in de NV COS en wat dat inhoudt voor de opdracht
 • verschillende waarderingsmethoden met inzicht van fiscaal logische aanvaardbaarheid
 • omgaan met winstverwachting
 • het bepalen van het risicopercentage
 • één of meerdere berekeningen
 • inzagerecht fiscus op waarderingsdossier?
 • rentepercentage op cumulatief preferente aandelen en hefboomeffect

Bijzonderheden

In verband met de interactieve opzet waarbij u zelf ook moet gaan berekenen wordt u uitdrukkelijk gevraagd een PC mee te nemen voorzien van Excel en een opslagmedium. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, neemt u dan in ieder geval een rekenmachine mee, waarmee u contant maak berekeningen uit kunt voeren.

Cursuscode 225069
Docent Hans de Bruijn RA AA werkzaam als respectievelijk coördinator van het Stagebureau Accountancy Rijksoverheid en bij de Belastingdienst in Nederland (Ministerie van Financiën) Arie Stoffer werkzaam bij de Belastingdienst
PE-uren 9
Duur

10.00 - 21.00 uur

Data
20 december 2017 10:00 - 21:00
Locatie
Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer
Strandboulevard 3
Putten
Prijs (NBA) leden € 795,00
Prijs niet-leden € 895,00

 

 
Beperken van aansprakelijkheid (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Niemand zit te wachten op een claim. Maar met de komst van allerlei wet- en regelgeving is die kans voor accountants wel toegenomen. Wat zijn gevolgen van de huidige en toekomstige wet- en regelgeving voor zowel u als voor uw kantoor? En welke impact hebben recente tuchtrechtuitspraken?

Resultaat

Na afloop kent u de regels en de risico's rond aansprakelijkheid. U weet wat u moet doen om aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken.

Onderwerpen

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt het hele proces van klantacceptatie tot afscheid van de klant en opdracht besproken. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Klachtrecht voor accountants) / Klachtencommissie NBA
 • Tuchtrecht voor accountants / Accountantskamer
 • Gevolgen van de GBA en ViO voor accountants
 • Gevolgen van en actuele ontwikkelingen in de 4e Tranche AWB en AWR
 • Convenant Belastingdienst/AFMV/BFT/NBA
 • Bevoegdheden, informatieplicht, zwijgrecht en verschoningrecht
 • Civielrechtelijke aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid voor fraude en voor witwassen
 • Praktijkvoorbeelden en praktische tips om aansprakelijkheid te beperken
Cursuscode 224809
Docent Drs. Stefan Betting RA, eigenaar/oprichter PROFEDA, een organisatie gericht op accountants, advocaten en notarissen. Stefan is tevens docent, examinator en scriptiebegeleider (internationale) externe verslaggeving Nyenrode Business Universiteit
PE-uren 5
Duur

14.00 - 20.00 uur

Data
31 oktober 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 395,00
Prijs niet-leden € 470,00

 

 
Btw en internet: btw-regels voor e-commerce (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants

Inhoud

Via internet kan men goederen bestellen over de hele wereld. Wanneer geldt een nultarief en wanneer moet er btw worden berekend? Maakt het verschil of een boek digitaal wordt geleverd of traditioneel op papier? En hoe zit het met software op dvd of online downloaden?
 
Volgens het CBS winkelt zeven op de tien Nederlanders van 16 tot 75 jaar via internet. Daarmee behoort Nederland tot de top van de Europese Unie. De wet op de omzetbelasting geeft regels voor de plaats van levering en dienst. Internet is niet meer weg te denken als medium voor de handel in goederen én diensten. Denk aan de levering en onderhoud van software as a service (SaaS), online advertising, website hosting, e-learning etc.
 
In deze unieke cursus krijgt u antwoord op de vraag wat de btw-gevolgen zijn van ondernemen via internet. Wanneer is er sprake van een levering, wanneer van een dienst? Als er sprake is van een levering of dienst, waar is deze dan belast? Wat betekent het als uw afnemer in Amerika zit, of omgekeerd? Voorkom problemen voor uw cliënten en zorg dat u op de hoogte bent van de btw-regels en -risico's.

Resultaat

De omzetbelastingproblematiek is bijzonder ingewikkeld dankzij voortdurende veranderingen in regelgeving en rechtspraak én de snelle ontwikkelingen op internet. De cursus geeft verdieping, waardoor u meer vragen zelf kunt beantwoorden en risicoÉs kunt onderkennen.

Onderwerpen

De cursus start met een algemene uitleg over de btw en omzetbelastingwetgeving. U neemt specifieke btw-regels voor e-commerce door en behandelt aspecten van leveringen en diensten via internet en de bijbehorende regels.
 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert u over recente jurisprudentie en beleidsregels over e-commerce en hun doorwerking naar de praktijk. Als cursist krijgt u de rol van adviseur; daarbij wordt actieve deelname gevraagd.
Cursuscode 224786
Docent Drs. Peter Thiemann, vakgroep coördinator omzetbelasting en BPM bij de belastingdienst; mr. John Heezen, hij is werkzaam als vaktechnisch coördinator bij de Belastingdienst Rijnmond te Rotterdam
PE-uren 6
Duur

14.00 - 21.00 uur

Data
13 november 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Van der Valk Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
Vianen
Prijs (NBA) leden € 425,00
Prijs niet-leden € 490,00

 

 
Business-analyses in nieuw perspectief - tweedaagse cursus (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

Het begrijpen van businessmodellen en daarover een mening kunnen vormen is in toenemende mate een cruciaal, onderscheidend vermogen van accountants. Juist dan wordt verder gegaan dan de gebruikelijke financiële analyses, die zonder diepgaand inzicht in het businessmodel steeds minder zeggen. Veelbelovende ondernemers en ondernemingen kiezen dan ook voor de accountant die in staat is de uitdagingen in hun business te begrijpen.
 
Een businessmodel beschrijft de grondgedachte van hoe een onderneming waarde creëert voor klanten. Bedrijven komen er in het huidige tijdperk achter dat het ooit gekozen businessmodel niet meer werkt. Nieuwe, innovatieve businessmodellen kunnen businessmodellen die jarenlang leidend waren, in korte tijd op grote afstand zetten.  

Resultaat

De cursus 'Business-analyses in nieuw perspectief' gaat in op de nieuwste bedrijfskundige inzichten. Keuzes die de positie van uw mkb-klant uiteindelijk versterken en overlevingskansen in een snel veranderend landschap vergroten.

Onderwerpen

 • Strategisch management in het mkb;
 • Begrijpen van nieuwe en innovatieve business modellen;
 • Relevante ontwikkelingen en trends die het ondernemerslandschap veranderen;
 • Proactief adviseren met behulp van benchmarks en data analyse;
 • Relatie tussen businessmodellen, businessplannen en financiële analyse.
Cursuscode 224848
Docent Drs. ing. Gert Romme, RWC Opleidingen
PE-uren 12
Duur

31 oktober 2017: 14.00 - 21.00 uur
7 november 2017: 10.00 - 17.00 uur

Data
31 oktober 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Kosterijland 8
Bunnik
Prijs (NBA) leden € 820,00
Prijs niet-leden € 945,00

 

 
Cijferanalyse, voor een effectieve controle (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Uit AFM-onderzoeken blijkt dat aan uitgevoerde cijferanalyses soms meer bewijskracht wordt ontleend, dan gerechtvaardigd is. Cijferanalyse kan een effectief controlemiddel zijn. Op voorwaarde dat deze analyse in de juiste fase van het controleproces wordt ingezet en voldoende rekening wordt gehouden met de inherente beperkingen van de gekozen vorm van analyse. Initiële cijferanalyse, gegevensgerichte cijferanalyse en afsluitende cijferanalyse kennen ieder hun eigen bewijskracht.
 
Bij gegevensgerichte cijferanalyses mag de accountant, volgens het onderzoek, meer aandacht schenken aan:
 • bepalen van de verwachting
 • onderzoeken van afwijkingen tussen de verwachting en de werkelijke cijfers
 • de onderbouwing van de uiteindelijke conclusie
Zonder deze aandacht worden bepaalde controledoelstellingen niet gerealiseerd, zoals de volledigheid van de verantwoorde omzet.

Resultaat

Na afloop van de cursus kunt u aangeven hoe de verschillende vormen van cijferanalyses bij een jaarrekeningcontrole moeten worden voorbereid, uitgevoerd en gedocumenteerd. Hierbij zijn de beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid leidend. U leert hoe u een correcte controle (die bij een toetsing als voldoende wordt bestempeld) uitvoert. Hierbij weet u welke cijferanalyses te gebruiken.

Onderwerpen

De cursus gaat uit van de toepassing van het meest recente regelgevend kader. Hiervan is de NV COS een belangrijk onderdeel. Tijdens deze cursus leert u onder meer:
 • de belangrijkste begrippen met betrekking tot cijferanalyses
 • de plaats van cijferanalyses in het controleproces
 • het effectief toepassen van cijferanalyses
Hierbij wordt gebruik gemaakt van casuïstiek. Uiteraard is er ruime gelegenheid om uw eigen voorbeelden en knelpunten in te brengen.
 
De cursus biedt veel mogelijkheden voor discussie. Cursisten kunnen eigen casus inbrengen en er is ruime gelegenheid om uw eigen voorbeelden en knelpunten in te brengen.
 
In de cursus wordt ingegaan op de aard en oplossing van tekortkomingen die zijn geconstateerd in de kwaliteitsonderzoeken. Hierbij is gebruik gemaakt van ondermeer openbare AFM-rapporten en van beschikbare literatuur waaronder NV COS 520 Cijferanalyses.
Cursuscode 224801
Docent Leo Straathof RA, voormalig partner KPMG Accountants, docent post master opleiding financial auditing Universiteit van Tilburg
PE-uren 6
Duur

13.00 - 20.00 uur

Data
20 november 2017 13:00 - 20:00
Locatie
Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer
Strandboulevard 3
Putten
Prijs (NBA) leden € 450,00
Prijs niet-leden € 525,00

 

 
Communicatieve vaardigheden voor accountants - driedaagse cursus - Eindhoven (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

Wilt u dat uw adviezen beter aansluiten op de vraag zodat u meer invloed kunt uitoefenen? Beheerst u het verschil tussen 'gelijk hebben' en 'gelijk krijgen'? Als accountant besteedt u veel tijd aan luisteren, adviseren en communiceren. Deze cursus gaat over communicatie met opdrachtgevers en collega's. De communicatieve vaardigheden die u daarbij nodig hebt, bepalen voor een groot deel uw succes.

Lesprogramma gevarieerd en op maat
Samen met uw medecursisten oefent u gesprekstechnieken en kijkt u naar het effect van verbaal en non-verbaal communiceren. U ontvangt uitgebreide feedback op uw zelfgeschreven zakelijke teksten. Op basis van het ontvangen materiaal en de door u opgestelde leerdoelen krijgt u oefeningen op maat. Individuele begeleiding en beoordeling van huiswerkopdrachten zijn bij de cursus inbegrepen.

Resultaat

In deze driedaagse cursus over effectief communiceren en adviseren leert u:
 • hoe u uw adviezen beter laat aansluiten aan op de vraag;
 • op welke manieren u uw invloed kunt vergroten;
 • hoe u door beter luisteren uw adviezen geaccepteerd krijgt;
 • hoe u de leesbaarheid, stijl en structuur van zakelijke brieven, managementletters en accountantsverslagen kunt verbeteren;
 • hoe u door goede communicatie een prettige en heldere werkrelatie opbouwt.

Onderwerpen

Dag 1: persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit, communicatietheorie, assertiviteit, timemanagement en gesprekstechnieken. De nadruk ligt op feedback geven en ontvangen, verbaal en non-verbaal communiceren, (door)vragen, samenvatten van een gesprek en luisteren.
 
Dag 2: professioneel adviseren
Adviesgesprekken, uw adviesrol, omgaan met weerstand, onderhandelen, conflicthantering en presentatietechnieken (met aandacht voor mindmapping).
 
Dag 3: schriftelijk communiceren
Vergroten van de leesbaarheid, stijl en structuur van uw zakelijke brieven, managementletters en accountantsverslagen.
 
Huiswerkopdrachten
Ter voorbereiding stuurt u zelfgeschreven (zakelijke) teksten in. U krijgt deze teksten voorzien van persoonlijke feedback op de cursusdag terug. Op basis van het ontvangen materiaal heeft de docent oefeningen op maat samengesteld. Iedere cursusdag wordt een opdracht behandeld. Voor de derde cursusdag stuurt u de docent per e-mail drie schrijfopdrachten ter beoordeling toe.
 

Bijzonderheden

Maximum aantal deelnemers per groep is 12.
Voor deelnemers aan de praktijkopleiding die zijn gestart vóór 1 januari 2017.
Voor deelnemers aan de praktijkopleiding AA is de training Communicatieve vaardigheden voor accountants (20 contacturen) verplicht.
Cursuscode 224784
Docent Gerard Zegers, Being Me en Hadewig van Ommeren, Bureau Zuidema
PE-uren 20
Duur

30 oktober 2017:      13.00 - 21.00 uur
13 november 2017:  13.00 - 21.00 uur
27 november 2017:  13.00 - 20.00 uur

Data
30 oktober 2017 13:00 - 21:00
Locatie
Novotel Eindhoven
Anthony Fokkerweg 101
Eindhoven
Prijs (NBA) leden € 1495,00
Prijs niet-leden € 1495,00

 

 
Communicatieve vaardigheden voor accountants - driedaagse cursus - Zwolle (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

Wilt u dat uw adviezen beter aansluiten op de vraag zodat u meer invloed kunt uitoefenen? Beheerst u het verschil tussen 'gelijk hebben' en 'gelijk krijgen'? Als accountant besteedt u veel tijd aan luisteren, adviseren en communiceren. Deze cursus gaat over communicatie met opdrachtgevers en collega's. De communicatieve vaardigheden die u daarbij nodig hebt, bepalen voor een groot deel uw succes.

Lesprogramma gevarieerd en op maat
Samen met uw medecursisten oefent u gesprekstechnieken en kijkt u naar het effect van verbaal en non-verbaal communiceren. U ontvangt uitgebreide feedback op uw zelfgeschreven zakelijke teksten. Op basis van het ontvangen materiaal en de door u opgestelde leerdoelen krijgt u oefeningen op maat. Individuele begeleiding en beoordeling van huiswerkopdrachten zijn bij de cursus inbegrepen.

Resultaat

In deze driedaagse cursus over effectief communiceren en adviseren leert u:
 • hoe u uw adviezen beter laat aansluiten aan op de vraag;
 • op welke manieren u uw invloed kunt vergroten;
 • hoe u door beter luisteren uw adviezen geaccepteerd krijgt;
 • hoe u de leesbaarheid, stijl en structuur van zakelijke brieven, managementletters en accountantsverslagen kunt verbeteren;
 • hoe u door goede communicatie een prettige en heldere werkrelatie opbouwt.

Onderwerpen

Dag 1: persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit, communicatietheorie, assertiviteit, timemanagement en gesprekstechnieken. De nadruk ligt op feedback geven en ontvangen, verbaal en non-verbaal communiceren, (door)vragen, samenvatten van een gesprek en luisteren.
Dag 2: professioneel adviseren
Adviesgesprekken, uw adviesrol, omgaan met weerstand, onderhandelen, conflicthantering en presentatietechnieken (met aandacht voor mindmapping).
Dag 3: schriftelijk communiceren
Vergroten van de leesbaarheid, stijl en structuur van uw zakelijke brieven, managementletters en accountantsverslagen.

Huiswerkopdrachten
Ter voorbereiding stuurt u zelfgeschreven (zakelijke) teksten in. U krijgt deze teksten voorzien van persoonlijke feedback op de cursusdag terug. Op basis van het ontvangen materiaal heeft de docent oefeningen op maat samengesteld. Iedere cursusdag wordt een opdracht behandeld. Voor de derde cursusdag stuurt u de docent per e-mail drie schrijfopdrachten ter beoordeling toe.

Bijzonderheden

Maximum aantal deelnemers per groep is 12.
Voor deelnemers aan de praktijkopleiding die zijn gestart vóór 1 januari 2017.
Voor deelnemers aan de praktijkopleiding AA is de training Communicatieve vaardigheden voor accountants (20 contacturen) verplicht.
Cursuscode 224783
Docent Gerard Zegers, Being Me en Hadewig van Ommeren, Bureau Zuidema
PE-uren 20
Duur

6 november 2017:    13.00 - 21.00 uur
20 november 2017:  13.00 - 21.00 uur
4 december 2017:    13.00 - 20.00 uur

Data
06 november 2017 13:00 - 21:00
Locatie
Mercure Hotel Zwolle
Hertsenbergweg 1
Zwolle
Prijs (NBA) leden € 1495,00
Prijs niet-leden € 1495,00

 

 
Dag van de bv (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, mkb-accountants, overheidsaccountants

Inhoud

In één dag wordt u meegenomen in de juridische, fiscale en accountancy-aspecten van de bv. De sprekers informeren u over nieuwe wet- en/regelgeving en delen hun leerervaringen uit de praktijk met u. De dag is verder aangevuld met aandachtspunten uit de praktijk. Daarbij wordt vooral ingezoomd op actuele zaken die sinds het van kracht worden van de flex-bv-wetgeving (weer) relevant zijn.
 
Dit alles vanuit het bewezen concept van een multidisciplinaire benadering vanuit de invalshoeken: civiel juridisch, accountancy, fiscaal. Vooral het spanningsveld van deze drie disciplines komt aan bod: kan alles wat fiscaal wenselijk is juridisch ook wel en hoe past dat dan vervolgens weer binnen de regels van de verslaggeving. Drie docenten met ruime ervaring op het terrein van de bv zoeken onderling interactief de spanningsvelden tussen de drie vakgebieden op.

Resultaat

Na deze multidisciplinaire dag bent u op de hoogte van alle voor uw praktijk relevante regelgeving op het gebied van het bv-recht en de belangrijkste actuele ontwikkelingen.

Onderwerpen

Voorlopige inhoud programma
 • Opening dagvoorzitter (Anton Dieleman)
 • Algemene inleiding civielrechtelijke aspecten van de bv (Kid Schwarz).
 • Vermogensbescherming, uitkeringen en mede in dat verband de accountant als adviseur van de bv (Anton Dieleman)
 • Statuten, algemene vergadering, bestuurders, aandelen en overgangsrecht (Kid Schwarz)
 • Jaarrekening-aspecten die na de flexibilisering van het bv-recht (opnieuw) relevant zijn geworden. (Anton Dieleman)
 • Fiscale aspecten van de bv (Eric van Uunen)
Cursuscode 224860
Docent Eric van Uunen RB, vennoot Marree & Van Uunen Belastingadviseurs. Prof. mr. Kid Schwarz, hoogleraar ondernemingsrecht juridische faculteit Maastricht en partner Baker Tilly Berk
PE-uren 6
Duur

9.00 - 16.30 uur

Data
13 november 2017 9:00 - 16:30
Locatie
Van der Valk Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
Vianen
Prijs (NBA) leden € 395,00
Prijs niet-leden € 450,00

 

 
Data-analyse en Process Mining (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, mkb-accountants

Inhoud

Ontdek de mogelijkheden van Data analyse voor de (audit) praktijk en neem kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van tools en technieken hierbij. U zult ervaren dat data de sleutel is tot inzicht in processen, interne beheersing en risico's.
 
Process mining is het nieuwe alternatief voor de traditionele onderzoeken naar opzet, bestaan en werking van interne beheersing. Ofwel, de ultieme techniek voor auditors om processen en interne beheersmaatregelen te beoordelen, risico's te kwantificeren en op basis daarvan toegevoegde waarde te leveren. Bij de toepassing van de techniek gaat het niet om de theoretische modellen, of hoe management denkt dat het werkt, maar een weergave hoe processen werkelijk verlopen. 
De kracht van data; na deze training weet u hoe het werkt.

Resultaat

Na deze cursus weet u:
 • de mogelijkheden van data analyse en process mining;
 • de meerwaarde voor uw werkzaamheden en die van uw opdrachtgever;
 • te herkennen wanneer u data analyse en process mining kunt (laten) inzetten;
 • uw rol als accountant bij data analyse en process mining.

Onderwerpen

De cursus is praktisch ingestoken met praktijkvoorbeelden om de toegevoegde waarde van data analyse en process mining voor de (audit) praktijk te leren. Deelnemers kunnen zelf oefenen met process mining en de mogelijkheden hands-on ervaren!
 
Gedurende de training wordt uitvoerig stilgestaan bij:
 • De toepassingsmogelijkheden van data-analyse en process mining in de (audit) praktijk, zoals het testen van interne beheersmaatregelen, beoordelen efficiency bedrijfsprocessen en onderzoeken functiescheiding.
 • De tools en technieken voor data-analyse en process mining.
 • De relatie tussen process mining en data-analyse.
 • De voordelen van data-analyse en process mining ten opzichte van andere controletechnieken.
 • De randvoorwaarden voor succesvol inzetten van data-analyse en process mining.

Bijzonderheden

De deelnemers moeten hun eigen laptop (geen tablet) meenemen, zodat tijdens de training, maar ook tijdelijk enkele weken erna, met de gratis licentie goed geoefend kan worden.

Cursuscode 224965
Docent Bart Roeleveld ing. Bart Roeleveld, senior Data Analysis Specialist, ACDA, Certified ACL Trainer Lavastorm en Perceptive Process Mining ing. Marco Hill RE partner bij Coney. Sanne van der Gulik
PE-uren 6
Duur

10.00 - 17.00 uur

Data
15 november 2017 10:00 - 17:00
Locatie
Coney B.V.
Suikersilo-Oost 25
Halfweg nh
Prijs (NBA) leden € 595,00
Prijs niet-leden € 695,00

 

 
Data-analyse en Process Mining (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, mkb-accountants

Inhoud

Ontdek de mogelijkheden van Data analyse voor de (audit) praktijk en neem kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van tools en technieken hierbij. U zult ervaren dat data de sleutel is tot inzicht in processen, interne beheersing en risico's.
 
Process mining is het nieuwe alternatief voor de traditionele onderzoeken naar opzet, bestaan en werking van interne beheersing. Ofwel, de ultieme techniek voor auditors om processen en interne beheersmaatregelen te beoordelen, risico's te kwantificeren en op basis daarvan toegevoegde waarde te leveren. Bij de toepassing van de techniek gaat het niet om de theoretische modellen, of hoe management denkt dat het werkt, maar een weergave hoe processen werkelijk verlopen. 
De kracht van data; na deze training weet u hoe het werkt.

Resultaat

Na deze cursus weet u:
 • de mogelijkheden van data analyse en process mining;
 • de meerwaarde voor uw werkzaamheden en die van uw opdrachtgever;
 • te herkennen wanneer u data analyse en process mining kunt (laten) inzetten;
 • uw rol als accountant bij data analyse en process mining.

Onderwerpen

De cursus is praktisch ingestoken met praktijkvoorbeelden om de toegevoegde waarde van data analyse en process mining voor de (audit) praktijk te leren. Deelnemers kunnen zelf oefenen met process mining en de mogelijkheden hands-on ervaren!
 
Gedurende de training wordt uitvoerig stilgestaan bij:
 • De toepassingsmogelijkheden van data-analyse en process mining in de (audit) praktijk, zoals het testen van interne beheersmaatregelen, beoordelen efficiency bedrijfsprocessen en onderzoeken functiescheiding.
 • De tools en technieken voor data-analyse en process mining.
 • De relatie tussen process mining en data-analyse.
 • De voordelen van data-analyse en process mining ten opzichte van andere controletechnieken.
 • De randvoorwaarden voor succesvol inzetten van data-analyse en process mining.

Bijzonderheden

De deelnemers moeten hun eigen laptop (geen tablet) meenemen, zodat tijdens de training, maar ook tijdelijk enkele weken erna, met de gratis licentie goed geoefend kan worden.

Cursuscode 225138
Docent Bart Roeleveld ing. Bart Roeleveld, senior Data Analysis Specialist, ACDA, Certified ACL Trainer Lavastorm en Perceptive Process Mining ing. Marco Hill RE partner bij Coney. Sanne van der Gulik
PE-uren 6
Duur

10.00 - 17.00 uur

Data
13 februari 2018 10:00 - 17:00
Locatie
Coney B.V.
Suikersilo-Oost 25
Halfweg nh
Prijs (NBA) leden € 595,00
Prijs niet-leden € 695,00

 

 
Data-analyse en Process Mining (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, mkb-accountants

Inhoud

Ontdek de mogelijkheden van Data analyse voor de (audit) praktijk en neem kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van tools en technieken hierbij. U zult ervaren dat data de sleutel is tot inzicht in processen, interne beheersing en risico's.
 
Process mining is het nieuwe alternatief voor de traditionele onderzoeken naar opzet, bestaan en werking van interne beheersing. Ofwel, de ultieme techniek voor auditors om processen en interne beheersmaatregelen te beoordelen, risico's te kwantificeren en op basis daarvan toegevoegde waarde te leveren. Bij de toepassing van de techniek gaat het niet om de theoretische modellen, of hoe management denkt dat het werkt, maar een weergave hoe processen werkelijk verlopen. 
De kracht van data; na deze training weet u hoe het werkt.

Resultaat

Na deze cursus weet u:
 • de mogelijkheden van data analyse en process mining;
 • de meerwaarde voor uw werkzaamheden en die van uw opdrachtgever;
 • te herkennen wanneer u data analyse en process mining kunt (laten) inzetten;
 • uw rol als accountant bij data analyse en process mining.

Onderwerpen

De cursus is praktisch ingestoken met praktijkvoorbeelden om de toegevoegde waarde van data analyse en process mining voor de (audit) praktijk te leren. Deelnemers kunnen zelf oefenen met process mining en de mogelijkheden hands-on ervaren!
 
Gedurende de training wordt uitvoerig stilgestaan bij:
 • De toepassingsmogelijkheden van data-analyse en process mining in de (audit) praktijk, zoals het testen van interne beheersmaatregelen, beoordelen efficiency bedrijfsprocessen en onderzoeken functiescheiding.
 • De tools en technieken voor data-analyse en process mining.
 • De relatie tussen process mining en data-analyse.
 • De voordelen van data-analyse en process mining ten opzichte van andere controletechnieken.
 • De randvoorwaarden voor succesvol inzetten van data-analyse en process mining.

Bijzonderheden

De deelnemers moeten hun eigen laptop (geen tablet) meenemen, zodat tijdens de training, maar ook tijdelijk enkele weken erna, met de gratis licentie goed geoefend kan worden.

Cursuscode 224966
Docent Bart Roeleveld ing. Bart Roeleveld, senior Data Analysis Specialist, ACDA, Certified ACL Trainer Lavastorm en Perceptive Process Mining ing. Marco Hill RE partner bij Coney. Sanne van der Gulik
PE-uren 6
Duur

10.00 - 17.00 uur

Data
18 december 2017 10:00 - 17:00
Locatie
Coney B.V.
Suikersilo-Oost 25
Halfweg nh
Prijs (NBA) leden € 595,00
Prijs niet-leden € 695,00

 

 
Datalekken: nieuwe richtlijnen in 2018 - Eindhoven (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, mkb-accountants, overheidsaccountants, overige financieel professionals, controllers, auditors

Inhoud

De opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is een Europese verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)of General Data Protection Regulation (GDPR).
 
In mei 2018 moet iedere organisatie deze hebben ingevoerd. Omdat wellicht de hele systematiek verandert, kan dit een enorme impact op uw organisatie hebben. Met boetes tot 20.000.000 euro of vier procent van de wereldwijde omzet is het geen optie om niet te voldoen.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de belangrijkste veranderingen, de belangrijke indicatoren van compliance en de haalbaarheid om uw organisatie snel in lijn met de verordening te laten komen.

Onderwerpen

De cursus behandelt de belangrijkste highlights van de GDPR en de invoering in de praktijk bij organisaties. Aan de hand van casussen, voorbeelden en de verandering in de wetgeving krijgt u een overzicht van de perikelen die op organisaties afkomen om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving. Ook voor het starten van nieuwe ICT-projecten worden handvatten gegeven om compliant te zijn of te worden. De volgende aspecten komen aan bod:
 • van Wbp tot GDPR: hoe het speelveld verandert;
 • verplichtingen in de GDPR en de impact op de bedrijfsomgeving, zoals privacy by design, security by design;
 • rol toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens;
 • privacy Impact Assessment;
 • melden van datalekken;
 • realiseren van dataportabiliteit;
 • recht om vergeten te worden;
 • complexe problemen met de GDPR.
Cursuscode 225102
Docent Brenno de Winter ICT-expert, onderzoeksjournalist en publicist. Zijn specialisatie ligt op het gebied van informatiebeveiliging, hacking, privacy en de ontwikkeling van de informatiemaatschappij.
PE-uren 6
Duur

9.30 - 17.00 uur

Data
12 oktober 2017 9:30 - 17:00
Locatie
Novotel Eindhoven
Anthony Fokkerweg 101
Eindhoven
Prijs (NBA) leden € 495,00
Prijs niet-leden € 595,00

 

 
De accountant en het bancair krediet (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants 

Inhoud

Uw klanten hebben problemen om krediet te verkrijgen bij banken. Het loket lijkt wel gesloten. Hoe begeleidt u de ondernemer succesvol bij een kredietaanvraag? Dat kan immers maar 1 keer en wel goed! 

Resultaat

Na deze cursus kunt u uw klanten deskundig begeleiden bij een kredietaanvraag voor een bedrag tot € 1.000.000. 

Onderwerpen

In deze basiscursus staan reguliere financieringsaanvragen centraal. Het cursusmateriaal is mede gebaseerd op praktijkvoorbeelden van mkb-kredietaanvragen. Er is volop ruimte voor uw vragen.
 
 • Producten en mogelijkheden die banken bieden, met enige aandacht voor internetaanvragen
 • Eisen die de banken in 2015 stellen aan gegevens die worden aangeleverd
 • Criteria voor het beoordelen van kredietaanvragen door de banken
 • Basisbeginselen van Basel-II
 • Het proces van de kredietaanvraag
 • De rol van de accountant in het proces, inclusief vooroverleg met bankier en klant
 • Het lezen van de offerte en andere voorstellen van de bank
 • Tips voor de praktijk

Bijzonderheden

 

Cursuscode 224833
Docent Drs. Sytze de Swart RA AA, directeur Escourse BV
PE-uren 6
Duur

13.00 - 20.00 uur

Data
30 november 2017 13:00 - 20:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 370,00
Prijs niet-leden € 425,00

 

 
De auto van de zaak, kansen en risico’s (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, mkb-accountants, overheidsaccountants, overige financieel professionals

Inhoud

De auto van de zaak blijft een dankbaar onderwerp van gesprek bij elke klant. Wat zijn de kansen die de fiscale regeling biedt? Welke risico's dient u te vermijden? Laat uw klant geen voordelen liggen? Heleen Elbert praat u op een heldere en praktische wijze bij over de laatste fiscale ontwikkelingen. De Wet Uitwerking Autobrief II komt daarbij uiteraard aan bod.

Resultaat

U bent na deze cursus weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit interessante fiscale terrein. U kunt uw klant van een goed advies voorzien en weet uw klant te beschermen tegen de risico's van de belangrijkste autoregelingen. U staat bovendien sterker in uw discussie met de inspecteur.

Onderwerpen

 • Auto van de zaak, wat zijn de regels? Hoe sta ik sterker in een discussie over de bijtelling?
 • Welke fiscale voordelen zijn er voor milieuvriendelijke auto's?
 • De Grijskentekenregeling voor bestelauto's. Voorwaarden en risico's.
 • Wat staat ons volgend jaar te wachten op autobelastinggebied?
Cursuscode 225064
Docent mr. Heleen Elbert fiscaal-jurist en voormalig belastinginspecteur. Heleen is werkzaam als zelfstandig belastingadviseur en is promovenda Autobelastingen verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
PE-uren 4
Duur

15.00 - 20.00 uur

Data
18 december 2017 15:00 - 20:00
Locatie
BCN Utrecht
Daltonlaan 100
Utrecht
Prijs (NBA) leden € 315,00
Prijs niet-leden € 380,00

 

 
De commerciële jaarrekening op fiscale grondslagen (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

In de mkb-praktijk heeft vrijwel ieder accountantskantoor cliënten waarvoor jaarrekeningen op fiscale grondslagen worden opgesteld. Dit wordt vaak ingegeven door de verslaggeving over het pensioen in eigen beheer van een directeur-grootaandeelhouder en de toepasbaarheid bij de micro-bv. Kleine en micro-bv's kunnen de jaarrekening immers opstellen op basis van fiscale grondslagen. Leer meer over deze keuze in de cursus. Daarnaast raakt u wegwijs in het verschil tussen een jaarrekening op fiscale grondslagen en de commerciële jaarrekening op grond van BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en worden de wijzigingen voor het verslagjaar 2016 en 2017 doorgenomen en toegepast.

 

Resultaat

U leert de wet- en regelgeving over de keuzemogelijkheid voor fiscale grondslagen grondig kennen. U verdiept zich in de argumenten voor en tegen toepassing van de fiscale grondslagen, zodat u uw klanten kunt adviseren over de juiste keuze. U kunt de jaarrekening op fiscale grondslagen opstellen in overeenstemming met de Wet en de RJ.

Onderwerpen

We bekijken de jaarrekening vanuit wettelijke aanpassingen in BW 2 Titel 9 en de Algemene Maatregel van Bestuur die daarmee samenhangt. Hierbij wordt ingegaan op de formele en de materiële aspecten van deze regelgeving. We gebruiken concrete voorbeelden. Aan de orde komen:
 
 • aanleiding voor deze regelgeving en de plaats ervan in het geheel van beroepsreglementering
 • argumenten voor en tegen toepassing van fiscale grondslagen
 • afweging van de gevolgen van toepassing van fiscale grondslagen

De docent gaat dieper in op:
• BW 2 artikel 396 lid 6
• Wet fiscale waarderingsgrondslagen en het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen
• gevolgen van de stelselwijziging en verwerking hiervan
• toepassing van de groottecriteria
• toepassing op afzonderlijke posten in de jaarrekening (pensioen in eigen beheer, belastinglatenties, herinvesteringsreserve bij vaste activa, willekeurige afschrijving op vaste activa, fiscale afschrijvingsbeperkingen op materiële vaste activa, waardering van deelnemingen en van onderhanden projecten in opdracht van derden)
• gevolgen voor de samenstellingsverklaring bij de jaarrekening
• de rol van de rapportgenerator
Ook de Gebruikershandleiding fiscaal jaarrapport wordt met u doorgenomen. Dit naslagwerk kunt u in de praktijk gebruiken bij het oplossen van praktische vragen.

Cursuscode 224728
Docent Drs. Sytze de Swart RA AA, directeur Escourse BV
PE-uren 5
Duur

14:00 - 20:00 

Data
19 december 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 370,00
Prijs niet-leden € 425,00

 

 
De dga: alle fiscale ins & outs - tweedaagse cursus (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

De directeur-grootaandeelhouder heeft een bijzondere fiscale positie: hij is ondernemer, aandeelhouder, werknemer, belegger en particulier´ in één persoon. Daardoor heeft de dga te maken met veel fiscale regelingen. Door wetgeving, rechtspraak en beleidsbesluiten verandert zijn fiscale positie continu.
 
Voorbeelden van recente veranderingen:
 • tijdelijke verlaging van het aanmerkelijk-belangtarief van 25% naar 22% voor aanmerkelijkbelang-inkomen tot maximaal ° 250.000
 • consequenties van een verboden dividenduitkering
 • aangekondigde versoepeling van de regels voor pensioen in eigen beheer
 • beperking van de doelmatigheidsmarge en andere aanpassingen van de fictief-loonregeling
 • beperking van fiscaal-vriendelijke personeelsleningen
 • de werkkostenregeling voor de dga

Resultaat

De cursus geeft u inzicht in de spelregels voor de belastingheffing van de dga, toegesneden op de dubbelrol van die dga als aandeelhouder en directeur-bestuurder van de bv.

Onderwerpen

 • Algemeen: onderlinge transacties, (on)zakelijk handelen, open en vermomde uitdelingen van winst, (in)formele kapitaalstortingen, kostenaftrek en  verdeling bewijslast
 • De dga als werknemer
  o Statutair of titulair directeur: consequenties voor persoonlijke aansprakelijkheid
  o Echt en fictief loon,  actualiteiten gebruikelijk loon
  o Fiscaal vriendelijke beloningsvormen
  o De dga en de werkkostenregeling, de werkkamer thuis
 • De dga en de tbs-regeling
 • De dga als aanmerkelijk belang-aandeelhouder
  o De aanmerkelijk-belangregeling
  o Doorschuiven ab-claim bij schenken en overlijden
  o Verzilveren van het vermogen in de bv
  o Emigratie en remigratie
Cursuscode 225173
Docent Mr. Hans Zwagemaker, zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief www. BelastingBelangen.nl, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht) en tot 2010 als partner werkzaam bij het Vaktechnisch Bureau van BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Tilburg en mr. Hans Jansen
PE-uren 16
Duur

5 oktober 2017: 9.30 - 21.00 uur

6 oktober 2017: 9.30 - 17.00 uur

Data
05 oktober 2017 9:30 - 21:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 840,00
Prijs niet-leden € 965,00

 

 
De fiscale positie van de DGA - Eindhoven (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

In deze cursus staan de fiscale interdependenties tussen enerzijds de DGA en zijn holding en anderzijds tussen de holding en de werkmaatschappijen centraal. Wat zijn de fiscale kaders van geldstromen en onderliggende contracten tussen die gelieerde partijen?

Resultaat

Naast de theoretische onderbouwing van de fiscale positie van de DGA, neemt u ook een aantal praktische hulpmiddelen, zoals een aantal modelovereenkomsten, mee naar huis:
 • arbeidsovereenkomst voor een DGA bij zijn eigen holding;
 • managementovereenkomst tussen een holding en haar werkmaatschappij(en);
 • rekening-courantovereenkomst tussen de DGA en zijn eigen holding en rekening-courantovereenkomst tussen een holding en haar werkmaatschappij(en);
 • onderliggende notulen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Onderwerpen

Aan de orde komen:
 • het gebruikelijk loon van een DGA bij zijn eigen BV: hoe hoog dient het DGA-loon te zijn en wat is zijn fiscaal optimale salaris?;
 • afwikkeling van levensloopregelingen bij DGA's;
 • wanneer is een DGA sociaal verzekerd: hoe kan die SV-plicht bij een meerderheidsaandeelhouder worden gecreëerd en bij een minderheidsaandeelhouder worden vermeden?;
 • de positie van de meewerkende echtgenoot en kinderen (loon, SV-plicht, e.d.)?;
 • lenen van de BV en lenen aan de BV: onzakelijke leningen en afwaarderingen, welke rente dient gehanteerd te worden bij lenen van/aan de BV en tussen BV's onderling?;
 • voor/nadelen van omzetten van leningen binnen een concern in agiostortingen;
 • hoe gaat u om met borgstellingen van een DGA voor schulden van zijn eigen BV?;
 • hoe hoog dient een managementfee te zijn en valkuilen op het gebied van managementfee en BTW;
 • hoe kan een TBS-pand (fiscaal geruisloos) in de eigen BV worden ingebracht?;
 • hoe gaat u om met pensioen in eigen beheer: laten doorlopen en premievrij maken, afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting?
Cursuscode 224711
Docent mr. Eric van Uunen RB hij is gespecialiseerd in personenvennootschappen en bedrijfsopvolging. Behalve als belastingadviseur treedt Eric regelmatig op als docent/inleider.
PE-uren 6
Duur

14.00 - 21.00 uur

Data
09 november 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Novotel Eindhoven
Anthony Fokkerweg 101
Eindhoven
Prijs (NBA) leden € 420,00
Prijs niet-leden € 480,00

 

 
De Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) - Dordrecht (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Het accountantskantoor is onderworpen aan afzonderlijke regelgeving ten opzichte van de regelgeving voor de accountant. Die regelgeving is (ingrijpend) gewijzigd voor de samenstelpraktijk met de komst van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS), van toepassing vanaf 1 januari 2018. De Nadere voorschriften voor accountantskantoren (NVAK) zijn dan vervangen door de NVKS.

Resultaat

De accountant te informeren over de ontwikkelingen in de komende regelgeving voor het accountantskantoor om aanpassingen mogelijk te maken in de werksystematiek, het kantoorhandboek of de (bevoegdheids)structuur van het kantoor. Tevens kan een toets worden uitgevoerd of over het jaar 2016 aan de Tijdelijke NVKS is voldaan door het accountantskantoor.

Onderwerpen

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling van de NVKS.
 
Introductie
 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving
 • Achtergrond van de NVKS
 • Het verband tussen de VGBA, de Tijdelijke NVKS en de NVKS
 • Het verband tussen de NVAK aan assurance verwante opdrachten en de NVKS
Verdieping
 • De reikwijdte van de NVKS
 • De definities: wat bent u volgens de NVKS en wat is uw accountantseenheid
 • Het verlicht regime voor kleinere accountantseenheden
 • Het volledige regime voor niet-kleinere accountantseenheden
 • De opbouw van een kwaliteitssysteem
 • De randvoorwaarden van een kwaliteitssysteem
 • De inhoud van een kwaliteitssysteem
 • Kwaliteitsbeheersing van een kwaliteitssysteem
 • De wijzigingen voor uw kantoor
 • (Kort) aanvullende eisen bij assurance-opdrachten
 • De Tijdelijke NVKS uit 2016 toetsen in uw accountantskantoor
Cursuscode 224715
Docent drs. Sytze de Swart RA AA openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht
PE-uren 5
Duur

14.00 - 20.00 uur

Data
25 oktober 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
Dordrecht
Prijs (NBA) leden € 370,00
Prijs niet-leden € 425,00

 

 
De Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) - Zwolle (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Het accountantskantoor is onderworpen aan afzonderlijke regelgeving ten opzichte van de regelgeving voor de accountant. Die regelgeving is (ingrijpend) gewijzigd voor de samenstelpraktijk met de komst van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS), van toepassing vanaf 1 januari 2018. De Nadere voorschriften voor accountantskantoren (NVAK) zijn dan vervangen door de NVKS.

Resultaat

De accountant te informeren over de ontwikkelingen in de komende regelgeving voor het accountantskantoor om aanpassingen mogelijk te maken in de werksystematiek, het kantoorhandboek of de (bevoegdheids)structuur van het kantoor. Tevens kan een toets worden uitgevoerd of over het jaar 2016 aan de Tijdelijke NVKS is voldaan door het accountantskantoor.

Onderwerpen

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling van de NVKS.
 
Introductie
 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving
 • Achtergrond van de NVKS
 • Het verband tussen de VGBA, de Tijdelijke NVKS en de NVKS
 • Het verband tussen de NVAK aan assurance verwante opdrachten en de NVKS
Verdieping
 • De reikwijdte van de NVKS
 • De definities: wat bent u volgens de NVKS en wat is uw accountantseenheid
 • Het verlicht regime voor kleinere accountantseenheden
 • Het volledige regime voor niet-kleinere accountantseenheden
 • De opbouw van een kwaliteitssysteem
 • De randvoorwaarden van een kwaliteitssysteem
 • De inhoud van een kwaliteitssysteem
 • Kwaliteitsbeheersing van een kwaliteitssysteem
 • De wijzigingen voor uw kantoor
 • (Kort) aanvullende eisen bij assurance-opdrachten
 • De Tijdelijke NVKS uit 2016 toetsen in uw accountantskantoor
Cursuscode 224714
Docent drs. Sytze de Swart RA AA openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht
PE-uren 5
Duur

14.00 - 20.00 uur

Data
25 oktober 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Mercure Hotel Zwolle
Hertsenbergweg 1
Zwolle
Prijs (NBA) leden € 370,00
Prijs niet-leden € 425,00

 

 
De persoonlijkheid achter de professional (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business

Inhoud

Ieder mens heeft een unieke persoonlijkheid, deze persoonlijkheid beïnvloedt de manier waarop wij naar de wereld (collega's, klanten en overige relaties) kijken. Kennis van of inzicht in de eigen persoonlijkheid is dan ook cruciaal om inzicht te krijgen in het eigen professioneel handelen. Zeker in het vakgebied van de accountant waar de eigen professioneel kritische instelling van wezenlijk belang is.

Resultaat

In deze workshop geven we u zelfkennis. Vanuit een gedegen wetenschappelijk onderbouwd persoonlijkheidsonderzoek krijgt u inzicht in uw eigen profiel. Dat profiel wordt bovendien vergeleken met de gemiddelde Nederlander van uw leeftijd, geslacht en opleidingsniveau waardoor u echt inzicht krijgt in wie u bent als mens, en hoe dit zich verhoudt tot uw rol als professional. U doet meteen uw voordeel met het inzicht!

Onderwerpen

Startpunt van de workshop is een online persoonlijkheidsonderzoek. Het onderzoek leidt tot een 30+ pagina's tellend rapport dat als uitgangspunt dient voor het verloop van de workshop. Vanzelfsprekend blijft uw rapport voor u privé, wel wordt tijdens de workshop uitgebreid stil gestaan bij de gemiddelde scores van alle deelnemers. De betekenis van het profiel voor uw taakuitvoering in uw dagelijkse praktijk wordt daarmee geduid. Vanuit uw eigen profiel wordt op een praktische manier ingegaan op actuele wetenschappelijke inzichten in de relatie tussen persoonlijkheid en professioneel handelen.

Cursuscode 224734
Docent dr. Andreas Wismeijer docent Universiteit van Tilburg en Nyenrode Business Universiteit en visiting Associate Professor op het gebied van de persoonlijkheidspsychologie
PE-uren 4
Duur

15.30 - 20.00 uur

Data
12 oktober 2017 15:30 - 20:00
Locatie
Van der Valk Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
Vianen ut
Prijs (NBA) leden € 350,00
Prijs niet-leden € 495,00

 

 
De toegevoegde waarde van de accountant (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

Vroeger kwam het werk vanzelfsprekend binnen en bleef het binnen. Nu moet u, net als andere beroepsbeoefenaars, wat extra doen om uw klanten te behouden. Mkb-klanten kunnen steeds meer zelf doen met boekhoudprogramma's. Daarnaast letten klanten meer op kosten. Bovendien veranderen de spelregels vanuit de belastingdienst en de AFM uw rol.
 
De tijd vereist een proactieve aanpak; focus in uw werkzaamheden en aandacht voor uw imago als accountant. Uw aanpak kan per situatie en per persoon verschillen. Een goede begeleiding verhoogt het rendement op kantoor en leidt tot meer gemotiveerde medewerkers. We gaan in op drie thema's:
 • Profilering: de kern van het beroep van accountant
 • Wat speelt er bij mijn klanten?
 • Voorwaarden en gesprekstechnieken om succesvoller te zijn

Resultaat

In de training geven we handvatten om uw toegevoegde waarde als accountant te benadrukken. Deze training helpt u een meer gedreven en commerciële houding aan te nemen binnen en buiten kantoor.

Onderwerpen

Hoe kunt u uzelf en uw werkzaamheden meer positief profileren? Wat is de kern van uw activiteiten? Waar staat uw kantoor voor? Vervolgens gaat het erom dit compact onder woorden te brengen. Hoe bouwt u aan een goede relatie met uw cliënten? Wat zijn technieken voor uzelf en uw medewerkers om beter om te gaan met een 'prijskoper'? Wat kunt u doen zodat deze klant zich daadwerkelijk gehoord voelt?
 
Klantbeleving
 • Hoe kijken klanten aan tegen het werk van een accountant?
 • Hoe wil een klant dat u met hem omgaat, wat vindt hij belangrijk?
 • Welke criteria hanteert de klant bij de keuze van een accountant?
Voorwaarden en gesprekstechnieken voor succes
 • Waar ligt uw passie en die van uw kantoor; hoe brengt u dat intern en extern over?
 • Hoe ga ik om met potentiële klanten en ontevreden klanten?
 • Hoe kom ik aan nieuwe cliënten zonder te moeten onderhandelen?
 • Hoe zorg ik dat ik doorverwijzers correct inschakel?
Cursuscode 224738
Docent Drs. Adriaan Bredero, organisatieadviseur, trainer en coach bij NIS Trainingen
PE-uren 9
Duur

9.30 - 21.00 uur

Data
22 november 2017 9:30 - 21:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 725,00
Prijs niet-leden € 835,00

 

 
De Wwft: online cursus (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, mkb-accountants, overheidsaccountants, overige financieel professionals

Inhoud

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is gewijzigd per 1 januari 2013. De wijzigingen raken zowel het cliëntenonderzoek als de meldplicht.
 
Deze wet legt onder meer aan accountants en belastingadviseurs de verplichtingen op een cliëntenonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland. Ook bevat de Wwft de bepaling dat kantoren hun medewerkers, voor zover relevant voor hun werkzaamheden, periodiek dienen op te leiden zodat zij in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren (artikel 35 Wwft).

Resultaat

U leert de Wwft in de nu geldende vorm goed kennen. Ook ervaringen en jurisprudentie neemt u hierin mee.

Onderwerpen

Naast de wetswijzigingen zijn ook nieuwe inzichten en relevante recente jurisprudentie verwerkt in deze online cursus. Naast meer algemene theorie en praktijkcases bevat de e-learning cases specifiek voor accountants en specifiek voor belastingadviseurs.
Voorts wordt er antwoord gegeven op de volgende vragen:
 • op wie en wanneer is de Wwft van toepassing?
 • welke gegevens zijn van belang voor het cliëntenonderzoek?
 • wat is witwassen (en terrorismefinanciering)?
 • wanneer geldt de meldingsplicht?
 • hoe ziet het toezicht en de handhaving van de Wwft eruit?
Cursuscode 224695
Docent
PE-uren 2
Duur

Dit is een online, doorlopende, cursus.

Data
31 december 2017 6:00 - 5:00
Locatie

Online E-learning.

Prijs (NBA) leden € 95,00
Prijs niet-leden € 95,00

 

 
Derivaten en verslaggeving (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, mkb-accountants

Inhoud

In elke jaarrekening komen vaker derivaten voor dan je op voorhand zou denken. Dit kunnen derivaten zijn die als zelfstandig instrument zijn afgesloten dan wel derivaten die in contracten liggen opgesloten. Een voorbeeld van een derivaat dat als zelfstandig instrument wordt afgesloten is het rentederivaat bij een variabel rentende lening. De publiciteit over de verwerking van deze rentederivaten en die van bijzondere rentecondities of de aanpassing daarvan raakt ondernemer en accountant. Een voorbeeld van een derivaat dat is opgesloten in een ander contract, een embedded derivaat. is een valutaprijsclausule in een normaal in- of verkoopcontract. Een goed begrip van de niet eenvoudige Richtlijn 290 van de RJ is daarom onontbeerlijk en voorkomt het risico van verkeerde verslaggeving.
 
We nodigen u ook uit om een eigen jaarrekening mee te nemen om de verslaggeving van derivaten te bespreken.

Resultaat

Deze interactieve en praktijkgerichte cursus vergroot uw basiskennis over derivaten en de verslaggeving onder Richtlijn 290 (Financiële instrumenten) van de RJ. (IFRS wordt zijdelings besproken.)

Onderwerpen

Het 'NBA Handboek Derivaten' wordt tijdens deze cursus als referentiekader gebruikt. U ontvangt dan ook de tweede, geactualiseerde druk van dit handboek.
De cursus beantwoordt vragen als:
 
 • Doelstellingen en kenmerken meest voorkomende derivaten , zoals valuta-, rente- en commodityderivaten)
 • Hoe waardeer ik financiële instrumenten in de jaarrekening?
 • Waar verwerk ik waardewijzigingen: in de winst- en verliesrekening of in het eigen vermogen?
 • Wat is hedge accounting, welke voorwaarden zijn aan de toepassing ervan verbonden en welke journaalposten zijn vereist?
 • Welke relevante toelichtingseisen zijn van toepassing voor derivaten en andere financiële instrumenten?
 • Recente aanpassingen RJ-bundel zoals de RJ-Uiting 2013-15 'Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013)'
Cursuscode 224746
Docent drs. Kees Roozen RA director bij KPMG Accountants NV Rick van den Toorn RA verbonden aan KPMG Accountants NV
PE-uren 6
Duur

10.00 - 17.00 uur

Data
13 december 2017 10:00 - 17:00
Locatie
Van der Valk Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
Vianen ut
Prijs (NBA) leden € 595,00
Prijs niet-leden € 685,00

 

 
Doorbraakdenken: anders kijken, denken en doen (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, Intern accountants, mkb-accountants, overheidsaccountants, overige financieel professionals, controllers, auditor, leden management, managerial controllers

Inhoud

Het is eigenlijk onthutsend simpel. Uw effectiviteit en dus succes wordt bepaald door de inhoud en grenzen van het eigen bewustzijn. Deze training is gericht op het oprekken van die grenzen, zo ver als mogelijk. Het gaat erom het eigen potentieel maximaal te benutten. Dan wint u aan effectiviteit, invloed, impact, balans, plezier, resultaat, authenticiteit, succes, ...
 
Wat is de grootste uitdaging voor uzelf? Wat is de grootste uitdaging in het team waarin u werkt? Wat wilt u veranderen en/of verbeteren? Wat wilt u écht creëren?

Resultaat

U verlaat de training met bruikbare inzichten en handvatten om in élke situatie het verschil te maken. Dit levert resultaten op die het leven effectiever maken, zoals:
 • Doorbreken van belemmerende denk- en gedragspatronen.
 • Pro-actief kiezen voor het meest effectieve gedrag
 • Rationeler omgaan met vervelende situaties met collegaÉs of klanten.
 • Besluiten nemen of lastige keuzes maken. Niet uitstellen maar doen.
 • Meer rust en balans creëren. De spagaat werk/privé verminderen.
 • De relatie met belangrijke mensen verdiepen of verbeteren.
 • Meer vanuit authenticiteit en bezieling werken.

Onderwerpen

Het programma is geïnspireerd op bekende denkers en schrijvers op het gebied van leiderschap, samenwerking, teamontwikkeling, neuro- en gedragswetenschap en psychologie. Aangevuld met expertise en ervaring opgedaan in talloze leiderschapstrajecten. Het programma is een mix van theorie en praktijk. De nadruk ligt op het zelf ervaren hoe Doorbraakdenken werkt. En is gericht op praktische toepassing, gewoon morgen, in de eigen dagelijkse praktijk.

Cursuscode 224751
Docent Willem Roding ervaren begeleider van verandertrajecten en gespecialiseerd in onderwerpen als (persoonlijk) leiderschap, teamontwikkeling, verandermanagement en organisatieontwikkeling. Zijn stijl laat zich het best omschrijven door de paradox compassievol confronterend.
PE-uren 6
Duur

8.30 - 16.00 uur

Data
09 oktober 2017 8:30 - 16:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 595,00
Prijs niet-leden € 695,00

 

 
Estateplanning voor de ondernemer - tweedaagse cursus - Zwolle (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

De overgang van vermogen is een van de vele aangrijppunten voor belastingheffing in Nederland. Het doel van estate planning is het minimaliseren van belastingheffing bij vermogensovergang, met name tussen ouders en hun (klein)kinderen.

Resultaat

U kunt ondernemers adviseren hoe zij belastingheffing kunnen minimaliseren als zij hun vermogen willen of moeten overdragen.

Onderwerpen

We gaan in op de vermogensovergang bij leven, bij overlijden en bij bedrijfsopvolging door het overlijden van de ondernemer en de dga. U maakt kennis met de juridische en fiscale aspecten aan de hand van cases uit de mkb-adviespraktijk.
 
Vermogensoverdracht bij leven:
 • formele en materiële schenkingen
 • schenkingen in de familiesfeer en aan derden
 • voordelig schenken
Vermogensoverdracht bij overlijden:
 • wettelijke en testamentaire vererving
 • de positie van de langstlevende echtgenoot en van(pleeg- en stief-)kinderen
Beschermingsconstructies:
 • herroepelijk schenken
 • executele en bewind
Bedrijfsopvolging door schenking of vererving o.a.:
 • Het schenken of vererven van de eenmanszaak
 • Het schenken  of vererven van aanmerkelijk belang: aandelen in de bv
Cursuscode 224759
Docent Mr. Hans Zwagemaker, zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief www. BelastingBelangen.nl, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht) en tot 2010 als partner werkzaam bij het Vaktechnisch Bureau van BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Tilburg en mr. Hans Jansen
PE-uren 16
Duur
7 december 2017: 9:30 - 21:00 uur
8 december 2017: 9:30 - 17:00 uur
Data
07 december 2017 9:30 - 21:00
Locatie
Mercure Hotel Zwolle
Hertsenbergweg 1
Zwolle
Prijs (NBA) leden € 840,00
Prijs niet-leden € 965,00

 

 
Externe verslaggeving voor kleine en micro-bv - Zwolle (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

De externe verslaggeving voor kleine bv's is ingrijpend gewijzigd en deze wijzigingen zijn nu verplicht. Als accountant bent u de deskundige op dit gebied. In deze praktijkgerichte cursus wordt ingegaan op de gevolgen van de invoering van de micro entiteit en de andere wijzigingen in BW 2 Titel 9 voor 2016 voor de kleine bv, zodat u de toepassing in de praktijk beheerst.
 
Met behulp van voorbeelden van jaarrekeningen wordt de vertaling naar de praktijk gemaakt.
 

Resultaat

Na afloop van deze cursus kunt u aangeven welke gevolgen de wijzigingen in BW 2 Titel 9 hebben voor uw accountantspraktijk en kunt u de regeling van de micro entiteiten toepassen.

Onderwerpen

Introductie
Raamwerk van wet- en regelgeving
De wijzigingen in BW 2 Titel 9 voor de kleine bv
o De wijzigingen in vogelvlucht
o Groottecriteria
o Ingangsmoment
o Opname
o Waardering
o Resultaatbepaling
o Presentatie
o Toelichting [wat vervalt er en wat is er toegevoegd]
o Fiscale grondslagen
De micro entiteit
o De achtergrond van de micro entiteit
o Groottecriteria
o Ingangsmoment
o De balans van een micro entiteit
o De winst-en-verliesrekening van een micro entiteit
o De toelichting bij een micro entiteit
o De deponeringstukken
o Fiscale grondslagen
o Verschillende vormen van rapportages in de praktijk
De (ontwerp)Richtlijn van de Raad voor de jaarverslaggeving voor de micro entiteit is in het cursusmateriaal opgenomen.
 
Cursuscode 224792
Docent drs. Sytze de Swart RA AA openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht
PE-uren 5
Duur

14.00 - 20.00 uur

Data
22 november 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Mercure Hotel Zwolle
Hertsenbergweg 1
Zwolle
Prijs (NBA) leden € 370,00
Prijs niet-leden € 425,00

 

 
Externe verslaggeving: vastgoed (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

De post Vastgoed is in veel jaarrekeningen terug te vinden, zowel in de samenstel- als controlepraktijk. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van waardering, presentatie en toelichting van vastgoed in de jaarrekening.

Resultaat

U bent op de hoogte van de huidige en toekomstige wet- en regelgeving van vastgoed in de jaarrekening voor het midden- en kleinbedrijf.

Onderwerpen

Presentatie, waardering en toelichting van:
 • Materiële vaste activa
 • Vastgoedbeleggingen
 • Voorraden en onderhanden werken
 • Onderhanden projecten
 • Financiële vaste activa (onroerend goed bv)
 • Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
 • Niet in de balans opgenomen verplichtingen
 • Leasing
 • Vrijstellingen middelgrote rechtspersonen
 • Vrijstellingen kleine rechtspersonen
 • Veel casussen en praktijkvoorbeelden
De volgende wet- en regelgeving komt aan de orde:
 • Richtlijnen RJ Jaareditie 2014, voor boekjaren op of na 1/1/2015
 • Richtlijnen RjK Jaareditie 2014, voor boekjaren op of na 1/1/2015
 • Relevante RJ-uitingen 2014 en 2015 tot en met december 2015
 • Relevante wetteksten en besluiten
 • Relevante wijzigingen in de RJ en RjK-richtlijnen voor boekjaar 2016
 • Relevante jurisprudentie
Cursuscode 224761
Docent Drs. Stefan Betting RA, eigenaar/oprichter PROFEDA, een organisatie gericht op accountants, advocaten en notarissen. Stefan is tevens docent, examinator en scriptiebegeleider (internationale) externe verslaggeving Nyenrode Business Universiteit.
PE-uren 6
Duur
14.00 - 21.00 uur
Data
05 oktober 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Mercure Hotel Zwolle
Hertsenbergweg 1
Zwolle
Prijs (NBA) leden € 420,00
Prijs niet-leden € 480,00

 

 
Financial Excel 2013, 2016 en 365 voor accountants - driedaagse cursus - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

Haal nog meer uit Excel met de nieuwste tools van Excel 2013, 2016 en 365. Excel biedt eindeloos veel mogelijkheden voor rapportages, analyse en interpretatie. Er is veel meer mee mogelijk dan de meeste accountants weten.

Resultaat

U leert de mogelijkheden van Excel optimaal benutten voor uw dagelijkse werk. Na afloop werkt u gegarandeerd sneller en efficiënter met Excel.

Onderwerpen

Deze driedaagse cursus behandelt alle essentiële Excel 2013, 2016 en 365 kennis op advanced en expert niveau. Na het volgen van deze cursus beheerst u een breed scala aan geavanceerde functies van Excel die u als accountant forse tijdwinst opleveren en de kans op fouten in uw spreadsheets drastisch reduceren. 

Cursuscode 224768
Docent Hans van Dorth, NextLevel Academy
PE-uren 21
Duur

18 december 2017: 13.00 - 21.00 uur
19 december 2017:  9.00 - 17.00 uur
20 december 2017: 9.00 - 17.00 uur

Data
18 december 2017 13:00 - 21:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 1260,00
Prijs niet-leden € 1450,00

 

 
Financial Excel 2013, 2016 en 365 voor accountants - tweedaagse cursus - Zwolle (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

Haal nog meer uit Excel met de nieuwste tools van Excel 2013, 2016 en 365. Excel biedt eindeloos veel mogelijkheden voor rapportages, analyse en interpretatie. Er is veel meer mee mogelijk dan de meeste accountants weten.

Resultaat

U leert de mogelijkheden van Excel optimaal benutten voor uw dagelijkse werk. Na afloop werkt u gegarandeerd sneller en efficiënter met Excel.

Onderwerpen

Deze driedaagse cursus behandelt alle essentiële Excel 2013, 2016 en 365 kennis op advanced en expert niveau. Na het volgen van deze cursus beheerst u een breed scala aan geavanceerde functies van Excel die u als accountant forse tijdwinst opleveren en de kans op fouten in uw spreadsheets drastisch reduceren. 

Cursuscode 224767
Docent Hans van Dorth, NextLevel Academy
PE-uren 21
Duur

8 november 2017:   13.00 - 21.00 uur
9 november 2017:    9.00 - 17.00 uur
17 november 2017:  9.00 - 17.00 uur 

Data
08 november 2017 13:00 - 21:00
Locatie
Mercure Hotel Zwolle
Hertsenbergweg 1
Zwolle
Prijs (NBA) leden € 1260,00
Prijs niet-leden € 1450,00

 

 
Fiscaal optimaal winstnemen of uitstellen (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

De vaststelling van de fiscale jaarwinst wordt beheerst door goed koopmansgebruik. De wetgever heeft namelijk niet dwingend één bepaalde methode van winstberekening voorgeschreven, de ondernemer kan - binnen de grenzen van het goed koopmansgebruik én de wet - een eigen stelsel van winstberekening kiezen. De ondernemer kan winst nemen of uitstellen tot een fiscaal gunstig tijdstip. In deze cursus krijgt u volop mogelijkheden aangereikt om de realisatie van fiscale winst naar uw hand te zetten. Met het tijdstip van winstneming, de waardering van activa en passiva, het vormen van een voorziening, het benutten van fiscale reserves, enz.

Resultaat

De belangrijkste beginselen van de fiscale jaarwinstbepaling en de actualiteiten daarin worden met u doorgenomen. Daarmee kunt u uw relaties adviseren over een fiscaal optimale winstneming.

Onderwerpen

 • De fiscale totaalwinst, jaarwinst en stakingswinst
 • Goed koopmansgebruik, waarderingsgrondslagen en balanscontinuïteit
 • Winstallocatie naar tijd en plaats
 • De foutenleer
 • Fiscale spelregels bij de waardering van activa en passiva
 • Schuiven met winst en verlies
 • Reserves en voorzieningen
 • Verliesverrekening en het voorkomen van verliesverdamping
 • Praktijkcases
Cursuscode 224770
Docent mr. Hans Zwagemaker zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief www. BelastingBelangen.nl, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht) en tot 2010 als partner werkzaam bij het Vaktechnisch Bureau van BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Tilburg
PE-uren 6
Duur

14.00 - 21.00 uur

Data
26 oktober 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Kosterijland 8
Bunnik
Prijs (NBA) leden € 420,00
Prijs niet-leden € 480,00

 

 
Fraude en ethiek (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Accountants in business, intern accountants, mkb-accountants, overheidsaccountants, overige financieel professionals, controllers, auditor

Inhoud

Tijdens dit seminar staan we stil bij het recentelijk onderzoek naar bedrijfsfraude en wat u kunt doen om dit binnen uw organisatie effectief terug te dringen.

Resultaat

Het doel van dit seminar is om op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten te komen tot aanbevelingen voor de praktijk. Wat kunnen we doen om fraude in organisaties effectief terug te dringen?

Onderwerpen

Met een opzienbarend vonnis heeft de Franse rechter de legendarische bankier-fraudeur Jerome Kerviel vrijgesproken van een groot deel van de tegen hem ingebrachte aanklachten. De opgelegde boete is 'verminderd' van bijna vijf miljard naar één miljoen euro. Kerviel heeft enkele maanden in de gevangenis gezeten nadat hij heeft gefraudeerd omdat hij speculeerde met geld van zijn werkgever de Société Générale. Maar de rechter was gevoelig voor de verdediging van Kerviel dat zijn superieuren instemden met zijn daden en dat er tijdens zijn frauduleuze handelingen in de bank sprake was van een cultuur van excessieve risico-minnendheid.
 
Dit is de zoveelste keer dat we bij bedrijfsfraude staan voor de vraag: rotte appel of rotte mand? In de wetenschappelijke literatuur wordt veel aandacht besteed aan deze vraag. De richting die het onderzoek wijst is tweeledig. Ten eerste ziet het ernaar uit dat culturele factoren in organisaties een belangrijker effect hebben op fraude dan structurele (formele) factoren. Ten tweede blijkt het van persoonlijke factoren af te hangen hoe gevoelig iemand vervolgens is voor de invloed vanuit de cultuur. Tijdens dit seminar worden de uitkomsten van recente wetenschappelijk onderzoek met u gedeeld en besproken.
Cursuscode 223513
Docent prof. dr. Roland Jeurissen Professor of business ethics, Nyenrode Business Universiteit
PE-uren 3
Duur

16.00 - 19.00 uur

Data
28 september 2017 16:00 - 19:00
Locatie
Nyenrode Business Universiteit
Postbus 130
Breukelen
Prijs (NBA) leden € 325,00
Prijs niet-leden € 325,00

 

 
Fraude, uiterst relevant juist voor de accountant (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Fraude is maatschappelijk gezien een belangrijk onderwerp. De accountant heeft als poortwachter een belangrijke rol bij de preventie, aanpak en bestrijding hiervan. De maatschappij verwacht van accountants dat zij alert zijn op risico's inzake fraude en dat zij aanbevelingen doen om deze risico's terug te dringen tot een aanvaardbaar niveau. Op welke wijze kunt u invulling geven aan deze rol? Primair door in de planningsfase van de controle de frauderisicoÉs op een juiste wijze in te schatten. Juist in die fase laat de professioneel-kritische accountant zich van zijn beste kant zien.
 
Als accountant dient u dan ook goed op de hoogte te zijn van fraude(risico's). Een van de maatregelen van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep luidt namelijk als volgt: 'De accountant rapporteert aan de raad van commissarissen (of vergelijkbaar toezichthoudend orgaan) over de risico's op de onder COS 240 vallende vormen van fraude met mogelijk materiële impact op de jaarrekening die hij onderkent, stemt met de raad van commissarissen het werkprogramma af dat hij uitvoert ten aanzien van die risico's en rapporteert specifiek over de door hem uitgevoerde werkzaamheden.' Daarnaast stelt de werkgroep voor 'in de controle meer aandacht, tijd, mensen en middelen te besteden aan frauderisico's'
 
Marcel Pheijffer beantwoordt als geen ander al uw vragen over dit onderwerp. Daarnaast behandelt hij de relevante wet- en regelgeving en vergroot hij uw inzicht aan de hand van bespreking van allerhande casuïstiek.

Resultaat

Na afloop:
 • kent u de actuele wet- en regelgeving over fraude, witwassen en corruptie;
 • herkent u signalen van fraude, witwassen en corruptie;
 • kunt u aan de hand van casuïstiek beoordelen hoe in voorkomende gevallen van fraude, witwassen en corruptie te handelen.

Tijdens de cursus is er voldoende ruimte om vragen te stellen en praktijkervaringen uit te wisselen. De thema's worden onder meer aan de hand van casuïstiek besproken.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • De regeling aangaande de wettelijke meldplicht ex artikel 26 Wta juncto 36-38 Bta.
 • Standaard 240 'De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten'
 • Standaard 250 'Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten'
 • De wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
 • Corruptie
 • Casuïstiek.aan we in op de professionele dilemma's. We gebruiken hiervoor de ethische redeneervormen die ook aan bod zijn geweest in de training Professioneel Kritische Instelling van de accountant
De cursus gaat in op onderdelen van het forensisch financieel onderzoek dat wordt gevoerd als er aanwijzingen zijn voor fraude. We kijkenwaarom dit onderzoek vaak wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen gespecialiseerde accountants en juristen.
Cursuscode 225165
Docent prof. mr. dr. Marcel Pheijffer RA Hoogleraar accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar forensische accountancy aan Universiteit van Leiden
PE-uren 4
Duur

15.00 - 20.00 uur

Data
14 december 2017 15:00 - 20:00
Locatie
Mercure Amsterdam Airport
Oude Haagseweg 20
Amsterdam
Prijs (NBA) leden € 350,00
Prijs niet-leden € 420,00

 

 
Governance bij familiebedrijven en bedrijfsfamilie (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, mkb-accountants, overheidsaccountants, overige financieel professionals

Inhoud

Ondernemen is, volgens het boekje, het organiseren van arbeid en kapitaal met het doel producten te maken en/of diensten te verlenen. Bij familiebedrijven is sprake van een extra dimensie: de betrokkenheid van de familie. Daardoor is soms een meer integrale benadering nodig, een extern adviseur die vanuit het helikopterperspectief naar de onderneming kijkt, iemand die onafhankelijk een oordeel geeft. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven met externe adviseurs beter presteren.

Resultaat

In deze masterclass wordt stilgestaan bij bestuursinstrumenten, zoals een familiestatuut voor de familie en een raad van advies (RvA) of een raad van commissarissen (RvC) voor het bedrijf, die kunnen worden ingezet om de toenemende complexiteit in de familie en het bedrijf in goede banen te leiden.
 
Het volgende komt aan bod:
 • de rollen van diverse betrokkenen worden uitvoerig belicht.
 • de toegevoegde waarde van een dergelijk orgaan voor het bedrijf en de familie

Onderwerpen

 • Wettelijk kader en definities governance
 • Governance bij MKB/Familiebedrijven: corporate en family governance
 • Wat is de optimale bestuursstuctuur in een MKB/Familiebedrijf
 • Het pad naar governance en de ontwikkeling(leerproces) van governance gremia
 • Kerntaken RvA/RvC bij MKB/Familiebedrijven
 • Family governance: familiestatuut
 • Thema's van familiestatuut: eigendoms-en exit strategie
 • Rol RvA/RvC bij bedrijfsopvolging
 • Problematiek bij opvolging door meerdere kinderen, bij intrede in bedrijf
 • Capita Selecta:
o Toezicht en strategie,
o Toezicht en risicomanagement
o Toezicht en rendementseisen
Cursuscode 224719
Docent Luciën Claessens consultant voor familiebedrijven en midcorporates
PE-uren 9
Duur

9.30 - 21.00 uur

Data
06 december 2017 9:30 - 21:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 630,00
Prijs niet-leden € 725,00

 

 
Huwelijk en echtscheiding - tweedaagse cursus (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

Het huwelijk en een echtscheiding zijn twee kruispunten in het leven met grote financiële gevolgen. Vooral voor ondernemers! De cursus maakt u wegwijs in de fiscale aspecten van huwelijk en echtscheiding van de ondernemer met een persoonlijke onderneming én van de directeur-grootaandeelhouder van een bv.

Resultaat

U onderkent de fiscale aspecten van een huwelijk en echtscheiding, voor ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders van een BV. U bent alert op de civiele aspecten van huwelijk en echtscheiding, met name als die fiscale gevolgen kunnen hebben. U leert hoe u uw relaties fiscaal optimaal kunt begeleiden bij huwelijk en echtscheiding.

Onderwerpen

 • Huwelijksvermogensrecht: huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen
 • Het nieuwe huwelijksvermogensrecht
 • De omvang van de (beperkte) huwelijksgoederengemeenschap
 • Vergoedingsrechten en schenking tussen echtgenoten
 • Het bestuur over de onderneming
 • Finale en periodieke verrekenbedingen
 • Winst uit onderneming / aanmerkelijk-belangregeling en echtscheiding
 • De man-vrouw firma bij echtscheiding
 • De TBS-regeling en echtscheiding
 • De eigen woning en echtscheiding
 • Oudedagsvoorziening en echtscheiding; verevening van pensioenrechten
 • Alimentatie en -berekening; afkoop van alimentatie
 • Initiatiefwetsvoorstel aanpassing partneralimentatie
 • Cases
Cursuscode 224827
Docent Mr. Hans Zwagemaker, zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief www. BelastingBelangen.nl, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht) en tot 2010 als partner werkzaam bij het Vaktechnisch Bureau van BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Tilburg en mr. Hans Jansen
PE-uren 12
Duur

21 december 2017: 14.00 - 21.00 uur

22 december 2017: 9.30 - 17.00 uur

Data
21 december 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 775,00
Prijs niet-leden € 890,00

 

 
Internationaal ondernemen (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Exporteren, importeren of voor de productie; het aantal bedrijven dat buiten de Nederlandse grenzen onderneemt is nog steeds groeiende. Grote bedrijven weten al vele jaren de weg naar het buitenland te vinden, voor de mkb ondernemer liggen er nog legio mogelijkheden. Heeft u een beeld van de mogelijkheden en wellicht al (potentiele) klanten die u op dit gebied kunt begeleiden? Wilt u uw klanten actief adviseren over de mogelijkheden om buiten de Nederlandse grens te ondernemen? Neem dan deel aan deze actieve sessie waarin u de eerste stappen zet voor (internationale) groei van uw klanten. Of wacht u liever af tot uw klanten u vragen naar de mogelijkheden?

Resultaat

Na afloop van deze actieve cursus heeft u:
 • een duidelijk beeld hoe u samen met uw klant de mogelijkheden voor internationaal ondernemen kunt verkennen;
 • hoe u dat kunt uitwerken in een concreet stappenplan;
 • wat de ervaringen zijn van anderen en dit soort processen;
 • wat de do's and dont's zijn om internationale groei te realiseren.
Met uw klant versterkt u de samenwerking en onderstreept u uw rol als adviseur, als ondernemer naast de ondernemer om samen met hem te groeien.

Onderwerpen

Gert Romme is een gewaardeerd docent en zelf als MKB ondernemer/investeerder betrokken bij diverse internationaal actieve ondernemingen. Hij neemt u mee in het volgende programma:
 • Internationaliseren? Begin met waarom
 • De klant centraal: ontwikkelingen die exportkansen vergroten
 • 10 punten checklist: is mijn klant klaar voor de volgende stap in internationalisering?
 • Handige tools voor de analyse van klant, markt en bedrijf
 • Alternatieven voor het strategisch exportplan
 • Hoe internationale groei te financieren
 • Waarmee de overheid u kunt helpen & waarmee de overheid u niet hoeft te helpen
 • Hoe nu verder: het honderd dagen plan
Cursuscode 223232
Docent drs. ing. Gert Romme bedrijfsadviseur met expertise op het gebied van strategievorming, businessplanning, bedrijfsoverdracht, recovery en vindingrijke financieringsconstructies.
PE-uren 6
Duur

13.00 - 20.15 uur

Data
03 oktober 2017 13:00 - 20:15
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 495,00
Prijs niet-leden € 570,00

 

 
IT risico's en veiligheid - Leidschendam (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, intern accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Data die op straat liggen, uw organisatie wil het niet meemaken. Waar liggen de risico's en welke rol kunt, of moet, u als accountant hierin spelen?
Het moderne IT-landschap vraagt om adequate beheersing van deze risico's, een jaarlijkse controle volstaat niet en bestaande handvatten voor de accountant (zoals IT general controls) bieden maar beperkt houvast. Deze cursus biedt praktische inzichten en handvatten om IT risico's begrijpelijk en beheersbaar te maken, daar hoeft u geen IT-specialist voor te zijn.

Resultaat

U vergroot uw kennis om IT risico's te voorkomen en risico's rondom social media, mobiele apparaten en cloud computing te beperken. Daarnaast leert u hoe u als accountant de weerbaarheid tegen cybercrime kunt beoordelen.

Onderwerpen

We schetsen huidige IT-ontwikkelingen zoals Bring Your Own Device en cloud computing, evenals social media. Beveiliging speelt hierbij een belangrijke rol. We gaan dus uitgebreid in op dreigings- en beschermingsmogelijkheden. Uiteraard ontdekt u welke rol u hierbij kunt vervullen voor uw eigen organisatie of uw klanten.
 
 • Ontwikkelingen in IT, dreigings- en beschermingsmogelijkheden
 • Wet en regelgeving, wie heeft welke verplichtingen?
 • Datalekken en privacy, nieuwe wetgeving en veiligheid van persoonsgegevens
 • Live demo's van cybercrime aanvallen om de risico's beter te kunnen begrijpen
 • Mogelijkheden om cyber security in te richten
 • Kaders om de bedrijfszekerheid rondom IT te onderzoeken
 • Rapporteren over IT risico's
Cursuscode 225124
Docent ir. Stan Hegt zelfstandig ethisch hacker
PE-uren 4
Duur

15.00 - 20.00 uur

Data
14 november 2017 15:00 - 20:00
Locatie
Fletcher Hotel Leidschendam-Den Haag
Weigelia 22
Leidschendam
Prijs (NBA) leden € 445,00
Prijs niet-leden € 495,00

 

 
Kennis aangiften inkomstenbelasting - Amsterdam (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Deze cursus behandelt de meest voorkomende vragen die bij de aangifte inkomstenbelasting worden gesteld. We behandelen vragen over wetgeving, attentiepunten, adviesmogelijkheden en wijzigingen. Hierbij staan de aangiften van ondernemers centraal. We maken veelvuldig gebruik van praktijkvoorbeelden.

Resultaat

Aan het eind van de cursus kunt u een aangifte inkomstenbelasting efficiënt en correct invullen. U kunt aandachtspunten signaleren en de klant de juiste vragen stellen.

Onderwerpen

 • Box 1: winst uit onderneming, inkomen uit dienstbetrekking, inkomsten uit overige werkzaamheden, ter beschikkingsregeling, eigen woning, alimentatie, periodieke uitkeringen, premies inkomensvoorzieningen, persoonsgebonden aftrekposten
 • Box 2: aanmerkelijk belang
 • Verliesverrekening
Cursuscode 224841
Docent Robert-Jan Roerink
PE-uren 6
Duur

14.00 - 21.00 uur

Data
01 november 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Mercure Amsterdam Airport
Oude Haagseweg 20
Amsterdam
Prijs (NBA) leden € 385,00
Prijs niet-leden € 440,00

 

 
Kennis aangiften inkomstenbelasting - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Deze cursus behandelt de meest voorkomende vragen die bij de aangifte inkomstenbelasting worden gesteld. We behandelen vragen over wetgeving, attentiepunten, adviesmogelijkheden en wijzigingen. Hierbij staan de aangiften van ondernemers centraal. We maken veelvuldig gebruik van praktijkvoorbeelden.

Resultaat

Aan het eind van de cursus kunt u een aangifte inkomstenbelasting efficiënt en correct invullen. U kunt aandachtspunten signaleren en de klant de juiste vragen stellen.

Onderwerpen

 • Box 1: winst uit onderneming, inkomen uit dienstbetrekking, inkomsten uit overige werkzaamheden, ter beschikkingsregeling, eigen woning, alimentatie, periodieke uitkeringen, premies inkomensvoorzieningen, persoonsgebonden aftrekposten
 • Box 2: aanmerkelijk belang
 • Verliesverrekening
Cursuscode 224842
Docent Robert-Jan Roerink
PE-uren 6
Duur

14.00 - 21.00 uur

Data
19 december 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 385,00
Prijs niet-leden € 440,00

 

 
Kwaliteitsbeheersing in de mkb-praktijk - Eindhoven (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Hoe past u als mkb-accountant de regelgeving toe? Deze cursus is gebaseerd op praktijksituaties die toetsers en onderzoekers zijn tegengekomen in de praktijk. U krijgt inzicht in de valkuilen voor de mkb-accountant en u leert deze omzeilen. De kans wordt sterk vergroot dat u na deze cursus en implementatie van het geleerde in uw praktijk een voldoende scoort bij een (her)toetsing door de Raad voor Toezicht NBA.

Resultaat

 • U krijgt inzicht in de eisen die de regelgeving stelt aan de samenstellingspraktijk en vergroot uw compliance
 • U verbetert uw kennis van begrippen als assurance, beheerste en integere bedrijfsvoering
 • U maakt kennis met mogelijkheden om regelgeving praktisch toe te passen
 • U leert verrichte werkzaamheden praktisch te documenteren

Onderwerpen

De cursus is gebaseerd op situaties die toetsers en onderzoekers in de praktijk aantreffen. Groepsopdrachten en discussies helpen u het geleerde eigen te maken. U kunt ook zelf  onderwerpen aandragen.
 
• Kwaliteit en kwaliteitsbeheersing: wat en waarom?
• VGC-beginselen en toepassing in praktijk
• Stelsel van Kwaliteitsbeheersing vanuit Nadere Voorschriften (NVAK-aav en NVAK-ass)
o nut en noodzaak
o keuze soorten opdrachten en gevolgen voor toe te passen stelsel
o gevolgen voor uw beroepspraktijk
o Assurance en non-assurance opdrachten: wat is wat?
• Beheerste en integere bedrijfsvoering
• Inhoud van het dossier bij samenstellingsopdrachten, vastlegging van cijferbeoordeling en van besprekingen
• Verkrijgen van deugdelijke grondslag
 
Cursuscode 224846
Docent Erwin Siebers RA Adviseur gericht op alle aspecten van kwaliteitsbeheersing binnen de MKB-accountantspraktijken en specialist op het gebied van vaktechnische ondersteuning van accountantspraktijken. Rogier van Egmond RA Kwaliteitstoetser namens NBA en SRA drs. Leo Wielens RA kwaliteitstoetser namens NBA
PE-uren 6
Duur

13.00 - 20.00 uur

Data
10 oktober 2017 13:00 - 20:00
Locatie
Novotel Eindhoven
Anthony Fokkerweg 101
Eindhoven
Prijs (NBA) leden € 480,00
Prijs niet-leden € 550,00

 

 
Kwaliteitsbeheersing in de mkb-praktijk - Zwolle (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Hoe past u als mkb-accountant de regelgeving toe? Deze cursus is gebaseerd op praktijksituaties die toetsers en onderzoekers zijn tegengekomen in de praktijk. U krijgt inzicht in de valkuilen voor de mkb-accountant en u leert deze omzeilen. De kans wordt sterk vergroot dat u na deze cursus en implementatie van het geleerde in uw praktijk een voldoende scoort bij een (her)toetsing door de Raad voor Toezicht NBA.

Resultaat

 • U krijgt inzicht in de eisen die de regelgeving stelt aan de samenstellingspraktijk en vergroot uw compliance
 • U verbetert uw kennis van begrippen als assurance, beheerste en integere bedrijfsvoering
 • U maakt kennis met mogelijkheden om regelgeving praktisch toe te passen
 • U leert verrichte werkzaamheden praktisch te documenteren

Onderwerpen

De cursus is gebaseerd op situaties die toetsers en onderzoekers in de praktijk aantreffen. Groepsopdrachten en discussies helpen u het geleerde eigen te maken. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen.
 
• Kwaliteit en kwaliteitsbeheersing: wat en waarom?
• VGC-beginselen en toepassing in praktijk
• Stelsel van Kwaliteitsbeheersing vanuit Nadere Voorschriften (NVAK-aav en NVAK-ass)
o nut en noodzaak
o keuze soorten opdrachten en gevolgen voor toe te passen stelsel
o gevolgen voor uw beroepspraktijk
o Assurance en non-assurance opdrachten: wat is wat?
• Beheerste en integere bedrijfsvoering
• Inhoud van het dossier bij samenstellingsopdrachten, vastlegging van cijferbeoordeling en van besprekingen
• Verkrijgen van deugdelijke grondslag
 
Cursuscode 224847
Docent Erwin Siebers RA Adviseur gericht op alle aspecten van kwaliteitsbeheersing binnen de MKB-accountantspraktijken en specialist op het gebied van vaktechnische ondersteuning van accountantspraktijken. Rogier van Egmond RA Kwaliteitstoetser namens NBA en SRA drs. Leo Wielens RA kwaliteitstoetser namens NBA
PE-uren 6
Duur

13.00 - 20.00 uur

Data
18 december 2017 13:00 - 20:00
Locatie
Mercure Hotel Zwolle
Hertsenbergweg 1
Zwolle
Prijs (NBA) leden € 480,00
Prijs niet-leden € 550,00

 

 
Leergang de controle onder controle - vijfdaagse cursus (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

De controleopdracht blijft onze gemoederen bezig houden en terecht! Opdrachtaanvaarding, risicoanalyse, omgaan met controle-verschillen en systeemgerichte controle blijken uit reviews en AFM-rapportages de kernpunten voor verbetering te zijn. Om de controle van jaarrekeningen te verbeteren is deze praktijkleergang ontwikkeld. Met docenten uit de praktijk draagt deze leergang bij tot een goede nachtrust voor iedere extern accountant.
 
Of het nu gaat om accountants met jarenlange controle ervaring werkzaam bij Big4, middelgrote of mkb-kantoren met WTA vergunning, zij hebben allen al meerwaarde ervaren van deze praktijkgerichte leergang met onder andere:
 • onderbouwing van het oordeel over de jaarrekening;
 • diepgang en reikwijdte van de controle van de omzet;
 • aandacht voor automatisering en toepassing van data-analyse;
 • beoordeling van de werkzaamheden van andere accountants.

Resultaat

Na afloop van deze leergang weet u (nog) beter hoe controles van een jaarrekening voor te bereiden, uit te voeren en te documenteren volgens de beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid.
 
Uitgangspunt is vanzelfsprekend dat deze zaken bij een (volgende) toetsing als voldoende worden bestempeld.

Onderwerpen

Uiteraard komt het meest recente regelgevend kader (NV COS, VGBA etc.), alsmede regelgeving rond kwaliteitsbeheersing en -bewaking aan de orde.
 
Tijdens deze interactieve leergang maken we gebruik van casuïstiek met praktijkdilemma's op het gebied van accounting, auditing en ethiek. Ook is ruime gelegenheid om eigen situaties en knelpunten in te brengen en wordt op gemaakte keuzes gereflecteerd.
 
Verder krijgt u voorbereidingsopdrachten waarvan u de resultaten presenteert tijdens de bijeenkomst.
Cursuscode 224546
Docent Leo Straathof RA, voormalig partner KPMG Accountants, docent post master opleiding financial auditing Universiteit van Tilburg
PE-uren 25
Duur
4 oktober 2017: 14.00 - 20.00 uur
11 oktober 2017: 14.00 - 20.00 uur
8 november 2017: 14.00 - 20.00 uur
22 november 2017: 14.00 - 20.00 uur
4 december 2017: 14.00 - 20.00 uur
Data
04 oktober 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Van der Valk Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
Vianen
Prijs (NBA) leden € 1995,00
Prijs niet-leden € 1995,00

 

 
Leergang externe verslaggeving voor kleine rechtspersonen - vierdaagse cursus (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

De voorschriften voor externe verslaggeving worden steeds belangrijker, ook bij samenstellingsopdrachten. Deze leergang verdiept en verbreedt uw kennis op dit gebied en verhoogt daarmee uw adviesvaardigheid. In de leergang besteden we aandacht aan praktische toepassingen van externe verslaggeving in het mkb, waaronder de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. De micro entiteit is een belangrijke nieuwe rechtsvorm.

Resultaat

Na afloop van deze cursus bent u vaktechnisch voorbereid op de jaarrekeningen over 2015 en tussentijdse overzichten van 2016. Ook oefent u in de bespreking van eenvoudige geschillen op het gebied van externe verslaggeving en vakinhoudelijk rapportage hierover. De gevolgen van de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek voor de jaarrekening kunt u hanteren in de praktijk. U kunt jaarrekeningen opstellen voor een micro entiteit.

Onderwerpen

De inhoud van deze leergang is gebaseerd op het Jaarboek Externe Verslaggeving en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, aangevuld met cases uit de mkb-praktijk ook voor de micro entiteit. Bij aanvang van de cursus ontvangt u het Jaarboek.
 
Dag 1
 • grondslagen van externe verslaggeving
 • (internationale) wet- en regelgeving
 • BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
 • de kleine BV: een overzicht van de wet- en regelgeving
 • de micro entiteit
Dag 2:
 • immateriële vaste activa
 • materiële vaste activa
 • financiële vaste activa
Dag 3:
 • eigen vermogen
 • wettelijke reserve deelnemingen
 • voorzieningen algemeen
 • schulden
Dag 4
 • consolidatie
 • pensioenen in eigen beheer
 • winst-en-verliesrekening
 • verplichte toelichtingen
 • overige gegevens
Cursuscode 224861
Docent Drs. Sytze de Swart RA AA, openbaar accountant in Utrecht
PE-uren 20
Duur
7 december 2017:     14.00 - 20.00 uur
8 december 2017:     10.00 - 16.00 uur
14 december 2017:   14.00 - 20.00 uur
15 december 2017:   10.00 - 16.00 uur
Data
07 december 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer
Strandboulevard 3
Putten
Prijs (NBA) leden € 1485,00
Prijs niet-leden € 1705,00

 

 
Leergang financiële planning - driedaagse cursus (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

Centraal in deze driedaagse cursus staat de advisering inzake de privé financiën van de client-ondernemer.

Resultaat

Na afloop bent u onder meer in staat uw cliënten op hoofdlijnen te adviseren bij fiscale en juridische vraagstukken op het gebied van bedrijfsopvolging, toekomstvoorzieningen, financieren en beleggen.

Onderwerpen

 • Fiscale aspecten van financiële planning
 • Partnerregeling
 • Persoonsgebonden aftrek
 • Verliesverrekening
 • Belastbaar en besteedbaar inkomen
 • Ontwikkeling vermogenspositie
 • Beleggen
 • Juridische aspecten van financiële planning
 • Huwelijksgoederenregime
 • Erfrecht/successierecht,vermogensoverdracht bij overlijden
 • Schenken aan kinderen
 • Toekomstvoorzieningen, pensioen, lijfrente
 • Financieren
 • Eigen woning
 • Bedrijfsopvolging
 • Integratieve casus

Bijzonderheden

NB: Van de cursisten wordt actieve deelneming verwacht en de bereidheid tot constructief participeren in de behandeling van de integratieve casus.

Cursuscode 224763
Docent mr. Kees Plantinga docent en zelfstandig fiscaal jurist en financieel planner
PE-uren 18
Duur

16 november 2017: 14.00 - 21.00 uur
30 november 2017: 14.00 - 21.00 uur
14 december 2017: 14.00 - 21.00 uur

Data
16 november 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Van der Valk Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
Vianen
Prijs (NBA) leden € 995,00
Prijs niet-leden € 1145,00

 

 
Mediationvaardigheden - tweedaagse cursus (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overheidsaccountants

Inhoud

Voor (adviserende) accountants is het belangrijk om helder te krijgen waar de echte (financiële) knelpunten zitten. De accountant moet vertrouwd zijn met technieken die je kunnen helpen een voor partijen bevredigende oplossing te vinden. Als neutraal en onafhankelijk begeleider kun je meer voor je cliënten betekenen.

Resultaat

In deze tweedaagse training leer je hoe je een dergelijke neutrale begeleidersrol kunt in nemen. Deze mediationtechnieken vormen een waardevolle aanvulling op je professionele en persoonlijke vaardigheden.

Onderwerpen

 • korte introductie mediation (context)
 • mediationvaardigheden die van belang zijn in de accountantspraktijk
 • escalatie en de-escalatie van een conflict
 • bepalen welke actie het meest geschikt is in een specifieke situatie
 • grens eigen interventie en mediation
 • indicaties en contra-indicaties voor mediation
Cursuscode 224721
Docent mr. Wim Meijer MfN-registermediator (rechtbank), trainer, coach
PE-uren 12
Duur

4 december 2017: 14.00 - 21.00 uur
18 december 2017: 14.00 - 21.00 uur

Data
04 december 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Mercure Hotel Zwolle
Hertsenbergweg 1
Zwolle
Prijs (NBA) leden € 745,00
Prijs niet-leden € 855,00

 

 
Meer rendement uit social media (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, mkb-accountants, overheidsaccountants, overige financieel professionals

Inhoud

Bent u benieuwd wat de inzet van social media voor uw organisatie kan betekenen? En hoe u sociale netwerken kunt inzetten om positieve 'buzz' te creëren rondom uw organisatie?

LinkedIn, Twitter, Facebook, Youtube en andere social media: in deze workshop leert u welke platforms voor u nuttig kunnen zijn. En hoe u deze platforms in kunt zetten om uw online reputatie te beschermen bij (soms negatieve) berichten. Tijdens de workshop werkt u aan een social mediastrategie waarin u keuzes maakt voor verbetering van uw online reputatie, versterking van uw merk, het binnenhalen van klanten en de werving van personeel.

Resultaat

U krijgt praktische handvatten, waarmee u direct de volgende dag een social-mediastrategie kan inzetten of de bestaande strategie nog beter toepast. U leert sturen op conversie door de inzet van social media en het analyseren van het rendement aan de hand van gebruiksinformatie. Centraal staat daarbij het beheren, verhogen en verbeteren van uw online reputatie, merkbekendheid, sales en/of online recruitment. 

Onderwerpen

De workshop start met een theoretische onderbouwing, waarna u met de dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt in praktijkcases. U ontvangt tips en bedenkt samen met docent en medecursisten quick wins. Onderwerpen:
• achtergrondinformatie over de verschillende social media
• wat is uw doel en waar zit uw doelgroep?
• Online-reputatiemanagement op basis van de diverse social media
• mogelijkheden die de verschillende platforms voor u en uw organisatie kunnen bieden
• praktijkcases van succesvolle organisaties
• adverteren in social media
• het opzetten van een succesvol bedrijfsblog
• kansen van social media marketing voor uw organisatie of bedrijf
• trends & ontwikkelingen 

Bijzonderheden

 

Cursuscode 224871
Docent Frank Husmann Upthevortex.nl
PE-uren 4
Duur

16.00 - 21.00 uur

Data
01 november 2017 16:00 - 21:00
Locatie
Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Kosterijland 8
Bunnik
Prijs (NBA) leden € 350,00
Prijs niet-leden € 390,00

 

 
NVCOS 2400: beoordeling van financiële overzichten - Vianen (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Voor de beoordeling van financiële overzichten past u als accountant standaard 2400 toe. Deze gewijzigde standaard is sinds boekjaar 2014 van toepassing en kent een aantal verplichte onderdelen zoals opdrachtaanvaarding, materialiteit en cijferanalyses. In deze cursus staan we stil bij deze wijzigingen maar krijgt de standaard in zijn geheel aandacht. Wat zijn praktijkervaringen, aandachtspunten en wat betekent dat voor uw werkwijze als u deze assurance opdrachten uitvoert?

Resultaat

U wordt geïnformeerd over de wijzigingen van de NV COS 2400, belangrijke aandachtspunten en de relatie van de standaard tot overige regelgeving. Met deze kennis en inzichten weet u beoordelingsopdrachten correct en efficiënt uit te voeren.

Onderwerpen

Aan de hand van de standaard en praktijkvoorbeelden bespreekt de docent de volgende zaken:
 • De standaard 2400; doelstelling en vereisten,
 • Relatie met overige regelgeving (VAO, ViO en NVAK assurance)
 • Wijzigingen in de standaard
 • Kwaliteitsbeheersing
 • Verplichte onderdelen; opdrachtaanvaarding, materialiteit en cijferanalyses
 • Professionaliteit en oordeelsvorming
 • Dossiervorming
 • Praktijkervaringen; wat u kunt leren van anderen

Bijzonderheden

Deelnemers dienen de actuele HRA en RJ bundel mee te nemen naar de cursus.

Cursuscode 225082
Docent Leo Straathof RA voormalig partner KMPG Accountants, docent post master opleiding financial auditing Universiteit van Tilburg
PE-uren 4
Duur

15.30 - 20.00 uur

Data
16 november 2017 15:30 - 20:00
Locatie
Van der Valk Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
Vianen
Prijs (NBA) leden € 425,00
Prijs niet-leden € 510,00

 

 
Omzetting van IB-onderneming naar BV-structuur (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

In deze cursus komt de inbreng van een IB-onderneming (eenmanszaak en VOF) in een BV-structuur aan de orde. Daarbij komt het hele migratietraject aan de hand van een concreet procesdossier aan de orde. Niet alleen de keuze ruisende inbreng of geruisloze omzetting komt aan de orde, maar vooral de techniek van de inbreng. Niet zal worden gekeken naar de inkomstenbelasting, maar ook naar de overdrachtsbelasting wanneer vastgoed wordt ingebracht en de omzetbelasting.

Resultaat

U krijgt een helder beeld van het migratietraject naar een BV structuur. Ook ontvangt u een aantal praktische tools waarmee u aan de slag kunt, zoals:
 
 • Word-modelovereenkomsten intentieverklaringen/voorovereenkomsten;
 • Excel-rekenmodellen die gehanteerd kunnen worden voor een ruisende inbreng en bij een geruisloze omzettingen;
 • schema's ter zake van de terugwerkende kracht bij ruisende inbrengen/geruisloze omzettingen;
 • voorbeeldbrieven voor verzoeken aan de Belastingdienst voor een geruisloze omzetting;
 • voorbeelden van opdrachtbrieven aan notarissen voor inbrengen/omzettingen;
 • Word-modelovereenkomsten voor aandeelhouders- en stemovereenkomst.

Onderwerpen

 • ruisende inbreng en geruisloze inbreng: niet alleen de theoretische context maar vooral concrete voorbeeldberekeningen;
 • wanneer en hoe kunnen lijfrenten worden bedongen en wat zijn de kaders van het bedingen van FOR- en stakingswinstlijfrenten in eigen beheer? En hoe moet met een lijfrente worden omgegaan als de onderneming uitzakt van de holding naar een werkmaatschappij?;
 • welke BV-structuur verdient onder welke omstandigheden de voorkeur: stichting administratiekantoor, vastgoed-BV, holdings (ook het nut van personal holdings en tussenholdings), etc.;
 • wanneer is een hoog aandelenkapitaal verplicht, wanneer moet agio worden bedongen en wanneer mag worden gecrediteerd?;
 • wanneer en hoe kan een DGA agio uit zijn holding terughalen en een holding agio uit een werkmaatschappij?;
 • welke valkuilen gelden er bij de inbreng van vastgoed en allocatie van vastgoed in een BV-structuur (wel/geen aparte vastgoed-BV)?;
 • hoe om te gaan met meerdere aandeelhouders?
Cursuscode 225059
Docent mr. Eric van Uunen RB hij is gespecialiseerd in personenvennootschappen en bedrijfsopvolging. Behalve als belastingadviseur treedt Eric regelmatig op als docent/inleider.
PE-uren 6
Duur

14.00 - 21.00 uur

Data
14 november 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 410,00
Prijs niet-leden € 470,00

 

 
Onderhandelen en conflicthantering - tweedaagse cursus (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, overheidsaccountants

Inhoud

Als accountant onderhandelt u - bewust of onbewust - veelvuldig met of namens de klant. Onderhandelen is een boeiend en complex spel, waarmee grote belangen gemoeid zijn. Vaak is het lastig om een stevig standpunt in te nemen.
 
Kleine verschillen in het onderhandelingsspel hebben soms grote commerciële gevolgen.
 
Hoe bereik ik het optimale resultaat? Hoe voorkom ik dat de sfeer bederft of dat ik meer prijsgeef dan wenselijk is? Hierbij wordt soms de gezonde verstandhouding verstoord. Bij iedere onderhandeling ligt een conflict op de loer. Dan zult u hoe dan ook eerst het conflict moeten oplossen voordat u verder kunt onderhandelen. Ieder conflict kan uitdagend, bedreigend, boeiend of juist ergerlijk en onbeduidend zijn. Als u er niet goed mee omgaat, wordt het meestal tijdrovend en vanuit zakelijk oogpunt contraproductief. De redelijkheid is dan vaak ver te zoeken en emoties nemen de overhand. Conflicten gaan op dat moment niet meer over feiten en partijen zijn dan niet meer bereid elkaar tegemoet te komen.

Resultaat

Deze training geeft u meer handvatten om effectiever te onderhandelen en om beter om te gaan met conflicten. We kiezen ervoor om de vaardigheden gecombineerd aan te bieden. Dit doen wij omdat onderhandelingen vaak stilzwijgend overgaan in een conflict. Het is belangrijk te weten op welk moment u nog kunt onderhandelen en op welk moment u te maken heeft met een conflict.

Onderwerpen

De fasering van onderhandelingen: functie, kansen en risico's van elke fase
 
 • Verschillen tussen klassiek onderhandelen en de 'Harvard'-onderhandelstijl
 • Bewustwording van uw eigen onderhandelstijl
 • Aanleren van vaardigheden en tactische concepten om de doelmatigheid en het rendement van onderhandelingen te verhogen
 • Signalen opvangen: wanneer slaat onderhandelen om in een conflict?
 • Klachtenpreventie om de kans op een conflict te verkleinen
 • Bewustwording van uw persoonlijke conflictstijl
De training is op de accountantspraktijk gericht. 'Real life'-cases worden besproken en geoefend. De trainer structureert de training en zorgt voor theoretische input. Hij fungeert als katalysator bij vragen en discussies. Het is een dynamische training, waarin hard gewerkt wordt maar meestal ook veel gelachen.
Cursuscode 224873
Docent Drs. Adriaan Bredero, organisatieadviseur, trainer en coach bij NIS Trainingen
PE-uren 16
Duur

28 november 2017: 10.00 - 21.00 uur
29 november 2017: 10.00 - 17.00 uur

Data
28 november 2017 10:00 - 21:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 995,00
Prijs niet-leden € 1145,00

 

 
Professioneel-kritische instelling: Verplichte training voor trainees in de praktijkopleiding - tweedaagse cursus - Zwolle (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Overige financieel professionals

Inhoud

Accountants hebben te maken met kritiek ten aanzien van de mate en diepgang van de professioneel kritische instelling. De NBA heeft daarom in 2012 de 'professioneel-kritische instelling' als speerpunt benoemd. Versterking van de professioneel kritische instelling moet bijdragen aan een steviger invulling van de poortwachtersfunctie van accountants. Deze training was in 2012 verplicht voor alle openbare accountants. NBA Opleidingen biedt deze training nu nog exclusief aan voor trainees in de praktijkopleiding.

Resultaat

De training heeft als doel uw bewustwording, uw begrip en de toepassing van uw professioneel-kritische instelling te vergroten.

Onderwerpen

De training richt zich op kritische beoordeling van ontvangen informatie, een kritische houding ten opzichte van uw eigen oordeelsvormingsproces, de borging van de professioneel-kritische instelling. Ook 'de rug recht houden', hoe standvastig te communiceren, is onderwerp van gesprek. Assurance en samenstelpraktijk komen beide aan de orde. De training bestaat uit drie onderdelen:
 
 • Pre-learning (2 PE-uren; online)
  U bekijkt een film waarin 'de professioneel kritische instelling' door betrokkenen wordt toegelicht. U leest drie artikelen en vult een vragenlijst in die u één week voorafgaand aan de dilemmatraining terugstuurt.
 • Dilemmatraining (6 PE-uren)
  In deze training wordt steeds een korte uitleg gegeven over een theoretisch aspect dat hoort bij de professioneel-kritische instelling, direct gevolgd door een discussie, casus of dilemma. De cases en dilemma's zijn ontleend aan assurance-, samenstellings- en overige opdrachten.
 • Workshop (4 PE-uren)
  In deze workshop ligt de nadruk op uw ervaringen bij het toepassen van de inhoud van de pre-learning en de trainingsuitvoering. De borging van de professioneel kritische instelling en communicatie-aspecten staan centraal.
Cursuscode 225034
Docent Prof. dr. Peter Diekman RA, oud-hoogleraar Compliance & Risk Management Erasmus Universiteit Rotterdam en Nataschja Budel, organisatiepsycholoog en senior consultant bij HRD Group
PE-uren 12
Duur

11 oktober 2017:  10.00 - 17.00 uur

13 november 2017:  13.30 - 18.00 uur

Data
11 oktober 2017 10:00 - 17:00
Locatie
Mercure Hotel Zwolle
Hertsenbergweg 1
Zwolle
Prijs (NBA) leden € 695,00
Prijs niet-leden € 695,00

 

 
Rechtsvormkeuze - Zwolle (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt ruim aandacht besteed aan de rechtsvormkeuze: welke rechtsvorm heeft voor een ondernemer de voorkeur, zowel vanuit een juridisch, financieel als fiscaal perspectief?

Resultaat

Na deze cursus kunt u gedurende de gehele levenscyclus van de onderneming bepalen welke rechtsvormkeuze de juiste is:
-wat is in een bepaalde situatie de ideale rechtsvorm voor een starter; 
-wat is going concern de onderneming de ideale rechtsvorm voor de ondernemer;
-welke rechtsvorm dient een ondernemer te hebben als hij tegen het einde van zijn ondernemerschap aanhikt?
Daarbij komen alle vormen van rechtsvormen aan bod: eenmanszaak met meewerkaftrek, eenmanszaak met partnervergoeding, personenvennootschappen (zoals de man/vrouw-VOF en -maatschap) en allerhande BV-structuren. Welke juridische, financiële en fiscale overwegingen kunnen een rol spelen bij die verschillende rechtsvormen?
 
Onder andere zal gebruik worden gemaakt van een aantal tools, waaronder een spreadsheet dat u ook ter beschikking krijgt om te bepalen hoeveel belasting de ondernemer verschuldigd wordt bij een eenmanszaak, man/vrouw-PVS en BV-structuur. Dit voor zowel de korte termijn als op langere termijn. Ook krijgt u een aantal praktische schema's ter beschikking, als praktische tools bij het bepalen van de ideale rechtsvorm voor een ondernemer in een bepaalde fase van de levenscyclus van zijn onderneming.
 

Onderwerpen

 • hoeveel belasting is een ondernemer verschuldigd bij een eenmanszaak, bij een man/vrouw-VOF en bij een BV;
 • wat zijn de fiscale voordelen van een VOF tussen een DGA met zijn eigen BV en wat zijn de valkuilen die daarmee gepaard gaan;
 • wanneer moet een DGA de aandelen in zijn BV certificeren, en wat zijn de voor- en nadelen daarvan;
 • hoe luidt de juridische aansprakelijkheid bij een BV (m.n. welke vormen van bestuurdersaansprakelijkheid zijn er en hoe kunnen die risico's worden ingedamd);
 • wanneer is het zinvol dat een IB-ondernemer in het zicht van de verkoop van zijn onderneming zijn onderneming nog in een BV-structuur inbrengt in het kader van het "verkoop klaar maken" van zijn onderneming;
 • wanneer is het zinvol dat een BV-ondernemer in het zicht van de verkoop van zijn onderneming die onderneming terug uit de BV-sfeer in de IB-winstsfeer brengt;
 • hoe dient de ondernemingsstructuur te worden aangepast of ingekleed als een opvolger / overnemer zich aandient.
Cursuscode 225030
Docent mr. Eric van Uunen RB vennoot Marree & Van Uunen Belastingadviseurs
PE-uren 6
Duur

14.00 - 21.00 uur

Data
21 december 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Mercure Hotel Zwolle
Hertsenbergweg 1
Zwolle
Prijs (NBA) leden € 410,00
Prijs niet-leden € 470,00

 

 
Regiosessie Belastingplan 2018 - Akersloot (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2018 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op de nieuwe fiscale wetgeving?
 
Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn.

Resultaat

Met deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2018. U weet van welke fiscale regels u dit jaar nog gebruik kunt maken en hoe u kunt voorsorteren op de nieuwe fiscale wetgeving.

Onderwerpen

De onderwerpen die behandeld worden zijn afhankelijk van de actualiteit, de volgende aspecten worden in ieder geval besproken:
 • Wijzigingen per 1 januari 2018
 • Belastingplan 2018 en overige fiscale maatregelen
 • Overige actualiteiten en rechtspraak
Naast een korte overview worden een tweetal onderwerpen nader verdiept en aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.
Cursuscode 223097
Docent mr. Kees Zwetsloot RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief. mr. Dennis Heijmink RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief.
PE-uren 4
Duur

16.30 - 21.00 uur

Data
28 november 2017 16:30 - 21:00
Locatie
Van der Valk Hotel Akersloot
Geesterweg 1a
Akersloot
Prijs (NBA) leden € 295,00
Prijs niet-leden € 340,00

 

 
Regiosessie Belastingplan 2018 - Amsterdam (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2018 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op de nieuwe fiscale wetgeving?
 
Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn.

Resultaat

Met deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2018. U weet van welke fiscale regels u dit jaar nog gebruik kunt maken en hoe u kunt voorsorteren op de nieuwe fiscale wetgeving.

Onderwerpen

De onderwerpen die behandeld worden zijn afhankelijk van de actualiteit, de volgende aspecten worden in ieder geval besproken:
 • Wijzigingen per 1 januari 2018
 • Belastingplan 2018 en overige fiscale maatregelen
 • Overige actualiteiten en rechtspraak
Naast een korte overview worden een tweetal onderwerpen nader verdiept en aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.
Cursuscode 223095
Docent mr. Kees Zwetsloot RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief. mr. Dennis Heijmink RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief.
PE-uren 4
Duur

16.30 - 21.00 uur

Data
20 november 2017 16:30 - 21:00
Locatie
Mercure Amsterdam Airport
Oude Haagseweg 20
Amsterdam
Prijs (NBA) leden € 295,00
Prijs niet-leden € 340,00

 

 
Regiosessie Belastingplan 2018 - Arnhem (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2018 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op de nieuwe fiscale wetgeving?
 
Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn.

Resultaat

Met deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2018. U weet van welke fiscale regels u dit jaar nog gebruik kunt maken en hoe u kunt voorsorteren op de nieuwe fiscale wetgeving.

Onderwerpen

De onderwerpen die behandeld worden zijn afhankelijk van de actualiteit, de volgende aspecten worden in ieder geval besproken:
 • Wijzigingen per 1 januari 2018
 • Belastingplan 2018 en overige fiscale maatregelen
 • Overige actualiteiten en rechtspraak
Naast een korte overview worden een tweetal onderwerpen nader verdiept en aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.
Cursuscode 223094
Docent mr. Kees Zwetsloot RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief. mr. Dennis Heijmink RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief.
PE-uren 4
Duur

16.30 - 21.00 uur

Data
15 november 2017 16:30 - 21:00
Locatie
Postillion Hotel Arnhem
Europaweg 25
Arnhem
Prijs (NBA) leden € 295,00
Prijs niet-leden € 340,00

 

 
Regiosessie Belastingplan 2018 - Assen (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2018 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op de nieuwe fiscale wetgeving?
 
Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn.

Resultaat

Met deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2018. U weet van welke fiscale regels u dit jaar nog gebruik kunt maken en hoe u kunt voorsorteren op de nieuwe fiscale wetgeving.

Onderwerpen

De onderwerpen die behandeld worden zijn afhankelijk van de actualiteit, de volgende aspecten worden in ieder geval besproken:
 • Wijzigingen per 1 januari 2018
 • Belastingplan 2018 en overige fiscale maatregelen
 • Overige actualiteiten en rechtspraak
Naast een korte overview worden een tweetal onderwerpen nader verdiept en aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.
Cursuscode 223093
Docent mr. Kees Zwetsloot RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief. mr. Dennis Heijmink RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief.
PE-uren 4
Duur

16.30 - 21.00 uur

Data
14 november 2017 16:30 - 21:00
Locatie
Van der Valk Hotel Assen
Balkenweg 1
Assen
Prijs (NBA) leden € 295,00
Prijs niet-leden € 340,00

 

 
Regiosessie Belastingplan 2018 - Breda (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2018 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op de nieuwe fiscale wetgeving?
 
Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn.

Resultaat

Met deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2018. U weet van welke fiscale regels u dit jaar nog gebruik kunt maken en hoe u kunt voorsorteren op de nieuwe fiscale wetgeving.

Onderwerpen

De onderwerpen die behandeld worden zijn afhankelijk van de actualiteit, de volgende aspecten worden in ieder geval besproken:
 • Wijzigingen per 1 januari 2018
 • Belastingplan 2018 en overige fiscale maatregelen
 • Overige actualiteiten en rechtspraak
Naast een korte overview worden een tweetal onderwerpen nader verdiept en aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.
Cursuscode 223092
Docent mr. Kees Zwetsloot RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief. mr. Dennis Heijmink RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief.
PE-uren 4
Duur

16.30 - 21.00 uur

Data
09 november 2017 16:30 - 21:00
Locatie
Novotel Breda
Dr. Batenburglaan 74
Breda
Prijs (NBA) leden € 295,00
Prijs niet-leden € 340,00

 

 
Regiosessie Belastingplan 2018 - Deventer (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2018 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op de nieuwe fiscale wetgeving?
 
Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn.

Resultaat

Met deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2018. U weet van welke fiscale regels u dit jaar nog gebruik kunt maken en hoe u kunt voorsorteren op de nieuwe fiscale wetgeving.

Onderwerpen

De onderwerpen die behandeld worden zijn afhankelijk van de actualiteit, de volgende aspecten worden in ieder geval besproken:
 • Wijzigingen per 1 januari 2018
 • Belastingplan 2018 en overige fiscale maatregelen
 • Overige actualiteiten en rechtspraak
Naast een korte overview worden een tweetal onderwerpen nader verdiept en aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.
Cursuscode 223091
Docent mr. Kees Zwetsloot RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief. mr. Dennis Heijmink RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief.
PE-uren 4
Duur

16.30 - 21.00 uur

Data
06 november 2017 16:30 - 21:00
Locatie
Postillion Hotel Deventer
Deventerweg 121
Deventer
Prijs (NBA) leden € 295,00
Prijs niet-leden € 340,00

 

 
Regiosessie Belastingplan 2018 - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2018 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op de nieuwe fiscale wetgeving?
 
Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn.

Resultaat

Met deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2018. U weet van welke fiscale regels u dit jaar nog gebruik kunt maken en hoe u kunt voorsorteren op de nieuwe fiscale wetgeving.

Onderwerpen

De onderwerpen die behandeld worden zijn afhankelijk van de actualiteit, de volgende aspecten worden in ieder geval besproken:
 • Wijzigingen per 1 januari 2018
 • Belastingplan 2018 en overige fiscale maatregelen
 • Overige actualiteiten en rechtspraak
Naast een korte overview worden een tweetal onderwerpen nader verdiept en aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.
Cursuscode 223090
Docent mr. Kees Zwetsloot RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief. mr. Dennis Heijmink RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief.
PE-uren 4
Duur

16.30 - 21.00 uur

Data
02 november 2017 16:30 - 21:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 295,00
Prijs niet-leden € 340,00

 

 
Regiosessie Belastingplan 2018 - Nootdorp (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2018 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op de nieuwe fiscale wetgeving?
 
Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn.

Resultaat

Met deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2018. U weet van welke fiscale regels u dit jaar nog gebruik kunt maken en hoe u kunt voorsorteren op de nieuwe fiscale wetgeving.

Onderwerpen

De onderwerpen die behandeld worden zijn afhankelijk van de actualiteit, de volgende aspecten worden in ieder geval besproken:
 • Wijzigingen per 1 januari 2018
 • Belastingplan 2018 en overige fiscale maatregelen
 • Overige actualiteiten en rechtspraak
Naast een korte overview worden een tweetal onderwerpen nader verdiept en aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.
Cursuscode 223098
Docent mr. Kees Zwetsloot RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief. mr. Dennis Heijmink RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief.
PE-uren 4
Duur

16.30 - 21.00 uur

Data
30 november 2017 16:30 - 21:00
Locatie
Van der Valk Den Haag
Gildeweg 1
Nootdorp
Prijs (NBA) leden € 295,00
Prijs niet-leden € 340,00

 

 
Regiosessie Belastingplan 2018 - Weert (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2018 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op de nieuwe fiscale wetgeving?
 
Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn.

Resultaat

Met deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2018. U weet van welke fiscale regels u dit jaar nog gebruik kunt maken en hoe u kunt voorsorteren op de nieuwe fiscale wetgeving.

Onderwerpen

De onderwerpen die behandeld worden zijn afhankelijk van de actualiteit, de volgende aspecten worden in ieder geval besproken:
 • Wijzigingen per 1 januari 2018
 • Belastingplan 2018 en overige fiscale maatregelen
 • Overige actualiteiten en rechtspraak
Naast een korte overview worden een tweetal onderwerpen nader verdiept en aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.
Cursuscode 223096
Docent mr. Kees Zwetsloot RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief. mr. Dennis Heijmink RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief.
PE-uren 4
Duur

16.30 - 21.00 uur

Data
22 november 2017 16:30 - 21:00
Locatie
Golden Tulip Weert
Driesveldlaan 99
Weert
Prijs (NBA) leden € 295,00
Prijs niet-leden € 340,00

 

 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb - tweedaagse cursus (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business 

Inhoud

De Raad voor de Jaarverslaggeving erkent de bijzondere positie van het mkb. Dat blijkt uit de uitgifte van een bundel met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. 

Resultaat

Deze cursus leert u de bepalingen in deze bundel te interpreteren en in de praktijk te hanteren. Kortom een cursus met een hoog praktisch rendement voor jaarrekeningen 2015 en andere financiële - tussentijdse - overzichten. Met de Jaareditie 2015 is uw kennis geheel up-to-date, inclusief de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en de micro entiteit. 

Onderwerpen

In een korte introductie over de ontwikkelingen in de externe verslaggeving wordt de positie van de nieuwe bundel aangegeven. Daarna volgt de bespreking van de algemene uitgangspunten voor de externe verslaggeving, zoals in de bundel beschreven.
 
Het grootste deel van de cursus wordt besteed aan de inhoudelijke bespreking van de - voornamelijk balansgerichte - onderwerpen. Voor een aantal onderwerpen wordt de theorie uit de bundel toegelicht met behulp van voorbeelden uit het mkb. Daardoor leert u de bundel te hanteren in uw praktijk.
 
De cursusstof is opgebouwd uit vier delen:
 • introductie
 • algemene uitgangspunten: prijsgrondslagen en formele bepalingen
 • onderwerp-gerichte bespreking (kerndeel): In dit deel is bijzondere aandacht voor de posten: deelnemingen, onderhanden projecten voor derden, wettelijke reserve deelnemingen, pensioenvoorziening in eigen beheer en onzekerheid over de continuïteit.
 • micro entiteit

 

Bijzonderheden

  

Cursuscode 224869
Docent Drs. Sytze de Swart RA AA, directeur Escourse BV
PE-uren 10
Duur

11 december 2017: 14.00 - 20.00 uur

12 december 2017: 10.00 - 16.00 uur

Data
11 december 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
Dordrecht
Prijs (NBA) leden € 450,00
Prijs niet-leden € 520,00

 

 
Risico-analyse en jaarrekeningcontrole (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, Intern accountants, MKB-accountants

Inhoud

Het tijdig en goed onderkennen, alsmede inschatten van risico's zijn een kritische succesfactor voor de uitvoering van jaarrekeningcontroles. Standaard 315 'Risico's op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten door inzicht te verwerven in de entiteit en haar omgeving' betreft een belangrijk deel van de hierop betrekking hebbende regelgeving. Daarnaast bevatten ook andere standaarden uit de NV COS vereisten die hierop betrekking hebben. De betreffende regelgeving en vereisten vormen dan ook een relevant onderdeel van de planningsfase van iedere controle.

Resultaat

Deelnemers verkrijgen inzicht in de wijze waarop de risico-inschatting effectief en efficiënt kan worden uitgevoerd waarbij de relatie wordt gelegd met het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
 
Deze cursus draagt bij aan een verbeterde kwaliteit van controle-opdrachten.

Onderwerpen

Het risico-analysemodel staat centraal, daarbij wordt ingegaan op de inschatting van de risico's in de verschillende fasen van het controleproces:
 
 • klant- en opdracht-acceptatie (of besluitvorming tot voortzetting van de klantrelatie en de opdracht),
 • planning,
 • uitvoering (testen van de goede werking van de interne controle en gegevensgerichte werkzaamheden),
 • evaluatie en
 • rapportage
Met betrekking tot de risico-inschatting krijgen het inherente risico, het interne controlerisico, het risico op een afwijking van materieel belang, het detectierisico en het accountantscontrolerisico prominente aandacht.
 
Daarnaast wordt ingegaan op het zodanig documenteren van de onderkende risico's dat een passende reactie (uit te voeren controles) kan worden geformuleerd. Vervolgens wordt ingegaan op de controle-aanpak van de onderkende en ingeschatte risico's.
 
Tot slot; hoe kunnen we waarborgen dat de resultaten van de risico-analyse ook voor de controles voor de volgende jaren gebruikt kunnen worden?
 
De theorie wordt aangevuld met casuïstiek waarbij de deelnemers ook eigen casuïstiek kunnen inbrengen.
Cursuscode 224878
Docent Leo Straathof RA voormalig partner KMPG Accountants, docent post master opleiding financial auditing Universiteit van Tilburg
PE-uren 4
Duur

15.00 - 20.00 uur

Data
28 november 2017 15:00 - 20:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 360,00
Prijs niet-leden € 430,00

 

 
Risicomanagement en internal auditors - Amersfoort (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Interne accountants, auditors

Inhoud

Onder invloed van corporate governance ontwikkelingen wordt van internal auditors in toenemende mate verwacht dat zij op basis van een gedegen onderzoek een uitspraak doen over de kwaliteit van de risicobeheersing. Wat zijn hierbij voor internal auditors bruikbare modellen om als normenkader te gebruiken? En wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement?

Resultaat

Na het volgen van deze cursus heeft u (meer) inzicht in risicomanagement modellen en bent u in staat om een onderbouwde uitspraak te doen over de kwaliteit van het risicomanagement systeem binnen uw organisatie. Tevens bent u zich meer bewust van de valkuilen van een risicomanagement systeem.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen in de cursus o.a. aan de orde:
 • Relatie risicomanagement met corporate governance ontwikkelingen.
 • Risicomanagement modellen zoals COSO, ISO 31000, en het INK/EFQM model.
 • Cultuur en risicomanagement.
 • Uitkomsten Nationaal onderzoek risicomanagement.
 • Three Lines of Defence model.
 • Hot topics, laatste ontwikkelingen.
 • Praktijkvoorbeelden
Cursuscode 223787
Docent Johan Scheffe RA RO CIA senior vaktechnisch medewerker NBA
PE-uren 6
Duur

13.30 - 20.30 uur

Data
08 november 2017 13:30 - 20:30
Locatie
Mercure Hotel Amersfoort Centre
De Nieuwe Poort 20
Amersfoort
Prijs (NBA) leden € 395,00
Prijs niet-leden € 450,00

 

 
Robotisering in Finance - Rotterdam (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Accountants in business, overige financieel professionals, controllers

Inhoud

De hedendaagse technologische ontwikkelingen doen een steeds groter beroep op het aanpassingsvermogen van organisaties. Er worden grote stappen gemaakt en wie niet aanhaakt, blijft achter. Zo ook op het gebied van financiële en administratieve processen. Met behulp van software robots, oftewel Robotics, worden repetitieve handelingen snel geautomatiseerd.
 
De komende jaren zullen in het teken staan van ongekende mogelijkheden op het gebied van automatisering en het overbodig maken van deze handmatige activiteiten. Finance Robotic Process Automation (RPA) maakt outsourcing overbodig en vertegenwoordigt een ongekend potentieel op het gebied van verregaande automatisering.

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u een compleet inzicht in Process- en Cognitieve Robotisering en bent u op de hoogte van de belangrijkste toepassingen binnen RPA. U zult worden meegenomen in de 'do's and dont's' bij een RPA implementatie traject.

Onderwerpen

 • Wat is Robotisering / RPA?
 • Verschillende typen van robotisering
 • Robotics marktontwikkeling en ontwikkeling van verschillende vendors
 • Begrijpen impact van robotisering op (finance) organisaties
 • Welke processen zijn geschikt voor RPA?
 • Voordelen gebruik RPA in organisatie
 • Voorbeeld Use Cases en Business Case
 • Het gevoel en uitstraling van de meest gebruikte RPA tools
 • Demo van robotiserings tools
Cursuscode 225125
Docent Joris Juttmann Director FM advisory KPMG. Joris leidt de robotiseringspropositie binnen KPMG Nederland. Hij heeft ruime internationale ervaring in financieel management en consulting.
PE-uren 4
Duur

13.30 - 17.30 uur

Data
26 september 2017 13:30 - 17:30
Locatie
Best Western Rotterdam Airport Hotel
Vliegveldweg 59
Rotterdam
Prijs (NBA) leden € 375,00
Prijs niet-leden € 400,00

 

 
Seminar btw-actualiteiten (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Met dit seminar bent u in één dag weer helemaal bij als het gaat om actuele btw-kwesties in de mkb-praktijk. Denk aan praktische zaken als het beperken van risico’s en mogelijkheden voor ondernemers om btw te besparen.

Resultaat

Onderwerpen

De onderwerpen zijn afhankelijk van de actualiteit en worden daarom kort voor aanvang van de cursus vastgesteld.
Cursuscode 223280
Docent Mr. Carola van Vilsteren-Maters, omzetbelastingspecialist Van Vilsteren BTW advies BV in Arnhem
PE-uren 4
Duur

13.00 - 17.30 uur

Data
10 november 2017 13:00 - 17:30
Locatie
Fletcher Utrecht Nieuwegein
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 230,00
Prijs niet-leden € 265,00

 

 
Seminar fiscale actualiteiten (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, mkb-accountants, overheidsaccountants, overige financieel professionals

Inhoud

De belastingwetgeving kent veel gunstige regelingen voor u en uw cliënt. Die regelingen wijzigen voortdurend door wetgeving, beleidspublicaties en opmerkelijke rechterlijke uitspraken. Die aanpassingen van de fiscale spelregels eisen uw aandacht.
 
Wilt u uw klanten adviseren over de nieuwe regels voor de renteaftrek eigenwoning? Voor nieuwe én bestaande gevallen? Of over de nieuwe pensioenregels, de versoepelde procedure voor de S&O-afdrachtvermindering? De laatste rechtspraak over het salaris van een dga, of de nieuwe spelregels voor het inhuren van uitzendkrachten?
 
Dit seminar biedt soelaas: u wordt kort, bondig en vooral praktijkgericht geínformeerd en ervaart direct de voordelen in uw dagelijkse werk.

Resultaat

U kunt uw relaties adviseren over actuele belastingzaken; de verstrekte syllabus biedt u daartoe volop achtergrondinformatie.

Onderwerpen

Aan de orde komen recente fiscale actualiteiten die van belang zijn voor uw adviesfunctie bij mkb-ondernemers:
 • Nieuwe fiscale wetgeving
 • Recente fiscale rechtspraak, beleid, resoluties en ontwikkelingen
U ontvangt een syllabus met uitgebreide informatie over de fiscale actualiteiten per juni 2016. Hoofdstukken: werkgever- werknemer, winst, directeur-grootaandeelhouder, fiscale concernproblematiek, oudedagsvoorzieningen, schenk- en erfbelasting, onroerende zaken, btw en formeel recht.
Cursuscode 224883
Docent Mr. Hans Zwagemaker, zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief www. BelastingBelangen.nl, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht) en tot 2010 als partner werkzaam bij het Vaktechnisch Bureau van BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Tilburg en mr. Hans Jansen
PE-uren 4
Duur
13.00 - 17.30 uur
Data
24 november 2017 13:00 - 17:30
Locatie
Fletcher Hotel Utrecht Nieuwegein
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 295,00
Prijs niet-leden € 350,00

 

 
Structuuroptimalisatie bij bv’s (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Deze cursus gaat diep in op de wijze waarop een bv-structuur kan worden geoptimaliseerd zodat die structuur toekomstbestendig wordt.

Resultaat

Deze optimalisatie is met name op een betere risicospreiding binnen de bv-structuur en het klaar maken van de structuur voor een latere verkoop van de onderneming dan wel het gereedmaken van de structuur voor een opvolging door kinderen van de DGA. De vijf fiscaal gefacilieerde mogelijkheden om te herstructureren binnen een bv-structuur komen aan bod: aandelenfusie, bedrijfsfusie, herstructurering binnen fiscale eenheid, juridische (af)splitsing en juridische fusie. Vooral de vraag welk instrument wanneer moet worden ingezet.
 
Hierbij ontvangt u een aantal praktische tools, zoals:
 • Excel-rekenmodellen voor uitzakkingen;
 • schema's met overzichten van de eisen van de vijf fiscale instrumenten;
 • Word-modelakten voor o.a. intentieverklaringen voor een bedrijfsfusie.

Onderwerpen

 • wat is de ideale BV-structuur opdat een DGA later zijn onderneming kan verkopen aan een derde of laten overnemen door een kind, zonder dat vennootschapsbelasting verschuldigd wordt over stille reserves en goodwill, zonder:
  o dat overdrachtsbelasting verschuldigd wordt over verkrijgingen van vastgoed
  o dat schenkbelasting verschuldigd wordt als de onderneming wordt overgedragen aan eigen kinderen tegen een prijs die lager is dan de waarde van de onderneming 
 • o inkomstenbelasting (AB-heffing) bij vervreemding van de aandelen in zijn holding
 • toepassing van de BOR voor de schenkbelasting en doorschuiving AB-heffing bij bedrijfsopvolgingen
 • wanneer moet bij een herstructurering kapitaal en/of agio worden bedongen en wanneer mag creditering plaatsvinden
 • hoe gaat u om met vastgoed in een BV-structuur
 • hoe gaat u om met termijnen na een herstructurering: driejaarstermijnen, zesjaarstermijnen, etc.
Cursuscode 224885
Docent mr. Eric van Uunen RB hij is gespecialiseerd in personenvennootschappen en bedrijfsopvolging. Behalve als belastingadviseur treedt Eric regelmatig op als docent/inleider.
PE-uren 6
Duur

14.00 - 21.00 uur

Data
29 november 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Mercure Hotel Amersfoort Centre
De Nieuwe Poort 20
Amersfoort
Prijs (NBA) leden € 420,00
Prijs niet-leden € 480,00

 

 
Training Frauderisicofactoren - Amersfoort (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Een van de maatregelen om de kwaliteit van controlewerkzaamheden te vergroten is om frauderisico's tijdig te onderkennen en ernaar te handelen. Uit praktijkonderzoek blijkt dat mogelijke frauderisicofactoren nog onvoldoende gesignaleerd, besproken en gemeld worden.
 
Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft om die reden besloten de training 'Frauderisicofactoren' als verplichte PE-training vast te stellen voor 2017. De focus van deze training ligt op de risicoanalyse en planningsfase. Tijdens deze fases wordt expliciet aandacht besteed aan fraude, het onderkennen van mogelijke frauderisico's en hoe deze risico's te behandelen.
 
Het programma van NBA Opleidingen is gericht op de volgende aspecten:
 • Interactie met tussen deelnemers
 • Praktisch
 • Focus op Nederlandse mkb-markt

Resultaat

Met de verplichte PE-training beoogt de NBA de volgende drie doelstellingen te realiseren:
 
1) Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie.
2) De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle.
3) De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.
De training van NBA Opleidingen biedt u een praktijkgerichte training met meerwaarde voor uw controlepraktijk.

Onderwerpen

Onze training is opgebouwd rondom het Nederlandse mkb-(familie) bedrijf; Dutch Water Systems. Voor dit bedrijf mag u als accountant de jaarrekening controleren tegen een beperkt controle budget. In groepjes besluit u om al of niet de opdracht te continueren, identificeert u significante risicoÉs en stelt u een gerichte controle aanpak op aan de hand van enkele frauderisicofactoren. Vanzelfsprekend wint u daartoe inlichtingen in bij het management en bespreekt u later de aangescherpte controle aanpak bij directie of RvC omdat u aanvullende informatie heeft verkregen
 
De trainers begeleiden de (maximaal vier) groepen en koppelen de relevante discussies en leerervaringen plenair terug.
 
De casus Dutch Water Systems is de kapstok waar de drie doelstellingen van de PE-verplichting aan hangen. Daarmee voorkomen we uitgebreide theoretische verhandelingen en blijven we dicht bij uw eigen controle praktijk.
 
Deelnemers ervaren onze training als interactief, leerzaam en uitdagend.

Bijzonderheden

Deze training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

Cursuscode 223812
Docent drs. Herman Posthuma en drs. Joeri Frietman RA CFE
PE-uren 8
Duur

8.30 - 18.00 uur

Data
09 november 2017 8:30 - 18:00
Locatie
Mercure Hotel Amersfoort Centre
De Nieuwe Poort 20
Amersfoort
Prijs (NBA) leden € 575,00
Prijs niet-leden € 575,00

 

 
Training Frauderisicofactoren - Amersfoort (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Een van de maatregelen om de kwaliteit van controlewerkzaamheden te vergroten is om frauderisico's tijdig te onderkennen en ernaar te handelen. Uit praktijkonderzoek blijkt dat mogelijke frauderisicofactoren nog onvoldoende gesignaleerd, besproken en gemeld worden.
 
Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft om die reden besloten de training 'Frauderisicofactoren' als verplichte PE-training vast te stellen voor 2017. De focus van deze training ligt op de risicoanalyse en planningsfase. Tijdens deze fases wordt expliciet aandacht besteed aan fraude, het onderkennen van mogelijke frauderisico's en hoe deze risico's te behandelen.
 
Het programma van NBA Opleidingen is gericht op de volgende aspecten:
 • Interactie met tussen deelnemers
 • Praktisch
 • Focus op Nederlandse mkb-markt

Resultaat

Met de verplichte PE-training beoogt de NBA de volgende drie doelstellingen te realiseren:
 
1) Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie.
2) De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle.
3) De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.
De training van NBA Opleidingen biedt u een praktijkgerichte training met meerwaarde voor uw controlepraktijk.

Onderwerpen

Onze training is opgebouwd rondom het Nederlandse mkb-(familie) bedrijf; Dutch Water Systems. Voor dit bedrijf mag u als accountant de jaarrekening controleren tegen een beperkt controle budget. In groepjes besluit u om al of niet de opdracht te continueren, identificeert u significante risicoÉs en stelt u een gerichte controle aanpak op aan de hand van enkele frauderisicofactoren. Vanzelfsprekend wint u daartoe inlichtingen in bij het management en bespreekt u later de aangescherpte controle aanpak bij directie of RvC omdat u aanvullende informatie heeft verkregen
 
De trainers begeleiden de (maximaal vier) groepen en koppelen de relevante discussies en leerervaringen plenair terug.
 
De casus Dutch Water Systems is de kapstok waar de drie doelstellingen van de PE-verplichting aan hangen. Daarmee voorkomen we uitgebreide theoretische verhandelingen en blijven we dicht bij uw eigen controle praktijk.
 
Deelnemers ervaren onze training als interactief, leerzaam en uitdagend.

Bijzonderheden

Deze training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

Cursuscode 223808
Docent drs. Sytze de Swart RA AA openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht en Lot van Brakel verbonden aan HRD Group, consultant
PE-uren 8
Duur

8.30 - 18.00 uur

Data
17 oktober 2017 8:30 - 18:00
Locatie
Mercure Hotel Amersfoort Centre
De Nieuwe Poort 20
Amersfoort
Prijs (NBA) leden € 575,00
Prijs niet-leden € 575,00

 

 
Training Frauderisicofactoren - Amsterdam (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Een van de maatregelen om de kwaliteit van controlewerkzaamheden te vergroten is om frauderisico's tijdig te onderkennen en ernaar te handelen. Uit praktijkonderzoek blijkt dat mogelijke frauderisicofactoren nog onvoldoende gesignaleerd, besproken en gemeld worden.
 
Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft om die reden besloten de training 'Frauderisicofactoren' als verplichte PE-training vast te stellen voor 2017. De focus van deze training ligt op de risicoanalyse en planningsfase. Tijdens deze fases wordt expliciet aandacht besteed aan fraude, het onderkennen van mogelijke frauderisico's en hoe deze risico's te behandelen.
 
Het programma van NBA Opleidingen is gericht op de volgende aspecten:
 • Interactie met tussen deelnemers
 • Praktisch
 • Focus op Nederlandse mkb-markt

Resultaat

Met de verplichte PE-training beoogt de NBA de volgende drie doelstellingen te realiseren:
 
1) Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie.
2) De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle.
3) De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.
De training van NBA Opleidingen biedt u een praktijkgerichte training met meerwaarde voor uw controlepraktijk.

Onderwerpen

Onze training is opgebouwd rondom het Nederlandse mkb-(familie) bedrijf; Dutch Water Systems. Voor dit bedrijf mag u als accountant de jaarrekening controleren tegen een beperkt controle budget. In groepjes besluit u om al of niet de opdracht te continueren, identificeert u significante risicoÉs en stelt u een gerichte controle aanpak op aan de hand van enkele frauderisicofactoren. Vanzelfsprekend wint u daartoe inlichtingen in bij het management en bespreekt u later de aangescherpte controle aanpak bij directie of RvC omdat u aanvullende informatie heeft verkregen
 
De trainers begeleiden de (maximaal vier) groepen en koppelen de relevante discussies en leerervaringen plenair terug.
 
De casus Dutch Water Systems is de kapstok waar de drie doelstellingen van de PE-verplichting aan hangen. Daarmee voorkomen we uitgebreide theoretische verhandelingen en blijven we dicht bij uw eigen controle praktijk.
 
Deelnemers ervaren onze training als interactief, leerzaam en uitdagend.

Bijzonderheden

Deze training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

Cursuscode 223818
Docent drs. Sytze de Swart RA AA openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht Remko Hendrikse Remko is organisatiesocioloog en werkt als consultant, trainer en coach. Hij adviseert en begeleidt mensen, teams en organisaties in hun ontwikkeling. Hij is expert op het gebied van het ontwikkelen en implementeren van blended learning oplossingen. Creativiteit en betrokkenheid zijn kenmerkend voor zijn aanpak, waar nodig confronterend en provocatief. De afgelopen jaren heeft hij veel ervaring in de financiële dienstverlening opgedaan met het ontwikkelen van adviseurs en management. Zijn kracht ligt bij de integratie van kennis en gedrag, waarbij de dagelijkse praktijk en de toepasbaarheid het uitgangspunt is
PE-uren 8
Duur

8.30 - 18.00 uur

Data
12 december 2017 8:30 - 18:00
Locatie
Mercure Amsterdam Airport
Oude Haagseweg 20
Amsterdam
Prijs (NBA) leden € 575,00
Prijs niet-leden € 575,00

 

 
Training Frauderisicofactoren - Amsterdam (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Een van de maatregelen om de kwaliteit van controlewerkzaamheden te vergroten is om frauderisico's tijdig te onderkennen en ernaar te handelen. Uit praktijkonderzoek blijkt dat mogelijke frauderisicofactoren nog onvoldoende gesignaleerd, besproken en gemeld worden.
 
Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft om die reden besloten de training 'Frauderisicofactoren' als verplichte PE-training vast te stellen voor 2017. De focus van deze training ligt op de risicoanalyse en planningsfase. Tijdens deze fases wordt expliciet aandacht besteed aan fraude, het onderkennen van mogelijke frauderisico's en hoe deze risico's te behandelen.
 
Het programma van NBA Opleidingen is gericht op de volgende aspecten:
 • Interactie met tussen deelnemers
 • Praktisch
 • Focus op Nederlandse mkb-markt

Resultaat

Met de verplichte PE-training beoogt de NBA de volgende drie doelstellingen te realiseren:
 
1) Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie.
2) De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle.
3) De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.
De training van NBA Opleidingen biedt u een praktijkgerichte training met meerwaarde voor uw controlepraktijk.

Onderwerpen

Onze training is opgebouwd rondom het Nederlandse mkb-(familie) bedrijf; Dutch Water Systems. Voor dit bedrijf mag u als accountant de jaarrekening controleren tegen een beperkt controle budget. In groepjes besluit u om al of niet de opdracht te continueren, identificeert u significante risicoÉs en stelt u een gerichte controle aanpak op aan de hand van enkele frauderisicofactoren. Vanzelfsprekend wint u daartoe inlichtingen in bij het management en bespreekt u later de aangescherpte controle aanpak bij directie of RvC omdat u aanvullende informatie heeft verkregen
 
De trainers begeleiden de (maximaal vier) groepen en koppelen de relevante discussies en leerervaringen plenair terug.
 
De casus Dutch Water Systems is de kapstok waar de drie doelstellingen van de PE-verplichting aan hangen. Daarmee voorkomen we uitgebreide theoretische verhandelingen en blijven we dicht bij uw eigen controle praktijk.
 
Deelnemers ervaren onze training als interactief, leerzaam en uitdagend.

Bijzonderheden

Deze training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

Cursuscode 223805
Docent drs. Sytze de Swart RA AA openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht Remko Hendrikse Remko is organisatiesocioloog en werkt als consultant, trainer en coach. Hij adviseert en begeleidt mensen, teams en organisaties in hun ontwikkeling. Hij is expert op het gebied van het ontwikkelen en implementeren van blended learning oplossingen. Creativiteit en betrokkenheid zijn kenmerkend voor zijn aanpak, waar nodig confronterend en provocatief. De afgelopen jaren heeft hij veel ervaring in de financiële dienstverlening opgedaan met het ontwikkelen van adviseurs en management. Zijn kracht ligt bij de integratie van kennis en gedrag, waarbij de dagelijkse praktijk en de toepasbaarheid het uitgangspunt is
PE-uren 8
Duur

8.30 - 18.00 uur

Data
05 oktober 2017 8:30 - 18:00
Locatie
Mercure Amsterdam Airport
Oude Haagseweg 20
Amsterdam
Prijs (NBA) leden € 575,00
Prijs niet-leden € 575,00

 

 
Training Frauderisicofactoren - Arnhem (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Een van de maatregelen om de kwaliteit van controlewerkzaamheden te vergroten is om frauderisico's tijdig te onderkennen en ernaar te handelen. Uit praktijkonderzoek blijkt dat mogelijke frauderisicofactoren nog onvoldoende gesignaleerd, besproken en gemeld worden.
 
Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft om die reden besloten de training 'Frauderisicofactoren' als verplichte PE-training vast te stellen voor 2017. De focus van deze training ligt op de risicoanalyse en planningsfase. Tijdens deze fases wordt expliciet aandacht besteed aan fraude, het onderkennen van mogelijke frauderisico's en hoe deze risico's te behandelen.
 
Het programma van NBA Opleidingen is gericht op de volgende aspecten:
 • Interactie met tussen deelnemers
 • Praktisch
 • Focus op Nederlandse mkb-markt

Resultaat

Met de verplichte PE-training beoogt de NBA de volgende drie doelstellingen te realiseren:
 
1) Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie.
2) De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle.
3) De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.
De training van NBA Opleidingen biedt u een praktijkgerichte training met meerwaarde voor uw controlepraktijk.

Onderwerpen

Onze training is opgebouwd rondom het Nederlandse mkb-(familie) bedrijf; Dutch Water Systems. Voor dit bedrijf mag u als accountant de jaarrekening controleren tegen een beperkt controle budget. In groepjes besluit u om al of niet de opdracht te continueren, identificeert u significante risicoÉs en stelt u een gerichte controle aanpak op aan de hand van enkele frauderisicofactoren. Vanzelfsprekend wint u daartoe inlichtingen in bij het management en bespreekt u later de aangescherpte controle aanpak bij directie of RvC omdat u aanvullende informatie heeft verkregen
 
De trainers begeleiden de (maximaal vier) groepen en koppelen de relevante discussies en leerervaringen plenair terug.
 
De casus Dutch Water Systems is de kapstok waar de drie doelstellingen van de PE-verplichting aan hangen. Daarmee voorkomen we uitgebreide theoretische verhandelingen en blijven we dicht bij uw eigen controle praktijk.
 
Deelnemers ervaren onze training als interactief, leerzaam en uitdagend.

Bijzonderheden

Deze training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

Cursuscode 223804
Docent drs. Sytze de Swart RA AA openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht en Lot van Brakel verbonden aan HRD Group, consultant
PE-uren 8
Duur

8.30 - 18.00 uur

Data
02 oktober 2017 8:30 - 18:00
Locatie
Postillion Hotel Arnhem
Europaweg 25
Arnhem
Prijs (NBA) leden € 575,00
Prijs niet-leden € 575,00

 

 
Training Frauderisicofactoren - Eindhoven (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Een van de maatregelen om de kwaliteit van controlewerkzaamheden te vergroten is om frauderisico's tijdig te onderkennen en ernaar te handelen. Uit praktijkonderzoek blijkt dat mogelijke frauderisicofactoren nog onvoldoende gesignaleerd, besproken en gemeld worden.
 
Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft om die reden besloten de training 'Frauderisicofactoren' als verplichte PE-training vast te stellen voor 2017. De focus van deze training ligt op de risicoanalyse en planningsfase. Tijdens deze fases wordt expliciet aandacht besteed aan fraude, het onderkennen van mogelijke frauderisico's en hoe deze risico's te behandelen.
 
Het programma van NBA Opleidingen is gericht op de volgende aspecten:
 • Interactie met tussen deelnemers
 • Praktisch
 • Focus op Nederlandse mkb-markt

Resultaat

Met de verplichte PE-training beoogt de NBA de volgende drie doelstellingen te realiseren:
 
1) Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie.
2) De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle.
3) De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.
De training van NBA Opleidingen biedt u een praktijkgerichte training met meerwaarde voor uw controlepraktijk.

Onderwerpen

Onze training is opgebouwd rondom het Nederlandse mkb-(familie) bedrijf; Dutch Water Systems. Voor dit bedrijf mag u als accountant de jaarrekening controleren tegen een beperkt controle budget. In groepjes besluit u om al of niet de opdracht te continueren, identificeert u significante risicoÉs en stelt u een gerichte controle aanpak op aan de hand van enkele frauderisicofactoren. Vanzelfsprekend wint u daartoe inlichtingen in bij het management en bespreekt u later de aangescherpte controle aanpak bij directie of RvC omdat u aanvullende informatie heeft verkregen
 
De trainers begeleiden de (maximaal vier) groepen en koppelen de relevante discussies en leerervaringen plenair terug.
 
De casus Dutch Water Systems is de kapstok waar de drie doelstellingen van de PE-verplichting aan hangen. Daarmee voorkomen we uitgebreide theoretische verhandelingen en blijven we dicht bij uw eigen controle praktijk.
 
Deelnemers ervaren onze training als interactief, leerzaam en uitdagend.

Bijzonderheden

Deze training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

Cursuscode 223809
Docent drs. Sytze de Swart RA AA openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht Remko Hendrikse Remko is organisatiesocioloog en werkt als consultant, trainer en coach. Hij adviseert en begeleidt mensen, teams en organisaties in hun ontwikkeling. Hij is expert op het gebied van het ontwikkelen en implementeren van blended learning oplossingen. Creativiteit en betrokkenheid zijn kenmerkend voor zijn aanpak, waar nodig confronterend en provocatief. De afgelopen jaren heeft hij veel ervaring in de financiële dienstverlening opgedaan met het ontwikkelen van adviseurs en management. Zijn kracht ligt bij de integratie van kennis en gedrag, waarbij de dagelijkse praktijk en de toepasbaarheid het uitgangspunt is
PE-uren 8
Duur

8.30 - 18.00 uur

Data
26 oktober 2017 8:30 - 18:00
Locatie
Novotel Eindhoven
Anthony Fokkerweg 101
Eindhoven
Prijs (NBA) leden € 575,00
Prijs niet-leden € 575,00

 

 
Training Frauderisicofactoren - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Een van de maatregelen om de kwaliteit van controlewerkzaamheden te vergroten is om frauderisico's tijdig te onderkennen en ernaar te handelen. Uit praktijkonderzoek blijkt dat mogelijke frauderisicofactoren nog onvoldoende gesignaleerd, besproken en gemeld worden.
 
Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft om die reden besloten de training 'Frauderisicofactoren' als verplichte PE-training vast te stellen voor 2017. De focus van deze training ligt op de risicoanalyse en planningsfase. Tijdens deze fases wordt expliciet aandacht besteed aan fraude, het onderkennen van mogelijke frauderisico's en hoe deze risico's te behandelen.
 
Het programma van NBA Opleidingen is gericht op de volgende aspecten:
 • Interactie met tussen deelnemers
 • Praktisch
 • Focus op Nederlandse mkb-markt

Resultaat

Met de verplichte PE-training beoogt de NBA de volgende drie doelstellingen te realiseren:
 
1) Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie.
2) De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle.
3) De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.
De training van NBA Opleidingen biedt u een praktijkgerichte training met meerwaarde voor uw controlepraktijk.

Onderwerpen

Onze training is opgebouwd rondom het Nederlandse mkb-(familie) bedrijf; Dutch Water Systems. Voor dit bedrijf mag u als accountant de jaarrekening controleren tegen een beperkt controle budget. In groepjes besluit u om al of niet de opdracht te continueren, identificeert u significante risicoÉs en stelt u een gerichte controle aanpak op aan de hand van enkele frauderisicofactoren. Vanzelfsprekend wint u daartoe inlichtingen in bij het management en bespreekt u later de aangescherpte controle aanpak bij directie of RvC omdat u aanvullende informatie heeft verkregen
 
De trainers begeleiden de (maximaal vier) groepen en koppelen de relevante discussies en leerervaringen plenair terug.
 
De casus Dutch Water Systems is de kapstok waar de drie doelstellingen van de PE-verplichting aan hangen. Daarmee voorkomen we uitgebreide theoretische verhandelingen en blijven we dicht bij uw eigen controle praktijk.
 
Deelnemers ervaren onze training als interactief, leerzaam en uitdagend.

Bijzonderheden

Deze training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

Cursuscode 223816
Docent drs. Sytze de Swart RA AA openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht en Lot van Brakel verbonden aan HRD Group, consultant
PE-uren 8
Duur

8.30 - 18.00 uur

Data
04 december 2017 8:30 - 18:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 575,00
Prijs niet-leden € 575,00

 

 
Training Frauderisicofactoren - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Een van de maatregelen om de kwaliteit van controlewerkzaamheden te vergroten is om frauderisico's tijdig te onderkennen en ernaar te handelen. Uit praktijkonderzoek blijkt dat mogelijke frauderisicofactoren nog onvoldoende gesignaleerd, besproken en gemeld worden.
 
Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft om die reden besloten de training 'Frauderisicofactoren' als verplichte PE-training vast te stellen voor 2017. De focus van deze training ligt op de risicoanalyse en planningsfase. Tijdens deze fases wordt expliciet aandacht besteed aan fraude, het onderkennen van mogelijke frauderisico's en hoe deze risico's te behandelen.
 
Het programma van NBA Opleidingen is gericht op de volgende aspecten:
 • Interactie met tussen deelnemers
 • Praktisch
 • Focus op Nederlandse mkb-markt

Resultaat

Met de verplichte PE-training beoogt de NBA de volgende drie doelstellingen te realiseren:
 
1) Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie.
2) De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle.
3) De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.
De training van NBA Opleidingen biedt u een praktijkgerichte training met meerwaarde voor uw controlepraktijk.

Onderwerpen

Onze training is opgebouwd rondom het Nederlandse mkb-(familie) bedrijf; Dutch Water Systems. Voor dit bedrijf mag u als accountant de jaarrekening controleren tegen een beperkt controle budget. In groepjes besluit u om al of niet de opdracht te continueren, identificeert u significante risicoÉs en stelt u een gerichte controle aanpak op aan de hand van enkele frauderisicofactoren. Vanzelfsprekend wint u daartoe inlichtingen in bij het management en bespreekt u later de aangescherpte controle aanpak bij directie of RvC omdat u aanvullende informatie heeft verkregen
 
De trainers begeleiden de (maximaal vier) groepen en koppelen de relevante discussies en leerervaringen plenair terug.
 
De casus Dutch Water Systems is de kapstok waar de drie doelstellingen van de PE-verplichting aan hangen. Daarmee voorkomen we uitgebreide theoretische verhandelingen en blijven we dicht bij uw eigen controle praktijk.
 
Deelnemers ervaren onze training als interactief, leerzaam en uitdagend.

Bijzonderheden

Deze training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

Cursuscode 223819
Docent Lot van Brakel verbonden aan HRD Group, consultant en drs. Joeri Frietman RA CFE
PE-uren 8
Duur

8.30 - 18.00 uur

Data
14 december 2017 8:30 - 18:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 575,00
Prijs niet-leden € 575,00

 

 
Training Frauderisicofactoren - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Een van de maatregelen om de kwaliteit van controlewerkzaamheden te vergroten is om frauderisico's tijdig te onderkennen en ernaar te handelen. Uit praktijkonderzoek blijkt dat mogelijke frauderisicofactoren nog onvoldoende gesignaleerd, besproken en gemeld worden.
 
Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft om die reden besloten de training 'Frauderisicofactoren' als verplichte PE-training vast te stellen voor 2017. De focus van deze training ligt op de risicoanalyse en planningsfase. Tijdens deze fases wordt expliciet aandacht besteed aan fraude, het onderkennen van mogelijke frauderisico's en hoe deze risico's te behandelen.
 
Het programma van NBA Opleidingen is gericht op de volgende aspecten:
 • Interactie met tussen deelnemers
 • Praktisch
 • Focus op Nederlandse mkb-markt

Resultaat

Met de verplichte PE-training beoogt de NBA de volgende drie doelstellingen te realiseren:
 
1) Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie.
2) De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle.
3) De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.
De training van NBA Opleidingen biedt u een praktijkgerichte training met meerwaarde voor uw controlepraktijk.

Onderwerpen

Onze training is opgebouwd rondom het Nederlandse mkb-(familie) bedrijf; Dutch Water Systems. Voor dit bedrijf mag u als accountant de jaarrekening controleren tegen een beperkt controle budget. In groepjes besluit u om al of niet de opdracht te continueren, identificeert u significante risicoÉs en stelt u een gerichte controle aanpak op aan de hand van enkele frauderisicofactoren. Vanzelfsprekend wint u daartoe inlichtingen in bij het management en bespreekt u later de aangescherpte controle aanpak bij directie of RvC omdat u aanvullende informatie heeft verkregen
 
De trainers begeleiden de (maximaal vier) groepen en koppelen de relevante discussies en leerervaringen plenair terug.
 
De casus Dutch Water Systems is de kapstok waar de drie doelstellingen van de PE-verplichting aan hangen. Daarmee voorkomen we uitgebreide theoretische verhandelingen en blijven we dicht bij uw eigen controle praktijk.
 
Deelnemers ervaren onze training als interactief, leerzaam en uitdagend.

Bijzonderheden

Deze training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

Cursuscode 223817
Docent drs. Sytze de Swart RA AA openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht en Lot van Brakel verbonden aan HRD Group, consultant
PE-uren 8
Duur

8.30 - 18.00 uur

Data
07 december 2017 8:30 - 18:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 575,00
Prijs niet-leden € 575,00

 

 
Training Frauderisicofactoren - Nootdorp (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Een van de maatregelen om de kwaliteit van controlewerkzaamheden te vergroten is om frauderisico's tijdig te onderkennen en ernaar te handelen. Uit praktijkonderzoek blijkt dat mogelijke frauderisicofactoren nog onvoldoende gesignaleerd, besproken en gemeld worden.
 
Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft om die reden besloten de training 'Frauderisicofactoren' als verplichte PE-training vast te stellen voor 2017. De focus van deze training ligt op de risicoanalyse en planningsfase. Tijdens deze fases wordt expliciet aandacht besteed aan fraude, het onderkennen van mogelijke frauderisico's en hoe deze risico's te behandelen.
 
Het programma van NBA Opleidingen is gericht op de volgende aspecten:
 • Interactie met tussen deelnemers
 • Praktisch
 • Focus op Nederlandse mkb-markt

Resultaat

Met de verplichte PE-training beoogt de NBA de volgende drie doelstellingen te realiseren:
 
1) Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie.
2) De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle.
3) De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.
De training van NBA Opleidingen biedt u een praktijkgerichte training met meerwaarde voor uw controlepraktijk.

Onderwerpen

Onze training is opgebouwd rondom het Nederlandse mkb-(familie) bedrijf; Dutch Water Systems. Voor dit bedrijf mag u als accountant de jaarrekening controleren tegen een beperkt controle budget. In groepjes besluit u om al of niet de opdracht te continueren, identificeert u significante risicoÉs en stelt u een gerichte controle aanpak op aan de hand van enkele frauderisicofactoren. Vanzelfsprekend wint u daartoe inlichtingen in bij het management en bespreekt u later de aangescherpte controle aanpak bij directie of RvC omdat u aanvullende informatie heeft verkregen
 
De trainers begeleiden de (maximaal vier) groepen en koppelen de relevante discussies en leerervaringen plenair terug.
 
De casus Dutch Water Systems is de kapstok waar de drie doelstellingen van de PE-verplichting aan hangen. Daarmee voorkomen we uitgebreide theoretische verhandelingen en blijven we dicht bij uw eigen controle praktijk.
 
Deelnemers ervaren onze training als interactief, leerzaam en uitdagend.

Bijzonderheden

Deze training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

Cursuscode 223810
Docent Leo Straathof RA voormalig partner KMPG Accountants, docent post master opleiding financial auditing Universiteit van Tilburg en drs. Herman Posthuma
PE-uren 8
Duur

8.30 - 18.00 uur

Data
01 november 2017 8:30 - 18:00
Locatie
Van der Valk Hotel Den Haag-Nootdorp
Gildeweg 1
Nootdorp
Prijs (NBA) leden € 575,00
Prijs niet-leden € 575,00

 

 
Training Frauderisicofactoren - Zwolle (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Een van de maatregelen om de kwaliteit van controlewerkzaamheden te vergroten is om frauderisico's tijdig te onderkennen en ernaar te handelen. Uit praktijkonderzoek blijkt dat mogelijke frauderisicofactoren nog onvoldoende gesignaleerd, besproken en gemeld worden.
 
Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft om die reden besloten de training 'Frauderisicofactoren' als verplichte PE-training vast te stellen voor 2017. De focus van deze training ligt op de risicoanalyse en planningsfase. Tijdens deze fases wordt expliciet aandacht besteed aan fraude, het onderkennen van mogelijke frauderisico's en hoe deze risico's te behandelen.
 
Het programma van NBA Opleidingen is gericht op de volgende aspecten:
 • Interactie met tussen deelnemers
 • Praktisch
 • Focus op Nederlandse mkb-markt

Resultaat

Met de verplichte PE-training beoogt de NBA de volgende drie doelstellingen te realiseren:
 
1) Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie.
2) De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle.
3) De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.
De training van NBA Opleidingen biedt u een praktijkgerichte training met meerwaarde voor uw controlepraktijk.

Onderwerpen

Onze training is opgebouwd rondom het Nederlandse mkb-(familie) bedrijf; Dutch Water Systems. Voor dit bedrijf mag u als accountant de jaarrekening controleren tegen een beperkt controle budget. In groepjes besluit u om al of niet de opdracht te continueren, identificeert u significante risicoÉs en stelt u een gerichte controle aanpak op aan de hand van enkele frauderisicofactoren. Vanzelfsprekend wint u daartoe inlichtingen in bij het management en bespreekt u later de aangescherpte controle aanpak bij directie of RvC omdat u aanvullende informatie heeft verkregen
 
De trainers begeleiden de (maximaal vier) groepen en koppelen de relevante discussies en leerervaringen plenair terug.
 
De casus Dutch Water Systems is de kapstok waar de drie doelstellingen van de PE-verplichting aan hangen. Daarmee voorkomen we uitgebreide theoretische verhandelingen en blijven we dicht bij uw eigen controle praktijk.
 
Deelnemers ervaren onze training als interactief, leerzaam en uitdagend.

Bijzonderheden

Deze training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

Cursuscode 223814
Docent Leo Straathof RA voormalig partner KMPG Accountants, docent post master opleiding financial auditing Universiteit van Tilburg en Lot van Brakel verbonden aan HRD Group, consultant
PE-uren 8
Duur

8.30 - 18.00 uur

Data
21 november 2017 8:30 - 18:00
Locatie
Mercure Hotel Zwolle
Hertsenbergweg 1
Zwolle
Prijs (NBA) leden € 575,00
Prijs niet-leden € 575,00

 

 
Transferpricing en innovatiebox (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

MKB-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Transferpricing (TP) is een onderwerp dat thuishoort in de 'gereedschapskist' van iedere accountant en adviseur zeker gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van base erosion and profit shifting (BEPS). De innovatiebox bewijst dat de TP gedachte niet alleen tot administratieve lastenverzwaring leidt, maar ook tot belastingvoordelen.
 
U krijgt in deze cursus een introductie van de TP regels; maar bovenal voeren wij u mee in de wereld van TP aan de hand van een praktijkgerichte aanpak. Tijdens deze cursus zal de innovatiebox regeling, worden behandeld als een voorbeeld van wat de TP kan betekenen om innovatie bij uw klanten te waarderen.
 
Ook krijgt u de kans om over de laatste ontwikkelingen mee te denken. Wij noemen:
 1. De meest recente ontwikkelingen op het gebied van BEPS: welke maatregelen van de bij de OESO aangesloten landen zijn ingevoerd om kunstmatige allocatie van fiscale winsten te voorkomen;
 2. Wat zijn de eerste ervaringen van Country by Country reporting?
 3. Wat zijn de contouren van de nieuwe innovatiebox?

Resultaat

U weet na deze cursus de basisregels van de TP en kunt deze regels in de praktijk thuisbrengen. Ook weet u de transfer pricing methodes toe te passen op een innovatiebox casus.

Onderwerpen

In de cursus wordt de regelgeving op heldere wijze uitgelegd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden lopen wij op analytische wijze door een bedrijfsproces en maken een functionele analyse en (Benchmark)calculatie.
 
Mr. Wiecher Munting is belastingadviseur in de nationale en internationale praktijk bij Otterspeer Haasnoot & Partners. Wiecher is deskundig bij uitstek op het gebied van TP en innovatieve belastingmaatregelen. Hij is in zijn tijd als belastinginspecteur betrokken geweest bij de invoering van de innovatiebox en was lid van het advance transfer pricing (APA) team.
Cursuscode 224947
Docent mr. Wiecher Munting is belastingadviseur in de nationale en internationale praktijk bij Otterspeer Haasnoot & Partners. Wiecher is deskundig bij uitstek op het gebied van TP en innovatieve belastingmaatregelen. Hij is in zijn tijd als belastinginspecteur betrokken geweest bij de invoering van de innovatiebox en was lid van het advance transfer pricing (APA) team.
PE-uren 5
Duur

14.00 - 20.00 uur

Data
21 november 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Fletcher Hotel Leidschendam-Den Haag
Weigelia 22
Leidschendam
Prijs (NBA) leden € 495,00
Prijs niet-leden € 595,00

 

 
Transitieprocessen in het familiebedrijf (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Ondernemers beslissen snel, tonen lef en delegeren weinig. Op een gegeven moment gaat dat niet meer. In de overgang naar de volgende levensfase van het bedrijf kan de familiecomplexiteit veranderen en tegelijkertijd spelen er in een groeiend familiebedrijf bedrijfseconomische vraagstukken die om een andere aanpak vragen. Ook de invloed van externe ontwikkelingen kan om aanpassingen vragen. Kortom, er zijn meerdere transitiemomenten die een ondernemer moet zien te overwinnen om zijn bedrijf gezond te laten expanderen. In die ontwikkeling heeft de ondernemer wel eens het gevoel alle controle te verliezen.

Resultaat

Deze masterclass biedt inzicht in de specifieke kenmerken en dynamiek van familiebedrijven, met bijzondere aandacht voor transitieprocessen in familiebedrijven (strategie, groei, opvolging, noodscenario's en bestuur), alsook de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer. Het programma biedt antwoord op delegatie- en coördinatie vraagstukken en geeft de adviseur inzicht in de uiteenlopende vraagstukken per fase in de life cycle.

Onderwerpen

Er wordt stilgestaan bij de specifieke kenmerken en dynamiek van familiebedrijven. Ook komen specifieke transitiemomenten, de specifieke problematiek in de diverse levensfases van ondernemer en bedrijf en vooral ook de gewenste rol van de adviseur aan bod. Het programma biedt antwoord op delegatie- en coördinatievraagstukken.

Cursuscode 224891
Docent Luciën Claessens consultant voor familiebedrijven en midcorporates
PE-uren 6
Duur

14.00 - 21.00 uur

Data
14 december 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Van der Valk Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
Vianen
Prijs (NBA) leden € 390,00
Prijs niet-leden € 450,00

 

 
Uitglijders; lessen uit de accountancy - Amersfoort (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, intern accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals, auditor, leden management

Inhoud

In 2016 verscheen het boekje 'Uitglijders; lessen uit accountantstuchtrecht'. Dit boekje bevat een thematische bespreking van de meest veroordeelde fouten door de tuchtrechter. Wat kunnen we leren van tuchtrechtspraken? Wat zijn de gemeenschappelijke thema's, kan het ons gebeuren, zijn de zaken representatief, wat waren de dilemma's en wat zijn de do's en dont's?
 
Kortom, alles wat u wilt weten om niet naar Zwolle te hoeven.

Resultaat

Wat ging er mis bij collega's en wat kunt u daarvan leren?

Onderwerpen

Dirk ter Harmsel geeft uitleg over het tuchtrecht voor accountants aan de hand van uitspraken van de Accountantskamer. Ook krijgt u enkele casussen voorgelegd waarbij u als tuchtrechter mag optreden. Waarom is de tuchtrechter tot zijn uitspraak gekomen? En wat had de accountant beter of anders kunnen doen?
 
Een interactieve en leerzame sessie.
Cursuscode 224898
Docent Dirk ter Harmsel AA RB, directeur vaktechniek accountancy bij Alfa Accountants en Adviseurs en lid van de Accountantskamer Rechtbank Overijssel
PE-uren 4
Duur

14.00 - 18.15 uur

Data
27 september 2017 14:00 - 18:15
Locatie
Mercure Hotel Amersfoort Centre
De Nieuwe Poort 20
Amersfoort
Prijs (NBA) leden € 295,00
Prijs niet-leden € 355,00

 

 
Uitglijders; lessen uit de accountancy - Amsterdam (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, intern accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals, auditor, leden management

Inhoud

In 2016 verscheen het boekje 'Uitglijders; lessen uit accountantstuchtrecht'. Dit boekje bevat een thematische bespreking van de meest veroordeelde fouten door de tuchtrechter. Wat kunnen we leren van tuchtrechtspraken? Wat zijn de gemeenschappelijke thema's, kan het ons gebeuren, zijn de zaken representatief, wat waren de dilemma's en wat zijn de do's en dont's?
 
Kortom, alles wat u wilt weten om niet naar Zwolle te hoeven.

Resultaat

Wat ging er mis bij collega's en wat kunt u daarvan leren?

Onderwerpen

Dirk ter Harmsel geeft uitleg over het tuchtrecht voor accountants aan de hand van uitspraken van de Accountantskamer. Ook krijgt u enkele casussen voorgelegd waarbij u als tuchtrechter mag optreden. Waarom is de tuchtrechter tot zijn uitspraak gekomen? En wat had de accountant beter of anders kunnen doen?
 
Een interactieve en leerzame sessie.
Cursuscode 224900
Docent Dirk ter Harmsel AA RB, directeur vaktechniek accountancy bij Alfa Accountants en Adviseurs en lid van de Accountantskamer Rechtbank Overijssel
PE-uren 4
Duur

14.00 - 18.15 uur

Data
01 november 2017 14:00 - 18:15
Locatie
Mercure Amsterdam Airport
Oude Haagseweg 20
Amsterdam
Prijs (NBA) leden € 295,00
Prijs niet-leden € 355,00

 

 
Uitglijders; lessen uit de accountancy - Vianen (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, intern accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals, auditor, leden management

Inhoud

In 2016 verscheen het boekje 'Uitglijders; lessen uit accountantstuchtrecht'. Dit boekje bevat een thematische bespreking van de meest veroordeelde fouten door de tuchtrechter. Wat kunnen we leren van tuchtrechtspraken? Wat zijn de gemeenschappelijke thema's, kan het ons gebeuren, zijn de zaken representatief, wat waren de dilemma's en wat zijn de do's en dont's?
 
Kortom, alles wat u wilt weten om niet naar Zwolle te hoeven.

Resultaat

Wat ging er mis bij collega's en wat kunt u daarvan leren?

Onderwerpen

Dirk ter Harmsel geeft uitleg over het tuchtrecht voor accountants aan de hand van uitspraken van de Accountantskamer. Ook krijgt u enkele casussen voorgelegd waarbij u als tuchtrechter mag optreden. Waarom is de tuchtrechter tot zijn uitspraak gekomen? En wat had de accountant beter of anders kunnen doen?
 
Een interactieve en leerzame sessie.
Cursuscode 224901
Docent Dirk ter Harmsel AA RB, directeur vaktechniek accountancy bij Alfa Accountants en Adviseurs en lid van de Accountantskamer Rechtbank Overijssel
PE-uren 4
Duur

14.00 - 18.15 uur

Data
04 december 2017 14:00 - 18:15
Locatie
Van der Valk Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
Vianen
Prijs (NBA) leden € 295,00
Prijs niet-leden € 355,00

 

 
Vastgoed: bedrijfsmatig of privé exploiteren (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Bedrijfsmatig of in privé: dat onderscheid is van groot belang voor de belastingheffing over het exploitatieresultaat van vastgoed. De vastgoedexploitant heeft hierin geen vrije keus , de feitelijke exploitatie is beslissend voor de fiscale behandeling, privé exploitatie. Zo kan een particuliere vastgoedbelegger (in box 3) toch kwalificeren als resultaatgenieter of ondernemer, waardoor hij in box 1 tegen een veel hoger tarief in de belastingheffing wordt betrokken. De belastingwet maakt bovendien onderscheid tussen beleggingsvastgoed en vastgoed dat de ondernemer voor zijn bedrijfsvoering gebruikt. Dit heeft gevolgen voor de afschrijving op het vastgoed, investeringsfaciliteiten, btw-verrekening, bedrijfsopvolgingsfaciliteit etc. In deze cursus komen al deze fiscale aspecten van vastgoedexploitatie aan de orde aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Resultaat

U kent de verschillen in fiscale behandeling tussen bedrijfsmatige of privé exploitatie van vastgoed; u kunt uw relaties adviseren over belastingbesparing bij vastgoed en vastgoedtransacties.

Onderwerpen

 • De particuliere vastgoedexploitant: box 3 of box 1
 • Meer dan normaal actief vermogensbeheer
 • Vermogensetikettering; buitenvennootschappelijk vastgoed
 • Afschrijving; kosten van onderhoud of verbetering
 • Afwaarderen op lagere bedrijfswaarde
 • HIR en vastgoed
 • BOR: wel of geen ondernemingsvermogen
 • Btw-verrekening; leegstand van vastgoed
 • OVB-perikelen; vrijstelling wegens samenloop met BTW
 • WOZ; waardering en werktuigenvrijstelling
Cursuscode 225000
Docent mr. Hans Zwagemaker zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief www. BelastingBelangen.nl, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht) en tot 2010 als partner werkzaam bij het Vaktechnisch Bureau van BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Tilburg
PE-uren 6
Duur
14.00 - 21.00 uur
Data
19 oktober 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Mercure Amsterdam Airport
Oude Haagseweg 20
Amsterdam
Prijs (NBA) leden € 420,00
Prijs niet-leden € 480,00

 

 
Verdieping inkomstenbelasting: box 2 (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals 

Inhoud

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft met complexe wet- en regelgeving te maken. In de inkomstenbelasting gaat het vooral om box 2 en om hiermee samenhangende onderwerpen, zoals de terbeschikkingstellingsregeling. Welke accountant heeft alle fiscale problemen op dit terrein van de DGA nog helder op het netvlies? Bent u op de hoogte van de laatste jurisprudentie? En hoe zit het ook al weer met de doorschuifregelingen? In deze cursus wordt u bijgeschoold en is uw kennis weer actueel. 

Resultaat

Na afloop van de cursus herkent u de belangrijkste fiscale knelpunten voor de DGA en kunt u de DGA en zijn familie adviseren over box 2 en aanverwanten onderwerpen zoals de terbeschikkingstellingsregeling. 

Onderwerpen

 • Begrip aanmerkelijk belang
 • Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen
 • Doorschuifregelingen
 • Verliesverrekening
 • Raakvlakken met de terbeschikkingstellingsregeling
Cursuscode 225008
Docent Robert-Jan Roerink werkzaam bij de Belastingdienst. Dagelijks bezig met DGA's en ondernemers, zowel in binnenlandse als grensoverschrijdende situaties. Docent bij verschillende onderwijsinstellingen en auteur van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, delen Inkomstenbelasting en Successiewet.
PE-uren 6
Duur

14.00 - 21.00 uur 

Data
20 december 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Hotel Van der Valk Vianen
Prins Bernhardstraat 75
Vianen
Prijs (NBA) leden € 385,00
Prijs niet-leden € 440,00

 

 
Verdieping omzetbelasting - driedaagse cursus (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

De omzetbelastingproblematiek is bijzonder ingewikkeld geworden door de voortdurende veranderingen in de regelgeving en rechtspraak. In de praktijk blijkt vaak dat niet alle regels voldoende bekend zijn. Daardoor neemt het risico toe dat ondernemers fouten maken, bijvoorbeeld door te weinig belasting te berekenen of te veel af te trekken. Kennis van deze complexe materie is noodzakelijk.

Resultaat

De cursus geeft een verdieping, waardoor u leert meer vragen zelf op te lossen en risico’s te onderkennen. Voorkom problemen voor uw cliënten en zorg dat u in drie dagen op de hoogte bent van de btw-regels en -risico’s.

Onderwerpen

 • Deel 1: Onroerend goed: omzetbelasting en overdrachtsbelasting
 • Deel 2: Intracommunautaire transacties en dienstverlening
 • Deel 3: Personeelsvoorzieningen, privégebruik en aftrek voorbelasting
In de cursus wordt ruim aandacht besteed aan de regelgeving en jurisprudentie. De opzet is praktijkgericht. Aan de hand van casusmateriaal verkrijgt u zicht op de toepassing in concrete gevallen. Hierbij wordt een actieve deelname gevraagd van de cursisten in hun rol als adviseur.
 
Cursuscode 225197
Docent Drs. Peter Thiemann, vakgroep coördinator omzetbelasting en BPM bij de belastingdienst en mr. John Heezen, werkzaam als vaktechnisch coördinator bij de Belastingdienst Rijnmond te Rotterdam
PE-uren 18
Duur

30 oktober 2017: 14.00 - 21.00 uur
6 november 2017: 14.00 - 21.00 uur
13 november 2017: 14.00 - 21.00 uur

Data
30 oktober 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 995,00
Prijs niet-leden € 1145,00

 

 
Voorkom fouten in de jaarrekening (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Fouten in jaarrekeningen staan tijdens dit seminar centraal. Leer van uw collega's en voorkom dat uw jaarrekening middelpunt wordt van media aandacht de AFM. Henk Langendijk presenteert, op zijn herkenbare luchtige wijze, kleine en grotere 'bloopers' en geeft aan hoe deze fouten voorkomen kunnen worden.

Resultaat

Doel van dit intensieve seminar is om te leren van fouten die anderen hebben gemaakt bij opstellen, samenstellen en/of controleren van jaarrekeningen en zo te voorkomen dat deze zich voordoen in uw jaarrekeningen.
 
Deze cursus sluit aan bij maatregel 6.2 uit het rapport "In het publiek belang" ter verbetering van het lerend vermogen.

Onderwerpen

Aan de orde komen fouten die in jaarrekeningen worden aangetroffen, fouten in primaire overzichten, maar ook in toelichtingen. De fouten worden aan de hand van sprekende voorbeelden geïllustreerd, waarbij wordt stilgestaan bij hoe deze fouten voorkomen kunnen worden. Dit alles wordt luchtig doch zeer leerzaam gepresenteerd.

Cursuscode 225010
Docent Prof. dr. Henk Langendijk, hoogleraar externe verslaggeving Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business Universiteit. Ton Meershoek MSc RA RC, Technical Expert Financial Reporting bij de AFM, lid van de EECS (European Enforcement Coordination Sessions), lid van ESMA-CRSC (European Securities and Markets Authority - Corporate Reporting Standing Committee) lid van Committee 1 van IOSCO (International Organization of Securities), namens IOSCO observer bij de IFRS IC en Verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.
PE-uren 3
Duur

16.00 - 20.00 uur

Data
02 oktober 2017 16:00 - 20:00
Locatie
Van der Valk Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
Vianen
Prijs (NBA) leden € 325,00
Prijs niet-leden € 375,00

 

 
Werkkapitaalbeheer en financiering - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants
 

Inhoud

Adequate werkkapitaalbesturing leidt tot reductie van kosten én risico's. Toch hebben veel bedrijven moeite met de beheersing van de diverse posities van het werkkapitaal. Bovendien neemt wanbetaling onder debiteuren toe, scherpen crediteuren betalingstermijnen aan en zijn kredietinstellingen steeds minder bereid om werkkapitaal te financieren.
 
Tijdens deze cursus krijgt u concrete handvatten voor een evenwichtige beheersing van de diverse posities van het werkkapitaal. Zo kunt u de kosten van het werkkapitaal en de daarbij behorende financiële risico's voor uw klanten terugdringen. Bovendien leert u hoe kredietinstellingen naar het werkkapitaal van uw klanten kijken. Ook krijgt u een raamwerk voor de verhoging van de kredietstatus en de aanvraag van werkkapitaalfinanciering.

Resultaat

In één dag leert u hoe u de kosten van het werkkapitaal reduceert, risico's beperkt en financieringsaanvragen optimaliseert.

Onderwerpen

Theoretisch kader:
 • werkkapitaal: definities en context
 • statisch werkkapitaalbeheer door de administrateur: de Gouden Balans Regel
 • statische beoordeling werkkapitaal door de bank: Stramien werkkapitaalbeheer
 • dynamisch werkkapitaalbeheer door de administrateur: Cash Conversion Cycle (CCC)
 • dynamische beoordeling werkkapitaal door uw bank: ratio en cashflow analyse
 • werkkapitaalratio's en value drivers
Praktisch kader:
 • de business cyclus
 • format voor opzet businessplan bij aanvraag financiering
 • aanvraag werkkapitaalfinanciering (met een case)
 • alternatieven voor werkkapitaalfinanciering
Cursuscode 225013
Docent Drs. Jean Gieskens AC CCM QT, docent diverse hogescholen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen. Tevens bestuurslid van de Nederlandse Orde voor Rating Advisory & Analysis (NORA)
PE-uren 7
Duur

9.00 - 17.00 uur

Data
11 december 2017 9:00 - 17:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 475,00
Prijs niet-leden € 545,00

 

 
Werkkapitaalbeheer en financiering - Vianen (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals
 

Inhoud

Adequate werkkapitaalbesturing leidt tot reductie van kosten én risico's. Toch hebben veel bedrijven moeite met de beheersing van de diverse posities van het werkkapitaal. Bovendien neemt wanbetaling onder debiteuren toe, scherpen crediteuren betalingstermijnen aan en zijn kredietinstellingen steeds minder bereid om werkkapitaal te financieren.
 
Tijdens deze cursus krijgt u concrete handvatten voor een evenwichtige beheersing van de diverse posities van het werkkapitaal. Zo kunt u de kosten van het werkkapitaal en de daarbij behorende financiële risico's voor uw klanten terugdringen. Bovendien leert u hoe kredietinstellingen naar het werkkapitaal van uw klanten kijken. Ook krijgt u een raamwerk voor de verhoging van de kredietstatus en de aanvraag van werkkapitaalfinanciering.

Resultaat

In één dag leert u hoe u de kosten van het werkkapitaal reduceert, risico's beperkt en financieringsaanvragen optimaliseert.

Onderwerpen

Theoretisch kader:
 • werkkapitaal: definities en context
 • statisch werkkapitaalbeheer door de administrateur: de Gouden Balans Regel
 • statische beoordeling werkkapitaal door de bank: Stramien werkkapitaalbeheer
 • dynamisch werkkapitaalbeheer door de administrateur: Cash Conversion Cycle (CCC)
 • dynamische beoordeling werkkapitaal door uw bank: ratio en cashflow analyse
 • werkkapitaalratio's en value drivers
Praktisch kader:
 • de business cyclus
 • format voor opzet businessplan bij aanvraag financiering
 • aanvraag werkkapitaalfinanciering (met een case)
 • alternatieven voor werkkapitaalfinanciering
Cursuscode 225012
Docent Drs. Jean Gieskens AC CCM QT, docent diverse hogescholen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen. Tevens bestuurslid van de Nederlandse Orde voor Rating Advisory & Analysis (NORA)
PE-uren 7
Duur

9.00 - 17.00 uur

Data
09 oktober 2017 9:00 - 17:00
Locatie
Hotel Van der Valk Vianen
Prins Bernhardstraat 75
Vianen
Prijs (NBA) leden € 475,00
Prijs niet-leden € 545,00

 

 
Werkwijze van de bank bij dreigend faillissement (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants 

Inhoud

Als de continuïteit van de onderneming van uw klant onder druk staat, merkt uw klant dat ook in zijn relatie met de bank. Deze cursus verschaft u inzicht in de werk- en denkwijze van de grootbanken bij ondernemingen met dreigende discontinuïteit. 

Resultaat

Na afloop van de cursus kunt uw klanten adviseren over hun veranderende relatie met de bank in tijden van (dreigende) discontinuïteit. 

Onderwerpen

We starten met de algemene werk- en denkwijze van de banken bij het toekennen van de kwalificatie ‘dreigende discontinuïteit’ en de gevolgen voor de kredietverlening. Aan de orde komt hoe grootbanken omgaan met ondernemingen in zwaar weer. Specifieke aandacht besteden we aan hoe banken omgaan met beredderingsfinancieringen en berekening van de bancaire zekerheidspositie. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de opzeggingsgronden en uitwinningsmaatregelen van de grootbanken. Het opstellen van een overlevingsplan en de daarbij behorende financiële gegevens maakt onderdeel van deze cursus uit. Aan de hand van een casus wordt de theorie met de praktijk verbonden.

Bijzonderheden

Voorafgaand aan de cursus dient u een casus door te lezen.

Cursuscode 225023
Docent Rob Hoekstra AA RB MBA, Rabobank
PE-uren 5
Duur

15.00 uur - 21.00 uur

Data
16 november 2017 15:00 - 21:00
Locatie
Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer
Strandboulevard 3
Putten
Prijs (NBA) leden € 390,00
Prijs niet-leden € 450,00

 

 
Winst uit onderneming in de Wet IB 2001 - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

Inhoud

De honderdduizenden mkb-ondernemers (waaronder vele zzp'rs) hebben behoefte aan goede fiscale begeleiding. Niet alleen bij de start van de onderneming, maar ook tijdens het bestaan van de onderneming komen talloze fiscale vragen op. En dat geldt helemaal als de ondernemer zijn onderneming staakt, een samenwerkingsverband (VOF of maatschap) met anderen aangaat of misschien wel de BV in wil. Dan ontstaan fiscaal hersenkrakers. In deze cursus wordt u bijgeschoold op het terrein van de IB-ondernemer: alle relevante fiscale bepalingen worden stuk voor stuk langs gelopen. Aan het einde van de cursus is uw kennis weer actueel.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u goed op de hoogte van de fiscale vraagstukken die spelen tijdens de levensloop van de IB-ondernemer. U kunt de IB-ondernemer goed adviseren over fiscale (on)mogelijkheden en faciliteiten.

Onderwerpen

 • Begrip onderneming en ondernemer
 • Totaalwinst en jaarwinst
 • Vermogensetikettering
 • Ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten
 • Staken van een onderneming
 • Doorschuifregelingen
Cursuscode 225015
Docent Robert-Jan Roerink, werkzaam bij de Belastingdienst. Dagelijks bezig met DGA's en ondernemers, zowel in binnenlandse als grensoverschrijdende situaties. Docent bij verschillende onderwijsinstellingen en auteur van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, delen Inkomstenbelasting en Successiewet.
PE-uren 6
Duur

14.00 - 21.00 uur

Data
12 december 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 385,00
Prijs niet-leden € 440,00